FAQ


Kursevi

Austrijski institut nudi kurseve njemačkog jezika na sljedećim lokacijama:
Bratislava: https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
Budimpešta: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brno: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Beograd: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Rim: https://www.roma.oesterreichinstitut.it,
Varšava: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Krakov: http://www.krakow.oei.org.pl,
Wrocław: http://www.wroclaw.oei.org.pl
Austrijski instituti nude ÖSD ispite svih jezičnih nivoa.
U Austriji nema ponude kurseva na Austrijskom institutu.

Informacije o troškovima tečajeva u Austrijskom integracijskom fondu naći ćete ovdje. Raspitajte se o mogućnostima financijske podrške prilikom razgovora radi procjene Vašeg znanja.

Tečajevi Austrijskog integracijskog fonda (ÖIF) namijenjeni su sljedećim grupama:

 1. Migrantkinjama i migrantima: Pažnja: Kuponi koji vrijede za tečajeve njemačkog jezika radi ispunjenja Integracijskog sporazuma ne mogu se upotrebiti za tečajeve Austrijskog integracijskog fonda.
 2. Osobama s odobrenim političkim azilom
 3. Osobama s pravom na supsidijarnu zaštitu

Na svojim lokacijama u Beču, Lincu, Gracu i Insbruku, Austrijski integracioni fond nudi kurseve opismenjavanja, tečaje njemačkog jezika od stepena A1 do stepena B2, specijalne kurseve njemačkog jezika za pojedina zanimanja, kao i računarske tečajeve. Cjelokupnu ponudu kurseva naći ćete ovdje.

Ne, samo akreditovani jezički instituti nude integracione kurseve nemačkog jezika, kao i pripremne kurseve za jezičke ispite. 

Dodatne informacije naći ćete ovdje.

ÖIF Ispiti

Rezultati jezičkog ispita (obuhvata ispitne formate „A1-Fit für Österreich“, „ÖIF-TEST neu“, „Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)“ i „B2-ÖIF-Test) saopštavaju se kandidatima isključivo od strane Austrijskog integracionog fonda (ÖIF) u roku od dve nedelje. Obrada integracionog ispita (obuhvata isključivo ispitne formate „Integrationsprüfung A1“, „Integrationsprüfung A2“ i „Integrationsprüfung B1“) traje 15 radnih dana. Zatim se rezultati šalju kandidatima putem pošte. U hitnim slučajevima postoji mogućnost da nadležna služba podnese pismeni zahtev na mail-adresu: pruefungen@integrationsfonds.at. Zahtev mora da sadrži sledeće informacije: ime i prezime kandidata, datum ispita i ime instituta u kojem se održao ispit. Takođe postoji mogućnost da ÖIF nadležnoj službi odnosno zastupniku službe pre izdavanja certifikata pismeno potvrdi rezultate ispita.

 

 

 

Ukoliko ispit želite polagati kod drugog za kurseve ovlaštenog instituta, za cijenu ispita pitajte direktno u dotičnom institutu.

 

 

 

Ispiti ÖIF-a se mogu ponavljati neograničeno. Međutim, ponavljanje samo jednog dijela ispita (npr. iz pisanja, konverzacije ili društvenih vrijednosti) nije dozvoljeno. Ponovnom polaganju ispita možete pristupiti odmah, jer ne postoji obavezan razmak između termina polaganja. Ipak uzmite u obzir mogućnost da će Vaš institut za svako ponavljanje polaganja zatražiti novčanu naknadu. Ukoliko ispit polažete direktno kod ÖIF-a, naknada za polaganje ispita se u svakom slučaju plaća.

Za svaki oblik ispita postoji model testa koji će Vam pomoći da proverite svoje znanje pre nego što izađete na ispit.

Dodatne informacije naći ćete ovdje.

Ispit se sastoji iz pismenog dela (u trajanju od 70 minuta) i usmenog dela (u trajanju od 15 minuta po kandidatu). Ovaj test proverava sposobnost izražavanja u jednostavnim komunikacijskim situacijama u vezi sa konkretnim svakodnevnim potrebama, kao što su upoznavanje, hrana i piće, razgovori u prodavnici, ili u vezi sa stanom.


Model testa „Fit für Österreich“ na nivou A1 naći ćete ovdje. 

Test njemačkog jezika za Austriju (DTÖ test) je ispit koji provjerava znanje njemačkog jezika u oblasti usmenog razumijevanja (slušanja), pismenog razumijevanja (čitanja), pismenog izražavanja (pisanja) i usmenog izražavanja (govora). Ispit se sastoji od pismenog dijela u trajanju od 100 minuta i usmenog dijela od oko 16 minuta, koji se može polagati pojedinačno ili udvoje.


Kandidatkinje i kandidati ne moraju postići stupanj B1 iz svakog pojedinačnog modula ispita (slušanje/čitanje, pisanje i govor) kako bi dobili svjedodžbu o stupnju B1. Za svjedodžbu o znanju njemačkog jezika na stupnju B1 dovoljno je položiti modul iz govora i još jedan od preostalih modula (ili slušanje/čitanje, ili pisanje).


Za svjedodžbu o položenom ispitu na stupnju A2 također je potrebno postići ovaj stupanj iz modula „govor“ i još jednog od preostalih modula (ili slušanje/čitanje, ili pisanje.


Model DTÖ testa naći ćete ovdje. 

Test Austrijskog integracionog fonda (ÖIF-Test 2011) je takođe ispit na nivou A2, i obuhvata tri modula: slušanje/čitanje, pismeno izražavanje i usmeno izražavanje. Pismeni dio ispita traje oko 80 minuta, a usmeni ispit oko 10 minuta po kandidatu. Model ÖIF-ovog testa 2011 naći ćete ovdje.

Integracijski ispit A1 obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja o društvenim vrijednostima i orijentacijskom znanju. Pismeni dio traje 120 minuta (bez pauze u trajanju od 15 minuta). Usmeni dio ispita se polaže u grupama sa po najviše četiri osobe i traje oko 20 minuta po grupi.

Primjeri ispitnih pitanja o društvenim vrijednostima i orijentacijskom znanju.

Integracijski ispit A2 obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja o društvenim vrijednostima i orijentacijskom znanju. Pismeni dio traje 125 minuta (bez pauze u trajanju od 15 minuta) i sastoji se od sljedećih dijelova: čitanje, slušanje i pisanje, uključujući i orijentacijsko znanje kao i znanje o društvenim vrijednostima. Nakon toga slijedi usmeni ispit u trajanju od 10 minuta po polazniku odn. polaznici. Svi ispitni dijelovi moraju biti položeni kako biste dobili konačni rezultat ispita. Sama ispitna pitanja o društvenim vrijednostima i orijentacijskom znanju nisu dovoljna za ostvarivanje pozitivnog rezultata na ispitu.

Primjeri ispitnih pitanja o društvenim vrijednostima i orijentacijskom znanju.

Integracijski ispit B1 služi za ispunjavanje modula 2 Integracijskog sporazuma i obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja o društvenim vrijednostima i orijentacijskom znanju. Pismeni dio traje 140 minuta (bez pauze u trajanju od 15 minuta) i sastoji se od sljedećih dijelova: čitanje, slušanje i pisanje, uključujući i orijentacijsko znanje kao i znanje o društvenim vrijednostima. Zatim slijedi usmeni dio ispita, koji se polaže pojedinačno ili u paru i traje otprilike 16 minuta.

Primjeri ispitnih pitanja o društvenim vrijednostima i orijentacijskom znanju.

Ispiti Austrijskog integracijskog fonda mogu se polagati na bilo kom jezičkom institutu akreditiranom od Austrijskog integracijskog fonda. Sve akreditirane institute u Austriji pronaći ćete ovdje: Za informacije o tome koje formate ispita nude pojedini jezički instituti obratite se direktno jednom od njih.


Austrijski integracijski fond također nudi dodatne, takozvane „zbirne termine“, u Beču, Grazu, Linzu i Innsbrucku. Detaljnije informacije o prijavljivanju za ispite i ispitnim rokovima naći ćete na sljedećoj stranici: Link

1. Ispit A1-Fit für Österreich

 • testira jezički nivo A1
 •  priznata potvrda o poznavanju jezika za nivo A1 (služi prije svega kao dokaz poznavanja Njemačkog jezika prije doseljavanja, „Deutsch vor Zuzug“ prema članu 21a Zakona o naseljavanju i boravku „Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz“)

2. Integracijski ispit A1 (Integrationsprüfung A1)

 • testira jezički nivo A1, uključujući znanje o društvenim vrijednostima kao i orijentacijsko znanje
 • služi ispunjavanju obaveza prema Integracijskoj deklaraciji (Integrationserklärung) koju potpisuju osobe kojima je odobren azil i supsidijarno zaštićene osobe.

3. ÖIF-Test (2011)

 • testira jezički nivo A2
 • priznata potvrda o poznavanju jezika za modul 1 (A2) Integracijskog sporazuma iz 2011. godine: Osobe, koje su Integracijski sporazum (iz 2011.) potpisale prije 01.10.2017. godine, mogu na osnovu svjedočanstva ÖIF-Test 2011 (A2) dokazati ispunjenje modula 1 Integracijskog sporazuma (iz 2011.). Za detaljne informacije obratite se nadležnoj upravi (Magistratu odn. Upravi mjesne zajednice „Bezirkshauptmannschaft“).

4. Ispit Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

 • testira jezičke nivoe A2 i B1 istovremeno
 • priznata potvrda o poznavanju jezika za modul 1 (A2) i modul 2 (B1) Integracijskog sporazuma iz 2011. godine: Osobe, koje su Integracijski sporazum (iz 2011.) potpisale prije 01.10.2017. godine, mogu na osnovu DTÖ svjedočanstva za A2 odn. B1 dokazati ispunjenje modula 1 odn. modula 2 Integracijskog sporazuma (iz 2011.). Za detaljne informacije obratite se nadležnoj upravi (Magistratu odn. Upravi mjesne zajednice „Bezirkshauptmannschaft“).

5. Integracijski ispit A2 (Integrationsprüfung A2)

 • testira jezički nivo A2 uključujući znanje o društvenim vrijednostima kao i orijentacijsko znanje
 • priznata potvrda o poznavanju jezika za modul 1 (A2) Integracijskog sporazuma iz 2017. godine: Osobe, koje su potpisale Integracijski sporazum poslije 01.10.2017. godine, mogu na osnovu ovog ispita ispuniti modul 1 Integracijskog sporazuma (iz 2017.). Polaganje samog jezičkog ispita za nivo A2 nije dovoljan za ispunjavanje uslova iz modula 1 Integracijskog sporazuma (iz 2017.). Za detaljne informacije obratite se nadležnoj upravi (Magistratu odn. Upravi mjesne zajednice „Bezirkshauptmannschaft“).

6. Integracijski ispit B1 (Integrationsprüfung B1)

 •  testira jezički nivo B1 uključujući znanje o društvenim vrijednostima kao i orijentacijsko znanje
 • priznata potvrda o poznavanju jezika za modul 2 Integracijskog sporazuma iz 2017. godine: Osobe, koje zahtjev za boravišnu dozvolu „stalni boravak u EU – Daueraufenthalt EU“ žele predati poslije 01.10.2017. godine, moraju ispuniti uslove iz modula 2 Integracijskog sporazuma (iz 2017.).
 • za sticanje austrijskog državljanstva: Integracijski ispit B1 se može upotrijebiti i pri predaji zahtjeva za dobijanje austrijskog državljanstva, nakon ostvarenih 10 godina boravka. Za detaljne informacije obratite se nadležnoj upravi (Magistratu odn. Upravi mjesne zajednice „Bezirkshauptmannschaft“).

7.  B2-ÖIF-Test

 • testira jezički nivo B2
 • za sticanje austrijskog državljanstva nakon ostvarenog boravka u trajanju od 6 godina.
 

 

 

ÖIF nudi 7 različitih ispitnih formata:

1. A1-Fit für Österreich – model ispita, primjere za slušanje kao i druge informacije možete pronaći ovdje.

2. Integracijski ispit A1 – model ispita, katalog sa pitanjima, primjere za slušanje kao i druge informacije možete pronaći ovdje.

3. ÖIF-Test (2011) – model ispita, primjere za slušanje kao i druge informacije možete pronaći ovdje.

4. Deutsch-Test für Österreich (DTÖ) – model ispita, primjere za slušanje kao i druge informacije možete pronaći ovdje.

5. Integracijski ispit A2 – model ispita, katalog sa pitanjima, primjere za slušanje kao i druge informacije možete pronaći ovdje.

6. Integracijski ispit B1 – model ispita, katalog sa pitanjima, primjere za slušanje kao i druge informacije možete pronaći ovdje.

7. B2-ÖIF-Test – model ispita, primjere za slušanje kao i druge informacije možete pronaći ovdje.

Integracioni sporazum (IV)

Ne, niste obavezni pohađati integracijski kurs u iznosu od 300 nastavnih jedinica. Imate mogućnost da ne posjećujete nikakav kurs ili da se opredijelite za kurs koji obuhvata manje nastavnih jedinica. Certificirane institucije za vođenje kurseva u tu svrhu nude module za različite nivoe poznavanja jezika. U skladu sa obavezama kao potpisnik/ca Integracijskog sporazuma dužni ste ispuniti samo modul 1 Integracijskog sporazuma. Isti dokazujete priznatim svjedočanstvom o uspješno završenom ispitu (svjedočanstvo za položeni integracijski ispit na nivou A2).

Duplikate bonova izdaje ÖIF. Za izdavanje Vam je potrebna potvrda o prijavi gubitka koju podnosite u policiji kao i potvrda o izdavanju izgubljenog bona (npr. kopiju duplikata bona) od strane nadležne uprave (Magistrata odn. Uprave mjesne zajednice „Bezirkshauptmannschaft“). Ove dvije potvrde pošaljite poštom preporučeno na adresu:

 

Österreichischer Integrationsfonds

Bereich Sprache

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

 

Za izdavanje duplikata bona obračunava se naknada za obradu u iznosu od € 15,-- . Nakon uplate ovog iznosa, duplikat bona će biti dostavljen na Vašu adresu.

Rok važenja kupona automatski se produžava ukoliko Vam se odobri produženje roka za ispunjenje Integracionog sporazuma.


VAŽNA NAPOMENA: Molbu za produženje roka za ispunjenje Integracionog sporazuma morate podnijeti u roku važenja kupona. Takođe je bitno da nadležna ustanova rješenjem odobri produženje roka prije isteka kupona. Pobrinite se da pravovremeno podnesete molbu za produženje roka zato što odluka o Vašoj molbi može trajati i do šest mjeseci.

Nadležna ustanova, tj. Gradska uprava (Magistrat) ili Okružno načelništvo (Bezirkshauptmannschaft), može donijeti rješenje o odobrenju produženog roka za ispunjenje obveza iz Integracijskog sporazuma na osnovu otežavajućih "osobnih životnih uvjeta". Osobni životni uvjeti mogu biti

 • komplikacije u trudnoći
 • teško (fizičko ili psihičko) oboljenje
 • nedovoljna ponuda odgovarajućih jezičkih tečajeva.Rok za ispunjenje obveza iz Integracijskog sporazuma može biti produžen najdulje jednu godinu u svakom pojedinačnom slučaju. Rok važenja kupona produžava se za isti period (vidi niže u tekstu).

Kod troškova od 5,-- eura po nastavnoj jedinici preuzima se 50% troškova. Ukoliko troškovi prelaze iznos od 5,-- eura po nastavnoj jedinici, preuzima se 2,50 eura po nastavnoj jedinici odn. najviše do 750,-- eura za 300 nastavnih jedinica.

Ukoliko Ste pohađali najmanje 75% nastavnih jedinica certificiranog integracijskog kursa i unutar 18 mjeseci nakon izdavanja bona uspješno završili ÖIF-Test (integracijski ispit A2 ili B1), dobijate podsticaj u iznosu od maksimalno 300 nastavnih jedinica odn. 50% troškova kursa, a najviše 750 eura.

Migranti mogu dobiti financijsku podršku u vidu plavog bona Austrijskog integracijskog fonda (ÖIF-Bundesgutschein) za pohađanje integracijskih kurseva (modul 1) pri certificiranoj instituciji za vođenje kurseva. Uprava zadužena za boravišne dozvole – Magistrat odn. Uprava mjesne zajednice „Bezirkshauptmannschaft“ – pod određenim uslovima izdaje ovaj bon i tzv. članovima porodice. Pod članovima porodice podrazumijevaju se bračni partneri ili maloljetna djeca koja nisu u braku – to znači, bračni partneri ili djeca Austrijanaca, Švicaraca, građana zemalja zajedničkog europskog privrednog prostora i pripadnika trećih zemalja sa dužom boravišnom dozvolom (npr. stalni boravak u EU „Daueraufenthalt EU“, dozvola za nastanjenje „Niederlassungsbewilligung“, osobe kojima je odobren azil ...)

 • Maloljetne osobe: izuzeta su djeca i maloljetne osobe, koje su i nakon dvije godine od izdavanja boravišne dozvole i dalje maloljetne odn. imaju manje od 14 godina.
 • Osobe koje zbog svog fizičkog ili psihičkog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti ispuniti obaveze: U ovom slučaju potrebno je nadležnoj upravi priložiti ljekarsko vještačenje o sopstvenom trošku.
 • Osobe koje pismeno izjave da njihov boravak neće premašiti 24 mjeseca u naredne tri godine. Ova izjava sadrži neopozivo odricanje od prava na daljne zahtjeve za produženje boravka nakon prvog podnesenog zahtjeva za produženje.

Za ispunjavanje modula 1 (ograničena boravišna dozvola) potrebno je poznavanje Njemačkog jezika na nivou A2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kao i znanje osnovnih društvenih vrijednosti pravnog i društvenog poretka Republike Austrije. Za migrante sa nedovoljnim poznavanjem jezika postoje posebni sponzorisani integracijski kursevi. Ovi kursevi međutim nisu obavezni.

Za ispunjavanje modula 2 (stalna boravišna dozvola u EU ili austrijsko državljanstvo) potrebno je poznavanje Njemačkog jezika na nivou B1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kao i produbljeno znanje o osnovnim društvenim vrijednostima pravnog i društvenog poretka Republike Austrije.

Građani trećih zemalja koji su nakon 01.10.2017. godine dobili jednu od sljedećih boravišnih dozvola moraju ispuniti uslove iz modula 1 Integracijskog sporazuma unutar dvije godine od izdavanja dotične dozvole:

 

- Crveno-bijelo-crvena karta „Rot-Weiß-Rot-Karte” (ova dozvola podrazumijeva da je modul 1 već ispunjen)

- Crveno-bijelo-crvena karta plus „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“

- Dozvola za nastanjenje „Niederlassungsbewilligung

- Dozvola za nastanjenje – bez radne dozvole

- Dozvola za nastanjenje –  član porodice

- Boravišna dozvola „Aufenthaltstitel“ – član porodice

- Dozvola za nastanjenje – umjetnik

- Dozvola za nastanjenje – posebni slučajevi nesamostalnog zaposlenja

 

Iscrpno navedene mogućnosti za ispunjavanje uslova iz modula 1 Integracijskog sporazuma možete pronaći u članu 9., stav 4. Integracijskog zakona (Integrationsgesetz).

Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Zajednički evropski referentni okvir za učenje, nastavu i evaluaciju jezika

opisuje jezičke sposobnosti koje su potrebne za uspešnu komunikaciju na stranom

jeziku i definiše jedinstvene kriterijume za nastavu jezika i testiranje jezičke kompetencije.

Okvir razlikuje 3 stepena jezičke veštine na 6 nivoa. 
·        A: Osnovno služenje jezikom
o   A1:  Početni nivo
o   A2: Srednji nivo
·        B: Samostalno služenje jezikom
o   B1: Prag nivo
o   B2: Napredni nivo
·        C: Kompletno služenje jezikom
o   C1: Samostalni nivo
o   C2: Vladanje jezikom
GER je skraćenica za Zajednički evropski referentni okvir na nemačkom jeziku (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen).
Zajednički evropski referentni okvir za učenje, nastavu i evaluaciju jezika objavio je Savet Evrope 2001. godine na engleskom jeziku. Nemačka verzija Okvira objavljena je pod nazivom "Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen"[1].
Među izdavače nemačkog Okvira ubrajaju se "Goethe-Institut InterNationes", austrijsko Savezno ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu (BMBWK), Stalna konferencija pokrajinskih ministara kulture u Saveznoj Republici Nemačkoj (KMK) i Švajcarska konferencija kantonalnih direktora za obrazovanje (EDK). 

 

 

 

Zajednički evropski referentni okvir definiše jedinstvene kriterijume za učenje, nastavu i testiranje jezika i time omogućuje poređenje jezičkih kurseva i njihovog sadržaja, kriterijuma i kvalifikacija. Transparentnost olakšava međunarodnu saradnju u oblasti živih jezika. 
Kako bi ispunio sve funkcije, Okvir mora biti sveobuhvatan, transparentan i koherentan.
Zajednički evropski referentni okvir je instrumenat za upoređivanje evropskih jezičkih diploma i procenu jezičke kompetencije. 
Zajednički evropski referentni okvir nudi šemu parametara na osnovu kojih se u celoj Evropi definišu nastavni planovi i metode, jezički ispiti, materijali i kriterijumi.
 
A1 može da razume i koristi svakodnevne poznate izraze i veoma jednostavne fraze u cilju zadovoljenja neke konkretne potrebe. Može da se predstavi, da predstavi druge, da postavlja i odgovara na pitanja o sebi i drugima. Može da komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornik govori polako i jasno i  spreman je da pruži pomoć.
A2 može da razume poznate rečenice i frekventne fraze i izraze u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima, tj. osnovne informacije o porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, profesijama, itd. Može da komunicira u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka i da jednostavnim rečenicama izrazi informacije o sebi, neposrednom okruženju, i o osnovnim potrebama.
B1 može da razume ključne informacije o temama koje se odnose na različite poznate aspekte života i rada kao što su škola, profesija, porodica, slobodno vreme itd. Može da se snađe u većini situacija koje su moguće tokom putovanja kroz regione gde se ciljni jezik govori. Može da proizvede jednostavan tekst koji sledi principe logičnog izlaganja na poznate teme ili teme o oblastima ličnog interesovanja. Može da opiše događaje i iskustva i dȃ kratka obrazloženja svojih mišljenja i planova. 
B2 može da razume osnovne ideje kompleksnog teksta koji se  bavi  kako konkretnim, tako i apstraktnim temama, uključujući i »tehničku« (u smislu upotrebe odredjene terminologije i registra) diskusiju u svojoj profesionalnoj oblasti. Može da koristi jezik sa nivoom fluentnosti i spontanosti koji omogućava neometanu komunikaciju sa izvornim govornicima (bez većeg truda od jedne ili druge strane). Može da proizvede jasan, detaljan tekst o različitim temama i objasni svoje mišljenje o nečemu predstavljajući prednosti i nedostatke različitih mišljenja.