Sitemap

FAQ - Soru kataloğu


Kurs

Avusturya Enstitüsü aşağıdaki konumlarda Almanca kursları sunmaktadır:
Bratislava: https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
Budapeşte: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brno: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Belgrat: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Roma: https://www.roma.oesterreichinstitut.it,
Varşova: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Krakow:  http://www.krakow.oei.org.pl,
Wrocław: http://www.wroclaw.oei.org.pl

Avusturya Enstitüsü tüm seviyelerde ÖSD sınavları sunmaktadוr.

Avusturya'da, Avusturya Enstitüsü kurslar sunmuyor.

Kurs ücretleri hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz. Lütfen seviye belirleme çerçevesinde yapılan görüşmelerde size uygun yardım imkanlarını soruşturunuz.

ÖIF kursları şu kişilere yöneliktir:

 

 1. Göçmenler  Dikkat: Entegrasyon sözleşmelerinin yerine getirilmesi için verilmiş olan kuponlar, Avusturya Entegrasyon Fonu’nun bir kursuna katılımda bozdurulamaz.
 2. İltica gerekçesi olanlar
 3. Sınırdışı edilmeme hakkı bulunan mülteciler

ÖIF Viyana, Linz, Graz ve Innsbruck’taki kendi yerlerinde okuma yazma, A1’den B2 seviyesine kadar Almanca kursları, mesleğe yönelik Almanca kursları ve bilgisayar kursları sunuyor. ÖIF’nin sunduğu kursları burada bulabilirsiniz.

Hayır, entegrasyon ve sınavlara hazırlık kurslarını yalnız sertifikalı kurs enstitüleri sunuyor.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

ÖIF Sınavlar

Sınav sonuçları (Sınav Sertifikaları) sınav tarihinden sonraki iki hafta içerisinde  yalnız ÖIF üzerinden  katılımcılara bildirilir. Sınav sonuçları hakkında telefonla bilgi verilemez. Bazı acil durumlarda resmi makam, hukuk danışmanı veya vekil (örneğin Caritas, Volkshilfe vs.) yazılı soru talebini (e-posta ile) ÖIF’ye göndererek başvurabilir. Başvuru talebi mutlaka aşağıdaki bilgileri içermelidir:  Katılımcının adı, sınav tarihi, sınav yeri (enstitü). Bundan sonra ÖIF doğrudan resmi makama (veya bir vekile, yukarıya bakınız) sınav sertifikasının düzenlenmesinden önce sınav sonuçlarını yazılı olarak bildirir. 

Doğrudan ÖIF’de DTÖ/ÖIF (2011) testine /B2-ÖIF testine bir kez katılma ücreti her katılımcı için 130 Euro’dur. Eğer sınavları sertifikalı bir kurs enstitüsünde vermek isterseniz, doğrudan enstitüden fiyatları hakkında bilgi edininiz.

Sınavları sınırlama olmaksızın, sık sık tekrarlayabilirsiniz. Hemen tekrar girebilirsiniz; sınav günleri arasında herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Lütfen dikkat edin, enstitünüz belki her sınav tekrarında sizden bir ücret talep edebilir. Eğer siz sınavı doğrudan ÖIF’de vermek isterseniz her halükarda sınav ücreti tahsil edilecektir.

Her sınav tipinin model testi, sınava hazırlanmanızda size destek sunuyor.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Sınav, yazılı bir bölüm (70 dakika) ile sözlü bir bölümden (her katılımcı için 15 dakika) oluşur ve iletişim kurma durumlarında  yeteneklerin nasıl kullanıldığını, özellikle çok basit durumlarda kesin ihtiyaçları ölçüyor (örneğin kendini tanıtma, yeme ve içme, alışveriş, ikamet).


A1-FFÖ model testini burada bulabilirsiniz.

DTÖ testi, dinleme, okuma, yazma ve konuşmadaki Almanca becerilerini test eder. Toplam test 100 dakikalık bir yazılı bölüm ve ortalama 16 dakikalık bir sözlü bölümden oluşur, iki kişi veya tek olarak sınav verilebilir.

Sınava katılanlar, B1 karnesi alabilmek için  Almanca becerilerin (dinleme/okuma, yazma ve konuşma) tümünde B1 seviyesine ulaşma mecburiyetinde değillerdir. Bu demektir ki, katılımcılar konuşma modülünde ve bununla birlikte diğer iki modülün (dinleme/okumada veya yazmada) birinde B1 seviyesine ulaşmaları halinde B1 karnesi alırlar.

A2 seviyesinde sınav belgesi almak için, konuşma modülünde ve bununla birlikte diğer iki modülün birinden (dinleme/okuma veya yazma) başarılı olunması zorunludur.


DTÖ Model testini burada bulabilirsiniz.

ÖIF(2011)  testi A2 seviyesinde bir sınavdır. Test dinleme, okuma, yazma ve konuşma modüllerinden oluşur. Yazılı sınav ortalama 80 dakika, sözlü sınav her katılımcı için ortalama 10 dakika sürer. ÖIF (2011) model testini burada bulabilirsiniz.

B2-ÖIF testi 2 saat 20 dakikalık bir yazılı kısımdan ve yaklaşık 15 dakika süren ve iki ya da üç bay/bayan katılımcı ile aynı anda gerçekleştirilebilen bir sözlü kısımdan oluşmaktadır. Yazılı kısım okuduğunu anlama, dil öğeleri, dinleme anlama ve yazılı anlatım modüllerinden meydana gelmektedir.

B2 ÖIF testinin model testini burada bulabilirsiniz.  (Model teste Link)

Hayır. Entegrasyon Sözleşmesi çerçevesinde üçüncü ülkelerden gelen göçmenler özellikle  Avusturya Entegrasyon Fonu’nun geliştirdiği ÖIF 2011 test  benzeri  A2 seviyesinde  Almanca entegrasyon sınavını vermek zorundadır. Kim bu testi kazanmışsa, bununla yeterli Almanca bilgisini kanıtlar ve bir kurs belgesi alır. Modül 1, entegrasyon sözleşmesine göre  A2 sınavının başarı ile bitirilmesini gerçekleştirir.
Avusturya vatandaşlığı ve/veya süresiz oturma izni verilmesinde B1 seviyesinde yeterli Almanca bilgisine sahip olunduğu kanıtlanmalıdır. ÖIF bu amaçla Avusturya için derecelendirilmiş Almanca Testi (DTÖ)‘ni sunar.

Şüphesiz Avusturya vatandaşlığını kazanmak için bundan başka Avusturya‘nın tarihi, demokratik düzeni ve içinde yaşadığınız eyaletin tarihi üzerine bir sınavı vermeniz gerekmektedir.  Bu sınavı ikamet etmekte olduğunuz  şehirdeki veya eyaletinizdeki yetkili resmi makamlarda (Belediye veya Kaymakamlık) verebilirsiniz.

Avusturya vatandaşlığı ve / veya daimi ikamet izni alabilmeniz için B1 seviyesi düzeyinde yeterli Almanca bilgisine sahip olduğunuzu ispatlamak zorundasınız. Ancak tanınmış bir B2 sertifikasına sahipseniz, 6 yıllık bir sürekli ikametten sonra, şayet gerekli tüm koşulları yerine getirebiliyorsanız, Avusturya vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmeniz de mümkündür. ÖIF buna yönelik olarak Avusturya için ölçekli Almanca testini (DTÖ) ve B2-ÖIF testini sunmaktadır.

ÖIF sınavlarına ÖIF tarafından sertifikalandırılmış birçok kurs enstitüsünde katılabilinir. Avusturya’daki sertifikalı kurs enstitülerini burada bulabilirsiniz.
Lütfen enstitüde hangi sınav tipinin sunulduğunu soruşturun.


ÖIF bunun dışında ek olarak, belirtilen Viyana, Graz, Linz ve Innsbruck’ta toplu randevular sunar. Kayıt ve randevu için ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:  
Link

1. A1 – Avusturya için hazır

 • A1 seviyesini test ediyor

 • A1 seviyesi için kabul edilen dil öğrenim belgesi

 

2. ÖIF (2011) Test

 • A2 seviyesini test ediyor
 • IV 2011’e göre  modül 1 (A2) için kabul edilen dil öğrenim belgesi


3. Avusturya için Almanca test (DTÖ)

 • A2 ve B1 seviyelerini aynı zamanda test ediyor
 • IV 2011’e göre Avusturya  vatandaşlığına alınmaya gerekli  (B1), modül 1 (A2) ve modül 2 (B1) dil öğrenim belgesi olarak kabul edilir.
 • Avusturya vatandaşlığını alınabilmesi icin


4. B2 ÖIF testi

 • B2 seviyesini test eder
 • Avusturya vatandaşlığının alınabilmesi için 

ÖIF 4  sınav formatı sunmaktadır:

 1. A1 - Avusturya için hazır – Model test, dinleme örnekleri ve daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. 
 2. ÖIF(2011) -Test– Model test, dinleme örnekleri ve daha fazla bilgiyi  burada bulabilirsiniz. 
 3. Avusturya için Almanca test (DTÖ) – Model test, dinleme örnekleri ve daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
 4. B2-ÖIF testi – Model test, dinleme örneklerini ve daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

IV

Hayır, siz 300 saatlik bir dil kursuna katılmaya mecbur değilsiniz. Sizin için bir imkan daha var, hiçbir kursa katılmama veya az ders saatli bir kursa katılma seçeneğiniz  var. Sertifikalı kurs enstitüleri bu amaçlı, değişik dil seviyeleri için çeşitli modüller de sunmaktadır. IV’ü yapmaya mecbur kişi olarak siz yalnız A2 seviyesinde resmen tanınmış Almanca Sertifikası ibraz etmek zorundasınız.

Kopya ÖIF tarafından düzenlenir. Bunun için polisten bir kayıp belgesi ve düzenlenmiş kuponun kaybolduğuna dair resmi makamdan verilmiş bir belgeye ihtiyacımız var (örneğin: kuponun kopya sureti). Her iki belgeyi posta yoluyla veya faksla ÖIF’ye gönderiniz veya şahsen getiriniz. Biz kuponun duplikatasını posta ile göndereceğiz, bu nedenle mutlaka aktüel adresinize ihtiyacımız var.

Eğer IV’ü yerine getirmeniz ertelenirse, kuponun bitiş süresi de uzatılabilir.

ÖNEMLİ:
Kuponun geçerli olduğu süre içinde  IV’ü yerine getirmenizin ertelenmesi için  bir dilekçe vermelisiniz. Bu da önemli, resmi makamdan kuponun bitiş süresinden önce pozitif bir karar vermesi istenmelidir. Mutlaka erteleme için zamanında başvurunuz, resmi makamın karar yazısı çıkarmaya 6 aya kadar   zamanı vardır.  


Resmi makam - yani Belediye (Şehir) veya Kaymakamlık (Ülke) - şahsi yaşam durumuna bakarak IV‘ü yerine getirmeyi ileri tarihe erteleyebileceğine dair bir kararla izin verebilir:  „şahsi yaşam durumu“ örneğin şunlardır:

 • Hamilelikte problem
 • Ağır (fiziksel veya psikolojik) hastalık veya
 • Sunulan kurslarda eksiklik.
 • Erteleme her defasında en fazla bir yıllık süre uzatılabilir. Bununla birlikte kupon süresi de uzatılır.  

Geçerli mavi kupon ile: Bir ücret iadesi talebiniz varsa,  oturma izninin verildiği veya uzatıldığı tarihten itibaren kursu en geç 18 ay içinde, ÖIF tarafından yapılan A2 seviyesinde kabul edilen bir sınavla (ÖIF Test 2011, DTÖ) başarı ile bitirmeniz gerekmektedir.

Geçerli mavi kupon: Kupon geçerli olduğu sürece A2 seviyesinde bir Almanca entegrasyon kursu için kurs ücretinin yüzde 50’si, azami 750 Euro ve en fazla saatlik ücret olarak  2,50 Euro ödenir.

Göçmenler mavi renkli ÖIF Eyalet Kuponu’nu mali destek olarak  entegrasyon kursuna (Modül 1) katılmak için  sertifikalı kurs enstitüsünden alabilirler. Oturma izni veren makamlar - Belediye ya da Kaymakamlık -  kuponları belirli durumlarda aile üyelerine verebilir. Aile üyeleri, Avusturyalı, İsviçreli, Avrupa Ekonomik Topluluğu vatandaşları ve  uzun süreli oturma izni  (örneğin: ‚Avrupa Birliği Devamlı İkamet İzni‘, ‚Sınırsız İkamet İzni‘, ‚İltica hakkı olanlar‘) sahibi üçüncü ülkeler vatandaşlarının eşleri veya reşit olmayan evlenmemiş çocuklarıdır.

 • Reşit olmayan yaşı küçükler:  Çocuklar ve gençler oturma izninin verildiği tarihten sonraki  iki yıl içinde halen 14 yaşından küçükse  dışındadır.

 • Sağlık durumu kötü olanlar: Burada  ücretini kendi ödeyerek resmi doktordan alacağı raporu  ibraz etmelidir.  

Modül 1 için (süreli ikamet izni için), Dil için Avrupa Topluluğu Referansları  Çerçevesi’nde A2 seviyesinde Almanca bilgisi gereklidir. Göçmenler için, onların dil bilgileri yeterli değilse, hususi, teşvik edilen dil kursları vardır. Ama, bu dil kursları mecburi değildir.

Modül 2 için (süresiz oturma izni ve/veya  Avusturya vatandaşlığı için) B1 seviyesinde  Almanca bilgisi gereklidir.


Üçüncü ülkeye ait olanlar demek, 1.Temmuz 2011’den beri Avusturya’ya gelmiş ve  devamlı Avusturya’da ikamet etmek isteyenlerdir. Göçmenler, Entegrasyon Sözleşmesini  imzalamakla, iki sene içerisinde yeterli Almanca dili bilgisi edinmeyi  taahhüt etmişlerdir. 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Öğretme, Öğrenme, Değerlendirme, bir yabancı dilde kaydedilen öğrenme aşamalarının değerlendirilmesi ile uğraşır. Bunda, bir yabancı dilde insanlarla başarılı bir şekilde iletişim kurabilmek için nelerin öğrenilmesi gerektiğini açıklar. 
6 seviyeye ayrılan 3 yeterlik seviyesi söz konusudur:
·        A: Temel dil kullanımı
o   A1: Yeni başlayanlar
o   A2: Temel bilgiler
·        B: Bağımsız dil kullanımı
o   B1: İleri aşamada dil kullanımı
o   B2: Bağımsız dil kullanımı
·        C: Usta dil kullanımı
o   C1: Uzmanlık seviyesinde dil bilgisi
o   C2: Neredeyse anadil seviyesinde dil bilgisi
ADOÇP Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nın kısaltmasıdır.
Aslı İngilizce olan „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ın Türkçe'ye “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Öğretme, Öğrenme, Değerlendirme” olarak çevrilen “Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen”adıyla Almanca çevirisi, 2001 yılında Avrupa Konseyi'nin emri ile hazırlanmıştır. 
Goethe Enstitüsü InterNationes, Avusturya Milli Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı, Federal Almanya Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanları  Daimi Konferansı ve İsviçre Kanton Eğitim Müdürleri Konferansı, yayınlayanlar arasında yer almaktadır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, kursların, ders planlarının, yönetmeliklerin ve vasıf belgelerinin şeffaflığını arttırmakta olup,  bu nedenle de modern diller alanında uluslararası işbirliğine yönelik önemli katkıda bulunmaktadır. 
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, tüm bu görevleri yerine getirebilecek durumda olması için kapsamlı, şeffaf ve kendi içinde uyumlu olmak zorundadır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, Avrupa'daki farklı dil sertifikalarının kendi arasında denkleştirilebilmesi için bir araç olarak hazırlanmıştır. Program aynı zamanda, edinilen dil bilgilerinin değerlendirilebilmesi açısından da bir kıstas vazifesi görmektedir. 
Bu nedenle Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, tüm Avrupa'da hedef dildeki ders planlarının, sınavların, ders kitaplarının ve ders planına ilişkin yönetmeliklerin geliştirilmesinde de temel teşkil etmektedir. 
A1 seviyesinde öğrenciler, bildik, gündelik deyimleri ve çok basit cümleleri anlayabilmekte ve kullanabilmektedir. Kendilerini ve başkalarını tanıtmayı, başkalarına onların şahsına ilişkin basit sorular sormayı ve bu tür sorulara cevap vermeyi öğrenmiş durumdalardır. 
A2 seviyesinde öğrenciler, cümleleri ve sık kullanılan deyimleri anlayabilmektelerdir, ama bu cümle ve deyimlerin bildik ve onların doğrudan  çevresi ile bağlantılı olması gerekmektedir. Yani, öğrenciler bildik konular hakkında (aile, alışveriş, iş hayatı) basit, gündelik durumlarda anlaşabilmekte ve temel araçlarla kendilerini ve doğrudan çevrelerini anlatabilmektelerdir.
B1 seviyesinde öğrenciler, yaşamın bildik alanlarından ana noktaları (örn: okul, meslek yaşamı, aile, boş zamanlar vb.) anlayabilmektedir. Bu dil seviyesindeki öğrenciler, gündelik yolculuk durumlarının üstesinden gelebilmektelerdir. Öğrenciler artık, birbiriyle bağlantılı olarak, bildik ve kişisel ilgi alanları hakkında konuşabilmekte, bunları anlatabilmekte ve fikirlerini de kısaca gerekçelendirebilmekte ve açıklayabilmektelerdir.
B2 seviyesinde öğrenciler, soyut konulara ilişkin karmaşık metinlerin ana içeriğini  anlayabilmektelerdir. Öğrenciler artık, kendi uzmanlık alanlarında da herşeyin üstesinden gelebilmekte olup, bunun ötesinde kendi bakış açılarını ortaya koyabilmekte ve çeşitli olanakların avantaj ve dezavantajlarını  da belirtebilmektelerdir. Öğrenciler artık, spontane ve akıcı  bir biçimde iletişim kurabilmekte, hatta anadili bu olanlarla da hiç zorlanmadan sohbete girebilmektelerdir.