Sitemap

FAQ


Kursevi

Austrijski institut nudi kurseve njemačkog jezika na sljedećim lokacijama:
Bratislava: https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
Budimpešta: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brno: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Beograd: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Rim: https://www.roma.oesterreichinstitut.it,
Varšava: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Krakov: http://www.krakow.oei.org.pl,
Wrocław: http://www.wroclaw.oei.org.pl
Austrijski instituti nude ÖSD ispite svih jezičnih nivoa.
U Austriji nema ponude kurseva na Austrijskom institutu.

Informacije o troškovima tečajeva u Austrijskom integracijskom fondu naći ćete ovdje. Raspitajte se o mogućnostima financijske podrške prilikom razgovora radi procjene Vašeg znanja.

Tečajevi Austrijskog integracijskog fonda (ÖIF) namijenjeni su sljedećim grupama:

 1. Migrantkinjama i migrantima: Pažnja: Kuponi koji vrijede za tečajeve njemačkog jezika radi ispunjenja Integracijskog sporazuma ne mogu se upotrebiti za tečajeve Austrijskog integracijskog fonda.
 2. Osobama s odobrenim političkim azilom
 3. Osobama s pravom na supsidijarnu zaštitu

Na svojim lokacijama u Beču, Lincu, Gracu i Insbruku, Austrijski integracioni fond nudi kurseve opismenjavanja, tečaje njemačkog jezika od stepena A1 do stepena B2, specijalne kurseve njemačkog jezika za pojedina zanimanja, kao i računarske tečajeve. Cjelokupnu ponudu kurseva naći ćete ovdje.

Ne, samo akreditovani jezički instituti nude integracione kurseve nemačkog jezika, kao i pripremne kurseve za jezičke ispite. 

Dodatne informacije naći ćete ovdje.

ÖIF Ispiti

Rezultati ispita biće saopšteni svakom kandidatu/svakoj kandidatkinji u roku od 2 nedelje od ispita, izdavanjem odgovarajućeg jezičkog certifikata od strane Austrijskog integracionog fonda. Certifikati se dobijaju isključivo od Austrijskog integracionog fonda. Ne dajemo usmene informacije o rezultatima ispita preko telefona. U hitnim slučajevima ustanove, pravni savetnici ili predstavnici (npr. Caritas, Volkshilfe itd.) mogu elektronskom poštom da pošalju pismeni upit. Upit mora da sadrži sledeće informacije: Ime i prezime kandidata / kandidatkinje, dan ispita i mesto ispita (naziv jezičkog insituta). U tom slučaju Austrijski integracioni fond pre izdavanja svedočanstva može da potvrdi rezultate ispita u pismenoj poruci dotičnoj ustanovi ili predstavniku (vidi gore).

Direktno kod ÖIF  prijava za polaganje DTÖ/ ÖIF testa  2011/B2-ÖIF testa košta  €130 po jednom kandidatu. Ukoliko ispit želite da položite na nekom certifikovanom jezičkom insitutu, cijene ćete saznati direktno na institutu.

Sve ispite možete ponoviti neograničen broj puta po sopstvenom nahođenju. Nije propisan minimalni vremenski razmak između dva izlaska na ispit, tako da test možete polagati odmah. Imajte u vidu da jezički instituti mogu tražiti taksu za svako izlaženje na ispit. Za polaganje ispita direktno u Austrijskom integracionom fondu plaća se ispitna taksa za svako izlaženje.

Za svaki oblik ispita postoji model testa koji će Vam pomoći da proverite svoje znanje pre nego što izađete na ispit.

Dodatne informacije naći ćete ovdje.

Ispit se sastoji iz pismenog dela (u trajanju od 70 minuta) i usmenog dela (u trajanju od 15 minuta po kandidatu). Ovaj test proverava sposobnost izražavanja u jednostavnim komunikacijskim situacijama u vezi sa konkretnim svakodnevnim potrebama, kao što su upoznavanje, hrana i piće, razgovori u prodavnici, ili u vezi sa stanom.


Model testa „Fit für Österreich“ na nivou A1 naći ćete ovdje

Test njemačkog jezika za Austriju (DTÖ test) je ispit koji provjerava znanje njemačkog jezika u oblasti usmenog razumijevanja (slušanja), pismenog razumijevanja (čitanja), pismenog izražavanja (pisanja) i usmenog izražavanja (govora). Ispit se sastoji od pismenog dijela u trajanju od 100 minuta i usmenog dijela od oko 16 minuta, koji se može polagati pojedinačno ili udvoje.


Kandidatkinje i kandidati ne moraju postići stupanj B1 iz svakog pojedinačnog modula ispita (slušanje/čitanje, pisanje i govor) kako bi dobili svjedodžbu o stupnju B1. Za svjedodžbu o znanju njemačkog jezika na stupnju B1 dovoljno je položiti modul iz govora i još jedan od preostalih modula (ili slušanje/čitanje, ili pisanje).


Za svjedodžbu o položenom ispitu na stupnju A2 također je potrebno postići ovaj stupanj iz modula „govor“ i još jednog od preostalih modula (ili slušanje/čitanje, ili pisanje.


Model DTÖ testa naći ćete ovdje

Test Austrijskog integracionog fonda (ÖIF-Test 2011) je takođe ispit na nivou A2, i obuhvata tri modula: slušanje/čitanje, pismeno izražavanje i usmeno izražavanje. Pismeni dio ispita traje oko 80 minuta, a usmeni ispit oko 10 minuta po kandidatu. Model ÖIF-ovog testa 2011 naći ćete ovdje.

B2-ÖIF test sastoji se od pismenog dela od 2 sata i 20 minuta, kao i usmenog ispita koji traje oko 15 minuta, i može da se obavlja sa dva ili tri kandidata istovremeno. Pismeni deo sastoji se od modula razumevanja pročitanog teksta, gramatike i vokabulara, razumevanja odslušanog i pismenog sastava.

Model B2 ÖIF testa naći ćete ovde. (Link za model testa)

 

Ne. U okviru Integracionog sporazuma migrantkinje i migranti iz zemalja koje nisu članice EU moraju da polože integracioni ispit iz nemačkog jezika na nivou A2. To može biti takozvani "ÖIF-Test 2011”koji je razvio Austrijski integracioni fond. Za položen ispit dobija se svedočanstvo koje važi kao dokaz o dovoljnom znanju nemačkog jezika. Polaganjem jezičkog ispita na stepenu A2 smatra se ispunjenim prvi modul Integracionog sporazuma.

Za odobrenje molbe za dodelu austrijskog državljanstva, kao i vremenski neograničene boravišne dozvole, neophodno je da dokažete znanje nemačkog jezika na nivou B1. U tu svrhu Austrijski integracioni fond nudi višestepeni Test nemačkog jezika za Austiju (Deutschtest für Österreich, DTÖ).

Za dodelu austrijskog državljanstva neophodno je, pored toga, i da položite ispit iz istorije Austrije, uključujući demokratski poredak i istoriju savezne pokrajine u kojoj živite. Ovaj ispit polaže se u nadležnom organu za nastanjenje, kao što su Gradska uprava (Magistrat) ili Okružno načelništvo (Bezirkshauptmannschaft) u Vašem gradu ili pokrajini.
Za sticanje austrijskog državljanstva i/ili trajnog boravka morate da dokažete zadovoljavajuće poznavanje nemačkog jezika na nivou B1. Ali, uz priznat certifikat B2 moguće je, takođe, da nakon 6 godina trajnog boravak podnesete zahtev za austrijsko državljanstvo, ako ispunite sve uslove. U tu svrhu ÖIF nudi skalirani test nemačkog za Austriju (DTÖ) i B2- ÖIF test.

Ispiti Austrijskog integracijskog fonda mogu se polagati na bilo kom jezičkom institutu akreditiranom od Austrijskog integracijskog fonda. Sve akreditirane institute u Austriji pronaći ćete ovdje: Za informacije o tome koje formate ispita nude pojedini jezički instituti obratite se direktno jednom od njih.


Austrijski integracijski fond također nudi dodatne, takozvane „zbirne termine“, u Beču, Grazu, Linzu i Innsbrucku. Detaljnije informacije o prijavljivanju za ispite i ispitnim rokovima naći ćete na sljedećoj stranici: Link

1. Ispit „Fit für Österreich“ (stepen A1)

 • jezički ispit na stepenu A1
 • priznaje se kao dokaz o znanju njemačkog jezika na stepenu A1

 

2. Test Austrijskog integracionog fonda iz 2011.g. (ÖIF-Test 2011)

 • jezički ispit na stepenu A2
 • priznaje se kao dokaz za modul 1 (stepen A2) Integracionog sporazuma iz 2011.g.


3. Test njemačkog jezika za Austriju (DTÖ)

 • jezički ipit za istovremenu provjeru znanja na stepenu A2 i stepenu B1
 • priznaje se kao dokaz za modul 1 (stepen A2) i modul 2 (stepen B1) Integracionog sporazuma iz 2011.g., i kao dokaz znanja njemačkog jezika za dodjelu austrijskog državljanstva (na stepenu B1)


4. B2 ÖIF test

 • Test nivoa B2
 • za sticanje austrijskog državljanstva nakon 6 godina trajnog boravka.

ÖIF nudi 4 različita formata ispita:

 1. A1 – „Fit für Österreich“ (spremni za Austriju) – model testa sa audio materijalom i dodatne informacije naći ćete ovdje.
 2. Test Austrijskog integracionog fonda iz 2011.g. (ÖIF-Test 2011) – model testa sa audio materijalom i dodatne informacije naći ćete ovdje.
 3. Test nemačkog jezika za Austriju (Deutsch-Test für Österreich, DTÖ) – model testa sa audio materijalom i dodatne informacije naći ćete ovdje.
 4. B2-ÖIF test – model testa, primere slušanja i ostale informacije naći ćete ovdje.

Integracioni sporazum (IV)

Ne, niste obavezni da pohađate kurs. Integracioni sporazum Vas obavezuje jedino da dokažete znanje nemačkog jezika polaganjem ispita na nivou A2. Jezički instituti nude module različite težine, tako da možete da odaberete odgovarajući kurs sa većim ili manjim brojem časova ukoliko želite da se pripremite za polaganje ispita.

Ukoliko izgubite kupon Austrijski integracioni fond može da Vam izda duplikat. Potrebno je da donesete prijavu gubitka kupona od policije (polizeiliche Verlustanzeige) i potvrdu ustanove koja Vam je izdala kupon da ste zaista imali kupon, npr. u obliku fotokopije prepisa Vašeg prvobitnog kupona. Pošaljite obe potvrde poštom ili telefaksom, ili ih lično predajte u Austrijskom integracionom fondu. Obavezno navedite Vašu aktuelnu adresu na koju možemo da Vam pošaljemo duplikat kupona.

Rok važenja kupona automatski se produžava ukoliko Vam se odobri produženje roka za ispunjenje Integracionog sporazuma.


VAŽNA NAPOMENA: Molbu za produženje roka za ispunjenje Integracionog sporazuma morate podnijeti u roku važenja kupona. Takođe je bitno da nadležna ustanova rješenjem odobri produženje roka prije isteka kupona. Pobrinite se da pravovremeno podnesete molbu za produženje roka zato što odluka o Vašoj molbi može trajati i do šest mjeseci.

Nadležna ustanova, tj. Gradska uprava (Magistrat) ili Okružno načelništvo (Bezirkshauptmannschaft), može donijeti rješenje o odobrenju produženog roka za ispunjenje obveza iz Integracijskog sporazuma na osnovu otežavajućih "osobnih životnih uvjeta". Osobni životni uvjeti mogu biti

 • komplikacije u trudnoći
 • teško (fizičko ili psihičko) oboljenje
 • nedovoljna ponuda odgovarajućih jezičkih tečajeva.Rok za ispunjenje obveza iz Integracijskog sporazuma može biti produžen najdulje jednu godinu u svakom pojedinačnom slučaju. Rok važenja kupona produžava se za isti period (vidi niže u tekstu).

Ako imate plavi kupon: Da biste imali pravo na povraćaj troškova morate da položite jedan od priznatih jezičkih ispita Austrijskog integracionog fonda na nivou A2 (ÖIF Test 2011, DTÖ) u roku od 18 meseci od dana prvog izdavanja ili produženja boravišne dozvole.

Ako imate važeći plavi kupon: U roku važenja kupona, za integracioni kurs njemačkog jezika na nivou A2 dobićete 50 % od troškova kursa do maksimalnog iznosa od 750 eura, odnosno 2,50 eura po jedinici nastave.

Migrantkinje i migranti mogu da dobiju finansijsku pomoć u obliku plavog saveznog kupona Austrijskog integracionog fonda, koji važi za jedan jezički kurs (iz prvog modula) na nekom od akreditovanih jezičkih instituta. Nadležne ustanove za nastanjivanje kao što su Gradska uprava (Magistrat) odnosno Okružno načelništvo (Bezirkshauptmannschaft) pod određenim uslovima izdaju kupon i za članove porodice, t.j. bračne drugove i maloletnu decu državljana Austrije, Švajcarske, Evropskog ekonomskog prostora, kao i državljana trećih zemalja koji poseduju dugotrajnu boravišnu dozvolu (npr. trajnu boravišnu dozvolu Evropske zajednice (Daueraufenthalt EG), neograničenu dozvolu za nastanjivanje (Niederlassungsbewilligung unbeschränkt), ili odobren politički azil).

 • Pravno nesposobni maloljetnici: djeca i mladi koji dvije godine nakon dodjele boravišnog prava nisu pravno sposobni, t.j. nisu navršili 14 godina starosti.

 • Oboljele osobe: U slučaju lošeg zdravstvenog stanja potrebno je donijeti lječničko uvjerenje.

Za prvi modul Integracionog sporazuma (koji je preduslov za sticanje vremenski ograničenog boravišnog prava) potrebno je znanje njemačkog jezika na stepenu A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Za migrantkinje i migrante koji ne poznaju dovoljno dobro njemački jezik postoje posebni tečajevi za koje se dobija finansijska pomoć. Ovi tečajevi nisu obavezni.

Za drugi modul Integracionog sporazuma (koji je preduslov za sticanje vremenski neograničenog boravišnog prava i/ili austrijskkog državljanstva) potrebno je dokazati znanje njemačkog jezika na stepenu B1.

Integracioni sporazum moraju ispuniti državljanke i državljani trećih zemalja, t.j. zemalja koje nisu članice Evropske unije, koji su stigli u Austriju nakon 1.7.2011.g. i namjeravaju se trajno nastaniti u Austriji. Potpisivanjem Integracionog sporazuma migrantkinje i migranti obavezuju se da će u roku od dvije godine steći dovoljno znanje njemačkog jezika.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Zajednički evropski referentni okvir za učenje, nastavu i evaluaciju jezika

opisuje jezičke sposobnosti koje su potrebne za uspešnu komunikaciju na stranom

jeziku i definiše jedinstvene kriterijume za nastavu jezika i testiranje jezičke kompetencije.

Okvir razlikuje 3 stepena jezičke veštine na 6 nivoa. 
·        A: Osnovno služenje jezikom
o   A1:  Početni nivo
o   A2: Srednji nivo
·        B: Samostalno služenje jezikom
o   B1: Prag nivo
o   B2: Napredni nivo
·        C: Kompletno služenje jezikom
o   C1: Samostalni nivo
o   C2: Vladanje jezikom
GER je skraćenica za Zajednički evropski referentni okvir na nemačkom jeziku (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen).
Zajednički evropski referentni okvir za učenje, nastavu i evaluaciju jezika objavio je Savet Evrope 2001. godine na engleskom jeziku. Nemačka verzija Okvira objavljena je pod nazivom "Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen"[1].
Među izdavače nemačkog Okvira ubrajaju se "Goethe-Institut InterNationes", austrijsko Savezno ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu (BMBWK), Stalna konferencija pokrajinskih ministara kulture u Saveznoj Republici Nemačkoj (KMK) i Švajcarska konferencija kantonalnih direktora za obrazovanje (EDK). 

 

 

 

Zajednički evropski referentni okvir definiše jedinstvene kriterijume za učenje, nastavu i testiranje jezika i time omogućuje poređenje jezičkih kurseva i njihovog sadržaja, kriterijuma i kvalifikacija. Transparentnost olakšava međunarodnu saradnju u oblasti živih jezika. 
Kako bi ispunio sve funkcije, Okvir mora biti sveobuhvatan, transparentan i koherentan.
Zajednički evropski referentni okvir je instrumenat za upoređivanje evropskih jezičkih diploma i procenu jezičke kompetencije. 
Zajednički evropski referentni okvir nudi šemu parametara na osnovu kojih se u celoj Evropi definišu nastavni planovi i metode, jezički ispiti, materijali i kriterijumi.
 
A1 može da razume i koristi svakodnevne poznate izraze i veoma jednostavne fraze u cilju zadovoljenja neke konkretne potrebe. Može da se predstavi, da predstavi druge, da postavlja i odgovara na pitanja o sebi i drugima. Može da komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornik govori polako i jasno i  spreman je da pruži pomoć.
A2 može da razume poznate rečenice i frekventne fraze i izraze u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima, tj. osnovne informacije o porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, profesijama, itd. Može da komunicira u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka i da jednostavnim rečenicama izrazi informacije o sebi, neposrednom okruženju, i o osnovnim potrebama.
B1 može da razume ključne informacije o temama koje se odnose na različite poznate aspekte života i rada kao što su škola, profesija, porodica, slobodno vreme itd. Može da se snađe u većini situacija koje su moguće tokom putovanja kroz regione gde se ciljni jezik govori. Može da proizvede jednostavan tekst koji sledi principe logičnog izlaganja na poznate teme ili teme o oblastima ličnog interesovanja. Može da opiše događaje i iskustva i dȃ kratka obrazloženja svojih mišljenja i planova. 
B2 može da razume osnovne ideje kompleksnog teksta koji se  bavi  kako konkretnim, tako i apstraktnim temama, uključujući i »tehničku« (u smislu upotrebe odredjene terminologije i registra) diskusiju u svojoj profesionalnoj oblasti. Može da koristi jezik sa nivoom fluentnosti i spontanosti koji omogućava neometanu komunikaciju sa izvornim govornicima (bez većeg truda od jedne ili druge strane). Može da proizvede jasan, detaljan tekst o različitim temama i objasni svoje mišljenje o nečemu predstavljajući prednosti i nedostatke različitih mišljenja.