FAQ


Kursevi

Uopšteno govoreći su interni kursevi ÖIF-a primarno namenjeni osobama s pravom na azil i osobama s pravom na supsidijarnu zaštitu, kao i azilantima/kinjama s visokom verovatnoćom priznavanja statusa. Konkretno za razne kurseve koje nudi ÖIF mogu postojati drugačiji ili specijalniji preduslovi za učešće.

centrima za integraciju ÖIF-a dobićete detaljnije informacije o tome koji preduslovi za učešće moraju biti ispunjeni, da bi se određeni kurs mogao pohađati. 

 

Kome su namijenjeni tečajevi ÖIF-a? 

Općenito govoreći, interni tečajevi ÖIF-a namijenjeni su prvenstveno azilantima i korisnicima supsidijarne zaštite te tražiteljima azila s visokom vjerojatnošću priznavanja. Pojedinačno za različite tečajeve koje nudi ÖIF mogu postojati drugi ili također posebniji preduvjeti za sudjelovanje.

centrima za integraciju ÖIF-a bit ćete detaljnije obaviješteni o tome koji preduvjeti za sudjelovanje moraju biti ispunjeni kako biste smjeli pohađati određeni tečaj. 

 

Kome su namijenjeni kursevi ÖIF-a?

Uopšteno govoreći su interni kursevi ÖIF-a primarno namijenjeni osobama s pravom na azil i osobama s pravom na supsidijarnu zaštitu, kao i azilantima/kinjama s visokom vjerovatnoćom priznavanja statusa. Konkretno za razne kurseve koje nudi ÖIF mogu postojati drugačiji ili specijalniji preduslovi za učešće.

centrima za integraciju ÖIF-a dobit ćete detaljnije informacije o tome koji preduslovi za učešće moraju biti ispunjeni, da bi se određeni kurs mogao pohađati. 

 

1.    Kursevi nemačkog

Na svojim lokacijama u Beču ÖIF nudi kurseve nemačkog za sve nivoe znanja jezika od B1 do B2.

2.    Kursevi jezika za posao

Na svojim lokacijama u Beču i Gracu ÖIF (u saradnji sa saveznom zajednicom za rad BAG 2019) nudi „migrants care“ kurs, stručno orijentisani kurs nemačkog, u kojem se mogu dobiti detaljne informacije o obrazovanju u oblasti nege i pomoći osobama.

3.    Dobrovoljne grupe za učenje

Na svim lokacijama u Austriji Austrijski fond za integraciju (ÖIF) nudi takozvane „Mesto sastanka nemački“ grupe za učenje, koje pre svega služe produbljivanju materije redovnih kurseva nemačkog ili pripremi za pohađanje redovnog kursa nemačkog. Nastava obuhvata sve nivoe znanja jezika od A1 do B2. Za ljude, koji su na samom početku učenja jezika, se u pojedinim slučajevima nudi i vežbanje slova. Ovu nastavu drže kvalifikovani pomoćnici/pomoćnice, koji rade na dobrovoljnoj bazi.

centrima za integraciju ÖIF-a dobićete informacije o trenutnoj ponudi kurseva kod ÖIF-a. 

 

Koje tečajeve nudi ÖIF?

1.    Tečajeve njemačkog jezika

Na svojim lokacijama u Beču ÖIF nudi tečajeve njemačkog jezika na jezičnim razinama B1 do B2.

2.    Poslovne tečajeve jezika

Na svojim lokacijama u Beču i Grazu ÖIF (u suradnji sa Saveznom radnom skupinom BAG 2019) nudi tečaj „migrants care”, posebni stručni tečaj njemačkog jezika u kojem se opsežno informira o obrazovanju u području njege.

3.    Dobrovoljne skupine za učenje

Na svim svojim lokacijama u Austriji ÖIF nudi takozvane „skupine za učenje Treffpunkt Deutsch” koje prvenstveno služe za produbljivanje gradiva redovnih tečajeva njemačkog jezika ili također za pripremu za pohađanje redovnog tečaja njemačkog jezika. Nastava obuhvaća sve jezične razine od A1 do B2. Za osobe koje se nalaze sasvim na početku učenja jezika pojedinačno se nudi i trening slova. Tu nastavu održavaju kvalificirani pomoćnici/pomoćnice koji rade na počasnom temelju.

centrima za integraciju ÖIF-a bit ćete obaviješteni o trenutnoj ponudi tečajeva ÖIF-a. 

 

Koje kurseve nudi ÖIF?

1.    Kursevi njemačkog

Na svojim lokacijama u Beču ÖIF nudi kurseve njemačkog za sve nivoe znanja jezika od B1 do B2.

2.    Kursevi jezika za posao

Na svojim lokacijama u Beču i Gracu ÖIF (u saradnji sa saveznom zajednicom za rad BAG 2019) nudi „migrants care“ kurs, stručno orijentirani kurs njemačkog, u kojem se mogu dobiti detaljne informacije o obrazovanju u oblasti njege i pomoći osobama.

3.    Dobrovoljne gupe za učenje

Na svim lokacijama u Austriji Austrijski fond za integraciju (ÖIF) nudi takozvane „Mjesto sastanka njemački“ grupe za učenje, koje prije svega služe produbljivanju materije redovnih kurseva njemačkog ili pripremi za pohađanje redovnog kursa njemačkog. Nastava obuhvata sve nivoe znanja jezika od A1 do B2. Za ljude, koji su na samom početku učenja jezika, se u pojedinim slučajevima nudi i vježbanje slova. Ovu nastavu drže kvalificirani pomoćnici/pomoćnice, koji rade na dobrovoljnoj bazi.

centrima za integraciju ÖIF-a dobit ćete informacije o trenutnoj ponudi kurseva kod ÖIF-a. 

 

Sertifikovani instituti za kurseve nude kurseve za integraciju i pripremu ispita, ÖIF nudi kurseve za integraciju i integracione ispite na nivou B1.

Kod kurseva nemačkog za nivo znanja jezika B1 i B2 koje trenutno nudi ÖIF materija kursa takođe obuhvata i kratku pripremu za odgovarajuće ispite.

 

Nudi li ÖIF integracijske i pripremne tečajeve za ispite?

Certificirani instituti za tečajeve nude integracijske i pripremne tečajeve za ispite, ÖIF nudi integracijske tečajeve i integracijske ispite na razini B1.

Na tečajevima njemačkog jezika koje ÖIF trenutno nudi za jezične razine B1 i B2 gradivo svakog tečaja ipak obuhvaća i kratku pripremu za odgovarajuće ispite.

 

Da li ÖIF nudi integracijske i pripremne kurseve za ispite?

Certificirani instituti za kurseve nude kurseve za integraciju i pripremu ispita, ÖIF nudi kurseve za integraciju i integracijske ispite na nivou B1.

Kod kurseva njemačkog za nivo znanja jezika B1 i B2 koje trenutno nudi ÖIF materija kursa također obuhvata i kratku pripremu za odgovarajuće ispite. 

U centrima za integraciju ÖIF-a dobićete informacije o troškovima kursa. U okviru svog klasifikacionog razgovora se raspitajte o odgovarajućim mogućnostima dobijanja finansijskih podsticaja. 

 

Koliko koštaju tečajevi ÖIF-a?

U centrima za integraciju ÖIF-a bit ćete obaviješteni o eventualnim troškovima tečaja. U sklopu svog razgovora za svrstavanje raspitajte se o odgovarajućim mogućnostima potpore. 

 

Koliko koštaju kursevi ÖIF-a?

U centrima za integraciju ÖIF-a dobit ćete informacije o troškovima kursa. U okviru svog klasifikacijskog razgovora se raspitajte o odgovarajućim mogućnostima dobijanja finansijskih podsticaja. 

 

ÖSTERREICH INSTITUT nudi kurseve nemačkog na sledećim lokacijama:

Beograd:         https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs
Bratislava:     https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk

Brno:                 https://www.brno.oesterreichinstitut.cz
Budimpešta: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Krakov:            http://www.krakow.oei.org.pl

Moskva:          https//:www.oesterreichinstitut.ru
Rim:                   https://www.roma.oesterreichinstitut.it

Sarajevo:         http://www.oei.ba
Varšava:          http://www.warszawa.oei.org.pl
Vrocłav:          http://www.wroclaw.oei.org.pl

Na svim ovim lokacijama Austrijski institut (ÖSTERREICH INSTITUT) nudi i ÖSD ispite za sve nivoe znanja jezika.

Pošto se područje nadležnosti Austrijskog instituta (ÖSTERREICH INSTITUT) u vezi s tim odnosi samo na područje van Austrije, ne nude se kursevi u samoj Austriji.

 

Gdje mogu pohađati tečaj njemačkog jezika koji organizira ÖSTERREICH INSTITUT?

ÖSTERREICH INSTITUT nudi tečajeve njemačkog jezika na sljedećim lokacijama:

Beograd:         https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs
Bratislava:     https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk

Brno:                 https://www.brno.oesterreichinstitut.cz
Budimpešta: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Krakov:            http://www.krakow.oei.org.pl

Moskva:          https//:www.oesterreichinstitut.ru
Rim:                   https://www.roma.oesterreichinstitut.it

Sarajevo:         http://www.oei.ba
Varšava:          http://www.warszawa.oei.org.pl
Wrocław:       http://www.wroclaw.oei.org.pl


Na svim tim lokacijama ÖSTERREICH INSTITUT nudi i ispite ÖSDna svim jezičnim razinama.

Budući da se područje nadležnosti instituta ÖSTERREICH INSTITUT u vezi s tim odnosi samo na područje izvan Austrije, u samoj Austriji ne nude se tečajevi.

 

Gdje mogu pohađati kurs njemačkog Austrijskog instituta (ÖSTERREICH INSTITUT)?

ÖSTERREICH INSTITUT nudi kurseve njemačkog na sljedećim lokacijama:

Beograd:         https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs
Bratislava:     https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk

Brno:                 https://www.brno.oesterreichinstitut.cz
Budimpešta: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Krakov:            http://www.krakow.oei.org.pl

Moskva:          https//:www.oesterreichinstitut.ru
Rim:                   https://www.roma.oesterreichinstitut.it

Sarajevo:         http://www.oei.ba
Varšava:          http://www.warszawa.oei.org.pl
Vrocłav:          http://www.wroclaw.oei.org.pl


Na svim ovim lokacijama Austrijski institut (ÖSTERREICH INSTITUT) nudi i ÖSD ispite za sve nivoe znanja jezika.

Pošto se područje nadležnosti Austrijskog instituta (ÖSTERREICH INSTITUT) u vezi s tim odnosi samo na područje van Austrije, ne nude se kursevi u samoj Austriji.

 

ÖIF Ispiti

Ako ispite želite da polažete kod sertifikovanog instituta za kurseve, za cene se direktno raspitajte kod određenog instituta. 

 

Koliko će me testovi ÖIF koštati?

Ako želite polagati ispite kod certificiranog instituta za tečajeve, raspitajte se o cijenama izravno kod dotičnog instituta.

 

Koliko me koštaju ÖIF ispiti?

Ako ispite želite polagati kod certificiranog instituta za kurseve, za cijene se direktno raspitajte kod određenog instituta. 

Ispiti ÖIF-a se mogu ponavljati proizvoljno često. Ponavljanje pojedinih stavki ispita (npr. samo Pisanje ili samo Govor ili samo Vrednosti) nije dozvoljeno. Međutim, možete odmah izaći na sledeći ispit; ne postoji minimalni vremenski razmak između termina ispita. Međutim, imajte u vidu da će vaš institut za svako ponavljanje ispita možda od vas zahtevati plaćanje takse. Ako polažete ispit direktno kod ÖIF-a, u svakom slučaju se mora platiti naknada za ispit.

 

Koliko često se ispiti ÖIF-a smiju ponavljati?

Ispiti ÖIF-a mogu se ponavljati neograničen broj puta. Ponavljanje pojedinih dijelova ispita (npr. samo pisanje ili samo govorenje ili samo vrijednosti) nije dopušteno. Ipak smijete odmah pristupiti nekom drugom ispitu; ne postoji minimalni vremenski razmak između termina ispita. No uzmite u obzir da vaš institut možda za svako ponavljanje ispita od vas zahtijeva pristojbu. Ako polažete ispit izravno kod ÖIF-a, u svakom slučaju je potrebno platiti pristojbu za ispit.

 

Koliko se često smiju ponavljati ispiti ÖIF-a?

Ispiti ÖIF-a se mogu ponavljati proizvoljno često. Ponavljanje pojedinih stavki ispita (npr. samo Pisanje ili samo Govor ili samo Vrijednosti) nije dozvoljeno. Međutim, možete odmah izaći na sljedeći ispit; ne postoji minimalni vremenski razmak između termina ispita. Međutim, imajte u vidu da će vaš institut za svako ponavljanje ispita možda od vas zahtijevati plaćanje naknade. Ako polažete ispit direktno kod ÖIF-a, u svakom se slučaju mora platiti naknada za ispit.

 

Pomoć kod pripreme ispita nudi po jedan probni test za svaki forma ÖIF ispita.

 

Kako se mogu pripremiti za ispit?

Pomoć pri pripremanju za ispit nudi model testa za svaki format ispita ÖIF-a.

 

Kako se mogu pripremiti za ispit?

Pomoć kod pripreme ispita nudi po jedan probni test za svaki format ÖIF ispita.

 

Ispit se sastoji od pismenog dela (70 minuta) i usmenog dela (20 minuta, grupno ispitivanje) i meri sposobnost rešavanja komunikacionih situacija, posebno u sasvim jednostavnim situacijama povezanim s konkretnim potrebama (npr. predstavljanje, jelo i piće, kupovina, stanovanje).

Na probne testove i testove za vežbanje Test A1-Spremni za Austriju.

 

Želim polagati test A1 – Spremni za Austriju. Kako izgleda taj ispit?

Ispit se sastoji od pisanog dijela (70 minuta) i usmenog dijela (20 minuta, grupni ispit) te mjeri kompetencije za svladavanje komunikacijskih situacija posebno u sasvim jednostavnim situacijama vezanima uz konkretne potrebe (npr. predstavljanje, jelo i piće, kupovina, stanovanje).

Modeli testova i testovi za vježbu A1-Spremni za Austriju - test.

 

Želim uraditi test A1 – Spremni za Austriju. Kako izgleda taj ispit?

Ispit se sastoji od pismenog dijela (70 minuta) i usmenog dijela (20 minuta, grupno ispitivanje) i mjeri sposobnost rješavanja komunikacijskih situacija, posebno u sasvim jednostavnim situacijama povezanim s konkretnim potrebama (npr. predstavljanje, jelo i piće, kupovina, stanovanje).

Na probne testove i testove za vježbanje Test A1-Spremni za Austriju.

 

DTÖ testira znanje nemačkog jezika u pogledu sposobnosti slušanja, čitanja, pisanja i govora. Celokupan test se sastoji od pismenog dela od 100 minuta i usmenog dela koji traje oko 16 minuta, koji se može obaviti kao ispitivanje u paru ili pojedinačno ispitivanje.

Učesnici/ce ispita ne moraju u svim sposobnostima (slušanje/čitanje, pisanje i govor) postići nivo B1 da bi dobili sertifikat B1. To znači da učesnici/ce ispita dobijaju sertifikat B1, ako su u modulu Govor, kao i u jednom od druga dva modula (u Slušanju/Čitanju ili Pisanju) dostigli nivo B1.

Da bi se dobio sertifikat o položenim ispitu za nivo A2, taj se nivo takođe mora dostići bar u modulu Govor i u jednom od druga dva modula (Slušanje/Čitanje ili Pisanje).

Na probni test DTÖ

 

Želim polagati Test njemačkog jezika za Austriju (DTÖ). Kako izgleda taj ispit?

DTÖ testira poznavanje njemačkog jezika u vještinama slušanje, čitanje, pisanje i govorenje. Cijeli test se sastoji od pisanog dijela u trajanju od 100 minuta i usmenog dijela u trajanju od oko 16 minuta koji se može položiti kao ispit u paru ili pojedinačni ispit.

Sudionici ispita ne moraju u svim vještinama (slušanje/čitanje, pisanje i govorenje) dosegnuti razinu B1 kako bi dobili svjedodžbu B1. To znači da sudionici ispita dobivaju svjedodžbu B1 ako u modulu Govorenje i u jednom od druga dva modula (ili u Slušanju/Čitanju ili u Pisanju) dosegnu razinu B1.

Kako bi se dobila ispitna svjedodžba za razinu A2, potrebno je dosegnuti tu razinu također barem u modulu Govorenje i u jednom od druga dva modula (Slušanje/Čitanje ili Pisanje).

Model testa DTÖ

 

Želim uraditi test njemačkog za Austriju (DTÖ). Kako izgleda taj ispit?

DTÖ testira znanje njemačkog jezika u pogledu sposobnosti slušanja, čitanja, pisanja i govora. Cijeli test se sastoji od pismenog dijela od 100 minuta i usmenog dijela koji traje oko 16 minuta, koji se može obaviti kao ispitivanje u paru ili pojedinačno ispitivanje.

Učesnici/ce ispita ne moraju u svim sposobnostima (slušanje/čitanje, pisanje i govor) postići nivo B1 da bi dobili certifikat B1. To znači da učesnici/ce ispita dobijaju sertifikat B1, ako su u modulu Govor, kao i u jednom od druga dva modula (Slušanju/Čitanju ili Pisanju) dostigli nivo B1.

Da bi se dobio certifikat o položenim ispitu za nivo A2, taj se nivo također mora dostići bar u modulu Govor i u jednom od druga dva modula (Slušanje/Čitanje ili Pisanje).

Na probni test DTÖ

 

ÖIF-Test 2011 je ispit na nivou A2. On se sastoji od modula Slušanje, Čitanje, Pisanje i Govor. Pismeni ispit traje oko 80 minuta, usmeni ispit traje oko 10 minuta po učesniku/ci.

Na probni test za novi ÖIF-TEST.

 

Želim ponovno polagati TEST ÖIF. Kako izgleda taj ispit?

Test ÖIF 2011 je ispit na razini A2. Sastoji se od modula Slušanje, Čitanje, Pisanje i Govorenje. Pisani ispit traje oko 80 minuta, usmeni ispit traje oko 10 minuta po sudioniku.

Model novog testa ÖIF.

 

Želim ponovo uraditi ÖIF-TEST. Kako izgleda taj ispit?

ÖIF-Test 2011 je ispit na nivou A2. On se sastoji od modula Slušanje, Čitanje, Pisanje i Govor. Pismeni ispit traje oko 80 minuta, usmeni ispit traje oko 10 minuta po učesniku/ci.

Na probni test za novi ÖIF-TEST.

B2-ÖIF-Test sastoji se od pismenog dela od 2 sata i 25 minuta kao i od usmenog ispita, koji traje oko 15 minuta i može se izvoditi istovremeno sa dva ili tri kandidata. Pismeni deo sastoji se od modula Razumevanje čitanja, Elementi govornog jezika, Razumevanje slušanja i Pisano izražavanje.

Na probni test za B2 ÖIF-Test.

 

Želim polagati test ÖIF B2. Kako izgleda taj ispit?

Test ÖIF B2 sastoji se od pisanog dijela u trajanju od 2 sata i 25 minuta te usmenog ispita koji traje oko 15 minuta i može se provoditi s dva ili tri kandidata istodobno. Pisani dio sastoji se od modula Čitanje s razumijevanjem, Jezični elementi, Slušanje s razumijevanjem i Pisano izražavanje.

Model testa ÖIF B2.

 

Želim uraditi B2-ÖIF-Test. Kako izgleda taj ispit?

B2-ÖIF-Test sastoji se od pismenog dijela od 2 sata i 25 minuta kao i od usmenog ispita, koji traje oko 15 minuta i može se izvoditi istovremeno s dva ili tri kandidata. Pismeni dio sastoji se od modula Razumijevanje čitanja, Elementi govornog jezika, Razumijevanje slušanja i Pisano izražavanje.

Na probni test za B2 ÖIF-Test.

 

Integracioni ispit A1 obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja u vezi sa poznavanjem vrednosti i orijentacije. Pismeni deo traje 110 minuta. Usmeni ispit izvodi se kao grupno ispitivanje sa najviše 4 osobe i traje oko 20 minuta po jednoj grupi. 

Primere pitanja u vezi s poznavanjem vrednosti i orijentacije možete naći ovde.

 

Želim polagati integracijski ispit A1. Kako izgleda taj ispit?

Integracijski ispit A1 obuhvaća jezične sadržaje i pitanja vezana uz poznavanje vrijednosti i informiranost. Pisani dio traje 110 minuta. Usmeni ispit provodi se kao grupni ispit za maksimalno 4 osobe i traje oko 20 minuta po grupi. 

Primjere pitanja o poznavanju vrijednosti i informiranosti možete pronaći ovdje.

 

Želim uraditi integracijski ispit A1. Kako izgleda taj ispit?

Integracijski ispit A1 obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja u vezi sa poznavanjem vrijednosti i orijentacijom. Pismeni dio traje 110 minuta. Usmeni ispit izvodi se kao grupno ispitivanje od najviše 4 osobe i traje oko 20 minuta po jednoj grupi. 

Primjere pitanja u vezi s poznavanjem vrijednosti i orijentacije možete naći ovdje.

Integracioni ispit A2 obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja u vezi sa poznavanjem vrednosti i orijentacije. Pismeni jezički ispit traje 120 minuta i sastoji se od podtestova Čitanje, Slušanje i Pisanje kao i poznavanja vrednosti i orijentacije. Zatim sledi usmeni ispit, koji traje 10 minuta po kandidatu. Moraju se uraditi svi delovi ispita, kako bi se dobio rezultat ispita.

Primjre pitanja u vezi sa poznavanjem vrednosti i orijentacije možete naći ovde.

 

Želim polagati integracijski ispit A2. Kako izgleda taj ispit?

Integracijski ispit A2 obuhvaća jezične sadržaje i pitanja vezana uz poznavanje vrijednosti i informiranost. Pisani jezični ispit traje 120 minuta i sastoji se od podtestova Čitanje, Slušanje i Pisanje te poznavanja vrijednosti i informiranosti. Nakon toga slijedi usmeni ispit koji traje 10 minuta po kandidatu. Potrebno je položiti sve dijelove ispita kako bi se dobio rezultat ispita.

Primjere pitanja o poznavanju vrijednosti i informiranosti možete pronaći ovdje.

 

Želim uraditi integracijski ispit A2. Kako izgleda taj ispit?

Integracijski ispit A2 obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja u vezi sa poznavanjem vrijednosti i orijentacije. Pismeni jezički ispit traje 120 minuta i sastoji se od podtestova Čitanje, Slušanje i Pisanje kao i poznavanja vrijednosti i orijentacije. Zatim slijedi usmeni ispit, koji traje 10 minuta po kandidatu. Moraju se uraditi svi dijelovi ispita, kako bi se dobio rezultat ispita.

Primjere pitanja u vezi s poznavanjem vrijednosti i orijentacije možete naći ovdje.

 

Integracioni ispit B1 služi za ispunjavanje modula 2 sporazuma o integraciji i obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja u vezi sa poznavanjem vrednosti i orijentacije. Pismeni ispit traje 140 minuta (isklj. 15-minutnu pauzu) i sastoji se od podtestova Slušanje, Čitanje i Pisanje uklj. poznavanje vrednosti i orijentacije. Zatim sledi usmeni ispit, koji se može provoditi ili kao pojedinačni ispit ili ispit u paru i traje oko 16 minuta. 

Primjre pitanja u vezi sa poznavanjem vrednosti i orijentacije možete naći ovde.

 

Želim polagati integracijski ispit B1. Kako izgleda taj ispit?

Integracijski ispit B1 služi za ispunjavanje Modula 2 Dogovora o integraciji te obuhvaća jezične sadržaje i pitanja vezana uz poznavanje vrijednosti i informiranost. Pisani ispit traje 140 minuta (ne računajući 15-minutnu stanku) te se sastoji od podtestova Slušanje, Čitanje i pisanje uključujući poznavanje vrijednosti i informiranost. Nakon toga slijedi usmeni ispit koji se može provesti kao pojedinačni ispit ili ispit u paru i traje oko 16 minuta. 

Primjere pitanja o poznavanju vrijednosti i informiranosti možete pronaći ovdje.

 

Želim uraditi integracijski ispit B1. Kako izgleda taj ispit?

Integracijski ispit B1 služi za ispunjavanje modula 2 sporazuma o integraciji i obuhvata jezičke sadržaje kao i pitanja u vezi sa poznavanjem vrijednosti i orijentacije. Pismeni ispit traje 140 minuta (isklj. 15-minutnu pauzu) i sastoji se od podtestova Slušanje, Čitanje i Pisanje uklj. poznavanje vrijednosti i orijentacije. Zatim slijedi usmeni ispit, koji se može provoditi ili kao pojedinačni ispit ili ispit u paru i traje oko 16 minuta. 

Primjere pitanja u vezi s poznavanjem vrijednosti i orijentacije možete naći ovdje.

 

ÖIF ispiti se mogu polagati kod brojnih instituta za kurseve sertifikovanih kod ÖIF-a. Kod instituta se obavestite, koji se format ispita nudi.

 

Gdje se mogu polagati ispiti ÖIF-a?

Ispiti ÖIF-a mogu se polagati kod mnogih certificiranih instituta za tečajeve ÖIF. U institutu se raspitajte koji format ispita se nudi.

 

Gdje se mogu polagati ispiti ÖIF-a?

ÖIF ispiti se mogu polagati kod brojnih instituta za kurseve certificiranih kod ÖIF-a. Obavijestite se kod instituta, koji se format ispita nudi.

 

1. A1-Spremni za Austriju

 • Testira nivo A1
 • Priznati dokaz o znanju jezika za A1 (pre svega za „Nemački pre doseljenja“ u skladu s čl. 21a Zakona o doseljavanju i boravku)

 

2. Integracioni ispit A1

 • Testira nivo A1 uklj. poznavanje vrednosti i orijentacije
 • Služi za ispunjavanje obaveza iz izjave o integraciji, koju potpisuju određene osobe koje imaju pravo na azil i supsidijarnu zaštitu.

 

3. ÖIF-Test (2011.)

 • Testira nivo A2
 • Priznati dokaz o znanju jezika za modul 1 (A2) sporazuma o integraciji (IV) 2011: osobe, koje su pre 01.10.2017. potpisale sporazum o integraciji 2011. godine, putem sertifikata položenog ÖIF testa 2011 (A2) mogu dokazati ispunjavanje modula 1 sporazuma o integraciji 2011. Za tačnije informacije se obratite odgovarajućem nadležnom organu vlasti (magistratu odn. upravi okruga)

 

4. Test nemačkog za Austriju (DTÖ)

 • Testira istovremeno nivo A2 i nivo B1
 • Priznati dokaz o znanju jezika za modul 1 (A2) sporazuma o integraciji (IV) 2011: osobe, koje su pre 01.10.2017. potpisale sporazum o integraciji 2011. godine, putem sertifikata položenog ÖIF testa 2011 (A2) mogu dokazati ispunjavanje modula 1 sporazuma o integraciji 2011. Za tačnije informacije se obratite odgovarajućem nadležnom organu vlasti (magistratu odn. upravi okruga)

 

5. Integracioni ispit A2

 • Testira nivo A2 uklj. poznavanje vrednosti i orijentacije
 • Priznati dokaz o znanju jezika za modul 1 (A2) sporazuma o integraciji (IV) 2017: osobe, koje su sporazum o integraciji potpisale posle 01.10.2017. godine, mogu ispuniti modul 1 sporazuma o integraciji 2017 putem ovog ispita. Čist A2 jezički ispit nije dovoljan za ispunjavanje modula 1 sporazuma o integraciji 2017.  Za tačnije informacije se obratite odgovarajućem nadležnom organu vlasti (magistratu odn. upravi okruga)

 

6. Integracioni ispit B1

 • Testira nivo B1 uklj. poznavanje vrednosti i orijentacije
 • Priznati dokaz o znanju jezika za modul 2 sporazuma o integraciji (IV) 2017: osobe, koje posle 01.10.2017. žele da podnesu zahtev za dozvolu boravka „Trajni boravak u EU“, moraju imati ispunjen modul 2 sporazuma o integraciji 2017.
 • Za dobijanje austrijskog državljanstva: Integracioni ispit B1 može se koristiti i za podnošenje zahteva na dodeljivanje austrijskog državljanstva posle 10-godišnjeg legalnog boravka. Za tačnije informacije se obratite odgovarajućem nadležnom organu vlasti (magistratu odn. upravi okruga).

 

7. B2-ÖIF-Test:

 • Testira nivo B2
 • Za dobijanje austrijskog državljanstva posle 6-godišnjeg legalnog boravka.

 

 

Koje razine se testiraju ispitima ÖIF i za što se priznaju ispitni certifikati ÖIF?

1. A1-Spremni za Austriju

 • Testira razinu A1
 • Priznata jezična potvrda za A1 (prvenstveno za „Njemački jezik prije doseljavanja” sukladno § 21a Zakona o nastanjivanju i boravku)

 

2. Integracijski ispit A1

 • Testira razinu A1 uključujući poznavanje vrijednosti i informiranost
 • Služi za ispunjavanje obveza iz Izjave o integraciji koju potpisuju određeni azilanti i korisnici supsidijarne zaštite.

 

3. Test ÖIF (2011)

 • Testira razinu A2
 • Priznata jezična potvrda za Modul 1 (A2) Dogovora o integraciji (IV) 2011: osobe koje su prije 1. 10. 2017. potpisale Dogovor o integraciji 2011 mogu pomoću svjedodžbe testa ÖIF 2011 (A2) dokazati ispunjavanje Modula 1 IV 2011. Za detaljnije informacije obratite se nadležnoj upravi (gradskoj upravi odnosno okružnom poglavarstvu)

 

4. Test njemačkog jezika za Austriju (DTÖ)

 • Istodobno testira razinu A2 i razinu B1
 • Priznata jezična potvrda za Modul 1 (A2) Dogovora o integraciji (IV) 2011: osobe koje su prije 1. 10. 2017. potpisale Dogovor o integraciji 2011 mogu pomoću svjedodžbe testa ÖIF 2011 (A2) dokazati ispunjavanje Modula 1 IV 2011. Za detaljnije informacije obratite se nadležnoj upravi (gradskoj upravi odnosno okružnom poglavarstvu)

 

5. Integracijski ispit A2

 • Testira razinu A2 uključujući poznavanje vrijednosti i informiranost
 • Priznata jezična potvrda za Modul 1 (A2) Dogovora o integraciji (IV) 2017: osobe koje su potpisale Dogovor o integraciji nakon 1. 10. 2017. mogu ispuniti Modul 1 IV 2017 tim ispitom. Čista jezična provjera A2 nije dovoljna za ispunjavanje Modula 1 IV 2017.  Za detaljnije informacije obratite se nadležnoj upravi (gradskoj upravi odnosno okružnom poglavarstvu)

 

6. Integracijski ispit B1

 • Testira razinu B1 uključujući poznavanje vrijednosti i informiranost
 • Priznata jezična potvrda za Modul 2 Dogovora o integraciji (IV) 2017: osobe koje nakon 1. 10. 2017. žele podnijeti zahtjev za status boravka „trajni boravak EU”, moraju prije toga ispuniti Modul 2 IV 2017.
 • Za dobivanje austrijskog državljanstva: integracijski tečaj B1 može se koristiti i za podnošenje zahtjeva za dodjelu austrijskog državljanstva nakon 10-godišnjeg legitimnog boravka. Za detaljnije informacije obratite se nadležnoj upravi (gradskoj upravi odnosno okružnom poglavarstvu).

 

7. Test ÖIF B2:

 • Testira razinu B2
 • Za dobivanje austrijskog državljanstva nakon 6-godišnjeg legitimnog boravka.

 

 

 

Koji nivoi se testiraju putem ÖIF ispita i za šta se priznaju certifikati položenih ÖIF ispita?

1. A1-Spremni za Austriju

 • Testira nivo A1
 • Priznati dokaz o znanju jezika za A1 (prije svega za „Njemački prije dosljevanja“ u skladu s čl. 21a Zakona o doseljavanju i boravku)

 

2. Integracijski ispit A1

 • Testira nivo A1 uklj. poznavanje vrijednosti i orijentacije
 • Služi za ispunjavanje obaveza iz izjave o integraciji, koju potpisuju određene osobe koje imaju pravo na azil i supsidijarnu zaštitu.

 

3. ÖIF-Test (2011.)

 • Testira nivo A2
 • Priznati dokaz o znanju jezika za modul 1 (A2) sporazuma o integraciji (IV) 2011: osobe, koje su prije 01.10.2017. potpisale sporazum o integraciji 2011. godine, putem certifikata položenog ÖIF testa 2011 (A2) mogu dokazati ispunjavanje modula 1 sporazuma o integraciji 2011. Za tačnije informacije se obratite odgovarajućem nadležnom organu vlasti (magistratu odn. upravi okruga)

 

4. Test njemačkog za Austriju (DTÖ)

 • Testira nivo A2 i nivo B1 istovremeno
 • Priznati dokaz o znanju jezika za modul 1 (A2) sporazuma o integraciji (IV) 2011: osobe, koje su prije 01.10.2017. potpisale sporazum o integraciji 2011. godine, putem certifikata položenog ÖIF testa 2011 (A2) mogu dokazati ispunjavanje modula 1 sporazuma o integraciji 2011. Za tačnije informacije se obratite odgovarajućem nadležnom organu vlasti (magistratu odn. upravi okruga)

 

5. Integracijski ispit A2

 • Testira nivo A2 uklj. poznavanje vrijednosti i orijentacije
 • Priznati dokaz o znanju jezika za modul 1 (A2) sporazuma o integraciji (IV) 2017: osobe, koje su sporazum o integraciji potpisale poslije 01.10.2017. godine, mogu ispuniti modul 1 sporazuma o integraciji 2017 putem ovog ispita. Čist A2 jezički ispit nije dovoljan za ispunjavanje modula 1 sporazuma o integraciji 2017.  Za tačnije informacije se obratite odgovarajućem nadležnom organu vlasti (magistratu odn. upravi okruga)

 

6. Integracijski ispit B1

 • Testira nivo B1 uklj. poznavanje vrijednosti i orijentacije
 • Priznati dokaz o znanju jezika za modul 2 sporazuma o integraciji (IV) 2017: osobe, koje poslije 01.10.2017. žele podnijeti zahtjev za dozvolu boravka „Trajni boravak u EU“, moraju imati ispunjen modul 2 sporazuma o integraciji 2017.
 • Za dobijanje austrijskog državljanstva: Integracijski ispit B1 može se koristiti i za podnošenje zahtjeva na dodjeljivanje austrijskog državljanstva poslije 10-godišnjeg legalnog boravka. Za tačnije informacije se obratite odgovarajućem nadležnom organu vlasti (magistratu odn. upravi okruga).

 

7. B2-ÖIF-Test:

 • Testira nivo B2
 • Za dobijanje austrijskog državljanstva poslije 6-godišnjeg legalnog boravka.

 

 

ÖIF nudi 7 formata ispita:

1. A1-Spremni za Austriju – Probni test, zvučni primeri i dodatne informacije.

2. ÖIF-TEST novi A2 – Probni test, zvučni primeri i dodatne informacije.

3. Test nemačkog za Austriju (DTÖ) A2/B1 – Probni test, zvučni primeri i dodatne informacije.

4. B2-ÖIF-Test– Probni test, zvučni primeri i dodatne informacije.

5. Integracioni ispit A1 – Probni test, zvučni primeri i dodatne informacije.

6. Integracioni ispit A2 – Probni test, zvučni primeri i dodatne informacije.

7. Integracioni ispit B1 – Probni test, zvučni primeri i dodatne informacije.

 

Koje ispite nudi ÖIF?

ÖIF nudi 7 formata ispita:

1. A1-Spremni za Austriju – model testa, primjeri za slušanje i daljnje informacije.

2. Novi TEST ÖIF A2 – model testa, primjeri za slušanje i daljnje informacije.

3. Test njemačkog jezika za Austriju (DTÖ) A2/B1 – model testa, primjeri za slušanje i daljnje informacije.

4. Test ÖIF B2– model testa, primjeri za slušanje i daljnje informacije.

5. Integracijski ispit A1 – model testa, katalog pitanja i daljnje informacije.

6. Integracijski ispit A2 – model testa, katalog pitanja i daljnje informacije.

7. Integracijski ispit B1 – model testa, katalog pitanja i daljnje informacije.

 

Koje ispite nudi ÖIF?

ÖIF nudi 7 formata ispita:

1. A1-Spremni za Austriju – Probni test, zvučni primjeri i dodatne informacije.

2. ÖIF-TEST novi A2 – Probni test, zvučni primjeri i dodatne informacije.

3. Test njemačkog za Austriju (DTÖ) A2/B1 – Probni test, zvučni primjeri i dodatne informacije.

4. B2-ÖIF-Test – Probni test, zvučni primjeri i dodatne informacije.

5. Integracijski ispit A1 – Probni test, zvučni primjeri i dodatne informacije.

6. Integracijski ispit A2 – Probni test, zvučni primjeri i dodatne informacije.

7. Integracijski ispit B1 – Probni test, zvučni primjeri i dodatne informacije.

 

Rezultati jezičkih ispita (obuhvata isključivo formate ispitivanja „A1-Spremni za Austriju“, „ÖIF-TEST novi“, „Test nemačkog za Austriju (DTÖ)“, „B2-ÖIF-Test“) se u roku od 2 nedelje posle datuma ispita isključivo preko ÖIF-a saopštavaju učesnicima/učesnicama. Rok za obradu integracionih ispita (obuhvata isključivo formate ispita „Integracioni ispit A1“, „Integracioni ispit A2“, „Integracioni ispit B1“) iznosi 15 radnih dana. Zatim se rezultat poštom dostavlja učesniku/ci. U hitnim slučajevima, organ vlasti može poslati pismeni upit ÖIF-u (putem e-pošte na pruefungen@integrationsfonds.at). Upit mora sadržati sledeće informacije: ime učesnika/učesnice ispita, datum ispita, mesto ispita (institut). ÖIF zatim može organu vlasti odn. zastupniku direktno pismeno potvrditi rezultat ispita i pre izdavanja sertifikata. 

 Zbog većeg broja ispita, trenutno se nažalost čeka duže. Izvinjavamo se zbog neugodnosti.

Kad i kako ću dobiti rezultat ispita?

Rezultate jezičnih ispita (obuhvaća isključivo formate ispita „A1-Spremni za Austriju”, „Novi test ÖIF”, „Test njemačkog jezika za Austriju (DTÖ)”, „Test B2-ÖIF”) unutar 2 tjedna nakon termina ispita objavljuju se sudionicima isključivo preko ÖIF-a. Rok za obradu za integracijske ispite (obuhvaća isključivo formate ispita „Integracijski ispit A1”, „Integracijski ispit A2”, „Integracijski ispit B1”) iznosi 15 radnih dana. Nakon toga se rezultat poštom šalje sudionicima. U hitnim slučajevima uprava može poslati pisani upit ÖIF-u (e-poštom na pruefungen@integrationsfonds.at). Upit mora sadržavati sljedeće informacije: ime sudionika ispita, datum ispita, mjesto polaganja ispita (institut). ÖIF tada može upravi odnosno zastupniku izravno također pisano potvrditi rezultat ispita prije izdavanja svjedodžbe. 

 Zbog većeg broja ispita, trenutno se nažalost čeka duže. Izvinjavamo se zbog neugodnosti.

Kada i kako ću dobiti rezultat ispita?

Rezultati jezičkih ispita (obuhvata isključivo formate ispitivanja „A1-Spremni za Austriju“, „ÖIF-TEST novi“, „Test njemačkog za Austriju (DTÖ)“, „B2-ÖIF-Test“) se u roku od 2 nedjelje poslije datuma ispita isključivo preko ÖIF-a saopštavaju učesnicima/učesnicama. Rok za obradu integracijskih ispita (obuhvata isključivo formate ispita „Integracijski ispit A1“, „Integracijski ispit A2“, „Integracijski ispit B1“) iznosi 15 radnih dana. Zatim se rezultat poštom dostavlja učesniku/ci. U hitnim slučajevima, organ vlasti može poslati pismeni upit ÖIF-u (putem e-pošte na pruefungen@integrationsfonds.at). Upit mora sadržati sljedeće inormacije: ime učesnika/učesnice ispita, datum ispita, mjesto ispita (institut). ÖIF zatim može organu vlasti odn. zastupniku direktno pismeno potvrditi rezultat ispita i prije izdavanja certifikata. 

 Zbog većeg broja ispita, trenutno se nažalost čeka duže. Izvinjavamo se zbog neugodnosti.

Integracioni sporazum (IV)

Ne, niste obavezni pohađati kurs za integraciju u obimu od 300 nastavnih jedinica. Takođe imate mogućnost da ne pohađate nikakve kurseve ili pohađate kurseve s manje nastavnih jedinica. Sertifikovani instituti za kurseve u tu svrhu nude razne module za razne nivoe znanja jezika. Kao osoba obavezana prema sporazumu o integraciji, imate samo obavezu da ispunite modul 1 sporazuma o integraciji. U tu svrhu morate da samo priložite priznati sertifikat položenog ispita (sertifikat o položenom integracionom ispitu najm. na nivou A2).

 

Imam li obvezu pohađati integracijski tečaj?

Ne, nemate obvezu pohađati integracijski tečaj u opsegu od 300 nastavnih jedinica. Također imate mogućnost ne pohađati tečajeve ili pohađati tečajeve s manjim brojem nastavnih jedinica. Certificirani instituti za tečajeve u tu svrhu nude različite module na različitim jezičnim razinama. Kao osoba s obvezom IV imate obvezu samo ispuniti Modul 1 Dogovora o integraciji. Za to morate samo predočiti priznatu svjedodžbu o ispitu (svjedodžbu o integracijskom ispitu na razini minimalno A2).

 

Jesam li obavezan/na pohađati kurs za integraciju?

Ne, niste obavezni pohađati kurs za integraciju u obimu od 300 nastavnih jedinica. Također imate mogućnost ne pohađati nikakve kurseve ili pohađati kurseve s manje nastavnih jedinica. Certificirani instituti za kurseve u tu svrhu nude razne module za razne nivoe znanja jezika. Kao osoba obavezana prema sporazumu o integraciji, imate samo obavezu da ispunite modul 1 sporazuma o integraciji. U tu svrhu morate samo priložiti priznati certifikat položenog ispita (certifikat o položenom integracijskom ispitu najm. na nivou A2).

 

Duplikate saveznih vaučera izdaje ÖIF. U tu svrhu nam je potrebna prijava gubitka kod policije i potvrda organa vlasti (magistrat odn. uprava okruga), da je izgubljeni vaučer izdat (npr. u obliku kopije drugog primerka vaučera). Obe ove potvrde pošaljite preporučeno poštom

Austrijskom fondu za integraciju

TeamIntegrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

Za izdavanje duplikata vaučera se naplaćuje naknada za obradu u iznosu od 15 €. Posle uplate će duplikat vaučera biti poštom poslat na adresu koju ste nam naveli. 

 

Izgubio/izgubila sam svoj savezni bon. Gdje mogu dobiti novi bon?

Duplikate saveznih bonova izdaje ÖIF. Za to nam je potrebna policijska prijava gubitka i potvrda uprave (gradske uprave odnosno okružnog poglavarstva) da je izgubljeni bon izdan (npr. u obliku kopije prijepisa bona). Obje te potvrde pošaljite poštom preporučeno na adresu

Österreichische Integrationsfonds

TeamIntegrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

Za izdavanje duplikata bona naplaćuje se pristojba za obradu koja iznosi 15 €. Nakon plaćanja računa duplikat bona poštom se šalje na adresu koja nam je navedena. 

 

Izgubio/la sam svoj savezni vaučer. Gdje mogu dobiti novi vaučer?

Duplikate saveznih vaučera izdaje ÖIF. U tu svrhu nam je potrebna prijava gubitka kod policije i potvrda organa vlasti (magistrata odn. uprava okruga), da je izgubljeni vaučer izdat (npr. u obliku kopije drugog primjerka vaučera). Obje ove potvrde pošaljite preporučeno poštom

Austrijskom fondu za integraciju

TeamIntegrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

Za izdavanje duplikata vaučera se naplaćuje naknada za obradu u iznosu od 15 €. Nakon ulpate duplikat vaučera će poštom biti poslat na adresu koju ste nam naveli. 

 

Ako Vam se odobri produženje roka za ispunjavanje sporazuma o integraciji, produžiće se i rok važenja vaučera.

VAŽNO: Zahtev za produženje roka za ispunjavanje sporazuma morate podneti dok vaučer još važi. Takođe je važno da organ vlasti još pre isteka roka važenja vaučera donese pozitivno rešenje. Ne zaboravite da pravovremeno podnesete zahtev za produženje roka, jer organ vlasti ima do šest meseci vremena da donese rešenje. 

 

Može li se rok isteka za plavi bon produljiti?

Ako vam je za ispunjavanje IV odobrena odgoda, produljuje se i rok isteka bona.

VAŽNO: Morate podnijeti zahtjev za odgodu za ispunjavanje IV dok je bon još važeći. Važno je i da uprava još prije isteka bona donese pozitivnu odluku. Dakle, osigurajte da pravodobno zatražite odgodu budući da uprava na raspolaganju ima do šest mjeseci za donošenje odluke. 

 

Može li se rok važenja plavog vaučera produžiti?

Ako Vam se odobri produženje roka za ispunjavanje sporazuma o integraciji, produžit će se i rok važenja vaučera.

VAŽNO: Zahtjev za produženje roka za ispunjavanje sporazuma morate podnijeti dok vaučer još važi. Također je važno da organ vlasti još prije isteka roka važenja vaučera donese pozitivno rješenje. Ne zaboravite da pravovremeno podnesete zahtjev za produženje roka, jer organ vlasti ima do šest mjeseci vremena da donese rješenje. 

 

Organ vlasti - znači magisrat (grad) ili uprava okruga (pokrajina) – može uz uzimanje u obzir ličnih uslova života putem rešenja odobriti odlaganje za ispunjavanje sporazuma o integraciji: „Lični uslovi života" su npr.:

 • Problemi u trudnoći
 • teška (psihička ili fizička) bolest ili
 • nedostatak ponude kurseva.
 • Može se odobriti odlaganje od najviše jedne godine. Time se produžava i rok važenja vaučera (pogledajte u nastavku).

 

 

Ne mogu pohađati tečaj/položiti ispit tijekom trajanja valjanosti bona. Što sada mogu učiniti?

Uprava - dakle gradska uprava (grad) ili okružno poglavarstvo (zemlja) – može uz uzimanje u obzir osobnih životnih uvjeta pomoću odluke odobriti odgodu za ispunjavanje IV: „Osobni životni uvjeti” su npr.:

 • problemi u trudnoći
 • teška (psihička ili fizička) bolest ili
 • nedovoljna ponuda tečajeva.
 • Odgoda se svaki put može dodijeliti za najviše godinu dana. Time se produljuje i rok isteka bona (vidi dolje).

 

 

Nisam u mogućnosti da u toku roka važenja vaučera pohađam kurs/polažem ispit. Šta u tom slučaju mogu učiniti? 

Organ vlasti - znači magisrat (grad) ili uprava okruga (pokrajina) – može uz uzimanje u obzir osobnih uslova života putem rješenja odobriti odlaganje za ispunjavanje sporazuma o integraciji: "Osobni uslovi života" su npr.:

 • Problemi u trudnoći
 • teška (psihička ili fizička) bolest ili
 • nedostatak ponude kurseva.
 • Može se odobriti odlaganje od najviše jedne godine. Time se produžava i rok važenja vaučera (pogledajte u nastavku).

 

 

Kod troškova do 5 EUR po jedinici kursa, biće preuzeto 50 procenata troškova. Ako su troškovi veći od 5 EUR po jedinici kursa, onda će biti preuzeto 2,50 EUR po jedinici kursa, do maksimalnog iznosa od 750 EUR za 300 jedinica kursa.

 

Kolika je financijska potpora?

Pri troškovima do 5 EUR po jedinici tečaja preuzima se 50 posto troškova. Pri troškovima većim od 5 EUR po jedinici tečaja preuzima se 2,50 EUR po jedinici tečaja, ipak maksimalno 750 EUR za 300 jedinica tečaja.

 

Kolika je finansijska pomoć?

Kod troškova do 5 EUR po jedinici kursa, bit će preuzeto 50 procenata troškova. Kod troškova većih od 5 EUR po jedinici kursa, biće preuzeto 2,50 EUR po jedinici kursa, ali maksimalno u iznosu od 750 EUR za 300 jedinica kursa.

 

Ako ste pohađali najmanje 75% sertifikovanog kursa za integraciju i ako ste ga u roku od 18 meseci posle izdavanja vaučera uspešno završili na nivou A2 putem ÖIF ispita (integracioni ispit A2 ili B1), dobićete pomoć za maksimalno 300 nastavnih jedinica odn. 50 procenata troškova kursa, ali maksimalno 750 EUR. 

 

Kad imam pravo na povrat troškova?

Ako ste pohađali najmanje 75 % certificiranog integracijskog tečaja i unutar 18 mjeseci nakon izdavanja bona uspješno završili tečaj na razini A2 pomoću ispita ÖIF (integracijski ispit A2 ili B1), dobivate potporu u opsegu od maksimalno 300 nastavnih jedinica odnosno 50 posto troškova tečaja, ipak najviše 750 EUR. 

 

Kada imam pravo na refundiranje troškova?

Ako ste pohađali najmanje 75% certificiranog kursa za integraciju i ako ste ga u roku od 18 mjeseci poslije izdavanja vaučera uspješno završili na nivou A2 putem ÖIF ispita (integracijski ispit A2 ili B1), dobićete pomoć za maksimalno 300 nastavnih jedinica odn. 50 procenata troškova kursa, ali maksimalno 750 EUR.

Migranti/kinje mogu dobiti finansijsku pomoć u obliku plavog ÖIF saveznog vaučera za pohađanje kurseva za integraciju (modul 1) kod sertifikovanog instituta za kurseve. Organi vlasti nadležni za pitanja boravka – magistrat odn. uprava okruga – pod određenim uslovima vaučer izdaju takozvanim članovima obitelji. Članovi obitelji su bračni partneri ili maloletna neoženjena i neudata deca Austrijanaca/ki, Švajcaraca/kinja, građana/ki EEZ i državljana trećih zemalja sa dužom dozvolom boravka (npr. trajni boravak u EU, dozvola za doseljenje, osoba s pravom na azil…).

 

Koja potpora postoji?

Migranti mogu dobiti financijsku potporu u obliku plavog saveznog bona ÖIF za pohađanje integracijskih tečajeva (Modul 1) u certificiranom institutu za tečajeve. Uprave vezane uz nastanjivanje – dakle gradska uprava odnosno okružno poglavarstvo – pod određenim uvjetima izdaju bon takozvanim članovima obitelji. Članovi obitelji su bračni partneri/partnerice ili maloljetna neoženjena djeca Austrijanaca/Austrijanki, Švicaraca/Švicarki, građana/građanki EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) i pripadnici neutralnih država s duljim statusom boravka (npr. trajni boravak EU, odobrenje nastanjivanja, azilant...).

 

Koje vrste pomoći postoje?

Migranti/kinje mogu dobiti finansijsku pomoć u obliku plavog ÖIF saveznog vaučera za pohađanje kurseva za integraciju (modul 1) kod certificiranog instituta za kurseve. Organi vlasti nadležni za pitanja boravka – magistrat odn. uprava okruga – pod određenim uslovima vaučer izdaju takozvanim članovima obitelji. Članovi obitelji su bračni partneri ili maloljetna neoženjena i neudata djeca Austrijanaca/ki, Švicaraca/ki, građana/ki EEZ i državljana trećih zemalja sa dužom dozvolom boravka (npr. trajni boravak u EU, dozvola za doseljenje, osoba s pravom na azil…).

 

 • Mlađi maloletnici: Izuzeta su deca i mladi, koji su dve godine nakon što je boravak odobren, još uvek mlađi maloletnici, što znači mlađi od 14 godina.
 •  Osobe, od kojih se na temelju njihovog fizičkog ili psihičkog zdravstvenog stanja ne može očekivati to ispunjavanje: U tom slučaju se kod organa vlasti mora priložiti službeno lekarsko uverenje o vlastitom trošku.
 • Osobe koje pismenim putem izjave da njihov boravak neće prekoračiti trajanje od 24 meseca u roku od tri godine. Ova izjava sadrži neporecivo odricanje podnošenja dodatnog zahteva za produženje posle prvog zahteva za produženje.

 

 

Tko je isključen iz ispunjavanja Modula 1 IV?

 • Maloljetnici: isključena su djeca i mladi koji su dvije godine nakon što je dodijeljen status boravka još maloljetni, dakle mlađi od 14 godina.
 •  Osobe od kojih se na temelju njihovog fizičkog ili psihičkog zdravstvenog stanja ne može očekivati ispunjavanje: ovdje je potrebno o vlastitom trošku upravi predočiti službeno zdravstveno stručno mišljenje.
 • Osobe koje u pisanom obliku izjave da njihov boravak neće prekoračiti trajanje od 24 mjeseca unutar tri godine. Ta izjava sadržava neopozivo odricanje od podnošenja drugog zahtjeva za produljenje nakon prvog zahtjeva za produljenje.

 

 

Ko je izuzet od ispunjavanja modula 1 sporazuma o integraciji?

 • Mlađi maloljetnici: Izuzeta su djeca i mladi, koji su dvije godine nakon što je boravak odobren, još uvijek mlađi maloljetnici, što znači mlađi od 14 godina.
 •  Osobe, od kojih se na temelju njihovog fizičkog ili psihičkog zdravstvenog stanja ne može očekivati to ispunjavanje: U tom slučaju se kod organa vlasti mora priložiti službeno ljekarsko uvjerenje o vlastitom trošku.
 • Osobe koje pismenim putem izjave da njihov boravak neće prekoračiti trajanje od 24 mjeseca u roku od tri godine. Ova izjava sadrži neporecivo odricanje podnošenja dodatnog zahtjeva za produženje poslije prvog zahtjeva za produženje.

 

 

Za modul 1 (ograničeni boravak) potrebno je znanje nemačkog jezika na nivou A2 zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike kao i poznavanje temeljnih vrednosti pravnog i društvenog sistema Austrije. Za migrante/kinje, čije znanje jezika je nedovoljno, postoje specijalni, subvencionisani kursevi integracije. Međutim, ovi kursevi za integraciju nisu obavezujući.

Za modul 2 (trajni boravak u EU ili austrijsko državljanstvo) potrebno je znanje nemačkog jezika na nivou B1 zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike kao i detaljno poznavanje temeljnih vrijednosti pravnog i društvenog sistema Austrije. 

 

Koje jezične vještine je potrebno dosegnuti?

Za Modul 1 (ograničeni statusi boravka) potrebno je poznavanje njemačkog jezika na razini A2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike te poznavanje temeljnih vrijednosti pravnog i društvenog poretka Austrije. Za migrante čije jezične vještine nisu dovoljne postoje posebni tečajevi integracije uz potporu. Ti tečajevi integracije ipak nisu obvezni.

Za Modul 2 (trajni boravak EU ili austrijsko državljanstvo) potrebno je poznavanje njemačkog jezika na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike te produbljeno poznavanje temeljnih vrijednosti pravnog i društvenog poretka Austrije. 

 

Kakvo se znanje jezika mora postići?

Za modul 1 (ograničeni boravak) potrebno je znanje njemačkog jezika na nivou A2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike kao i poznavanje temeljnih vrijednosti pravnog i društvenog sistema Austrije. Za migrante/kinje, čije znanje jezika je nedovoljno, postoje specijalni, subvencionirani kursevi integracije. Međutim, ovi kursevi za integraciju nisu obavezujući.

Za modul 2 (trajni boravak u EU ili austrijsko državljanstvo) potrebno je znanje njemačkog jezika na nivou B1 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike kao i detaljno poznavanje temeljnih vrijednosti pravnog i društvenog sistema Austrije. 

 

Državljani trećih zemalja, koji su posle 01.10.2017. dobili jednu od sledećih dozvola boravka, moraju ispuniti modul 1 sporazuma o integraciji u roku od dve godine posle dobijanja dozvole boravka:

- Crveno-belo-crvena kartica (sa crveno-belo-crvenom karticom je modul 1 već zakonski ispunjen)

- Crveno-belo-crvena kartica plus

- Dozvola za doseljenje

- Dozvola za doseljenje – izuzev delatnosti

- Dozvola za doseljenje – član porodice

- Osnova boravka članova porodice

- Dozvola za doseljenje – umetnici

- Dozvola za doseljenje – specijalni slučajevi nesamostalne delatnosti

Sve mogućnosti ispunjavanja modula 1 sporazuma o integraciji navedene su u čl. 9 st. 4 zakona o integraciji.

 

Tko mora ispuniti IV 2017?

Pripadnici neutralnih država koji su nakon 1. 10. 2017. dobili jedan od sljedećih statusa boravka moraju ispuniti Modul 1 IV unutar dvije godine od dobivanja statusa boravka:

- crveno-bijelo-crvena kartica (crveno-bijelo-crvenom karticom Modul 1 već je ispunjen ex lege)

- crveno-bijelo-crvena kartica plus

- odobrenje nastanjivanja

- odobrenje nastanjivanja – isključena zaposlenost

- odobrenje nastanjivanja – član obitelji

- status boravka član obitelji

- odobrenje nastanjivanja – umjetnik

- odobrenje nastanjivanja – posebni slučajevi nesamostalne zaposlenosti

Sve mogućnosti Modula 1 IV nalaze se u § 9 stavak 4 Zakona o integraciji.

 

Ko mora ispuniti sporazum o integraciji 2017?

Državljani trećih zemalja, koji su poslije 01.10.2017. dobili jednu od sljedećih dozvola boravka, moraju ispuniti modul 1 sporazuma o integraciji u roku od dvije godine od dobijanja dozvole boravka:

- Crveno-bijelo-crvena kartica (s crveno-bijelo-crvenom karticom je modul 1 već zakonski ispunjen)

- Crveno-bijelo-crvena kartica plus

- Dozvola za doseljenje

- Dozvola za doseljenje – izuzev djelatnosti

- Dozvola za doseljenje – član obitelji

- Osnova boravka članova obitelji

- Dozvola za doseljenje – umjetnici

- Dozvola za doseljenje – specijalni slučajevi nesamostalne djelatnosti

Sve mogućnosti ispunjavanja modula 1 sporazuma o integraciji navedene su u čl. 9 st. 4 zakona o integraciji.

 

Referentni okvir

Zajednički evropski referentni okvir: podučavanje, učenje, ocenjivanje bavi se ocenjivanjem napretka učenja stranog jezika. On objašnjava šta treba učiti da biste se mogli uspešno sporazumevati na nekom jeziku. 

 

Što je Zajednički europski referentni okvir?

Zajednički europski referentni okvir: učenje, poučavanje, vrednovanje bavi se vrednovanjem napretka učenja stranog jezika. On pritom objašnjava što je potrebno naučiti kako bi bilo moguće uspješno sporazumijevanje na nekom jeziku. 

 

Šta je Zajednički europski referentni okvir?

Zajednički europski referentni okvir: podučavanje, učenje, ocjenjivanje bavi se ocjenjivanje napretka učenja stranog jezika. On objašnjava šta treba učiti, da biste se mogli uspješno sporazumijevati na nekom jeziku. 

 

 Postoje 3 nivoa kompetentnosti, koji se dele na 6 različitih nivoa.

 • A: Elementarna upotreba jezika
  • A1: Početnik
  • A2: Osnovno znanje
 • B: Samostalna upotreba jezika
  • B1: Napredna upotreba jezika
  • B2: Samostalna upotreba jezika
 • C: Kompetentna upotreba jezika
  • C1: Znanje jezika u struci
  • C2: Znanje približno govornicima maternjeg jezika

   

 

Koje su razine Zajedničkog europskog referentnog okvira?

Postoje 3 razine kompetencije koje su podijeljene u 6 različitih razina.

 • A: Elementarna uporaba jezika
  • A1: Početnik
  • A2: Temeljne vještine
 • B: Samostalna uporaba jezika
  • B1: Napredna uporaba jezika
  • B2: Samostalna uporaba jezika
 • C: Kompetentna uporaba jezika
  • C1: Stručne jezične vještine
  • C2: Vještine gotovo kao kod izvornog govornika

   

 

Šta su nivoi ZER?

Postoje 3 nivoa kompetentnosti, koji se dijele na 6 različitih nivoa.

 • A: Elementarna upotreba jezika
  • A1: Početnik
  • A2: Osnovno znanje
 • B: Samostalna upotreba jezika
  • B1: Napredna upotreba jezika
  • B2: Samostalna upotreba jezika
 • C: Kompetentna upotreba jezika
  • C1: Znanje jezika u struci
  • C2: Znanje približno govornicima maternjeg jezika

ZER je skraćenica od Zajednički Evropski Referentni okvir.

 

Što znači GER?

GER je njemačka kratica za Zajednički europski referentni okvir (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen).

 

Šta znači ZER?

ZER je skraćanica od Zajednički Europski Referentni okvir.

 

Nemački prevod “Zajednički evropski referentni okvir: podučavanje, učenje, ocenjivanje” engleskog originala „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ napravljen je 2001. po nalogu Evropskog Saveta.

U izdavače spadaju Goethe-Institut InterNationes, austrijsko savezno ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu (BMBWK), stalna konferencija ministara kulture pokrajina Savezne Republike Nemačke (KMK) i Švajcarska konferencija kantonalnih direktora zaduženih za vaspitanje (EDK).

 

Tko su izdavači Zajedničkog europskog referentnog okvira?

Njemački prijevod „Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen” engleskog originalnog izdanja „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]” sastavljen je 2001. godine po nalogu Vijeća Europe.

Goethe institut InterNationes, austrijsko savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture (BMBWK), Stalna konferencija ministara kulture saveznih zemalja u Saveznoj Republici Njemačkoj (KMK) i Švicarska konferencija kantonalnih direktora za odgoj (EDK) ubrajaju se među izdavače.

 

Ko su izdavači Zajedničkog europskog referentnog okvira?

Njemački prijevod “Zajednički europski referentni okvir: podučavanje, učenje, ocjenjivanje” engleskog originala „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ napravljen je 2001. po nalogu Europskog Savjeta.

U izdavače spadaju Goethe-Institut InterNationes, austrijsko savezno ministarstvo za obrazvovanje, nauku i kulturu (BMBWK), stalna konferencija ministara kulture pokrajina Savezne Republike Njemačke (KMK) i Švicarska konferencija kantonalnih direktora zaduženih za vaspitavanje (EDK).

 

Zajednički evropski referentni okvir povećava transparentnost kurseva, nastavnih planova, direktiva i dokaza o kvalifikacijama i upravo zbog toga daje visok doprinos međunarodnoj saradnji u oblasti modernih jezika.

Da bi mogao ispuniti sve ove zadatke, zajednički evropski referentni okvir mora biti: obiman, transparentan i koherentan.

 

Koju svrhu ispunjava europski referentni okvir?

Zajednički europski referentni okvir povećava transparentnost tečajeva, nastavnih planova, smjernica i potvrda o kvalifikaciji te zbog toga znatno doprinosi međunarodnoj suradnji u području modernih jezika.

Kako bi mogao ispuniti sve te zadaće, Zajednički europski referentni okvir mora biti: opsežan, transparentan i koherentan.

 

Kakvu svrhu ispunjava europaki referentni okvir?

Zajednički europski referentni okvir povećava transparentnost kurseva, nastavnih planova, direktiva i dokaza o kvalifikacijama i upravo zbog toga daje visok doprinos međunarndnoj saradnji u oblasti modernih jezika.

Zajednički europski referentni okvir da bi mogao ispuniti sve ove zadatke, mora biti: obiman, transparentan i koherentan.

Zajednički evropski referentni okvir napravljen je kao instrument za to da se razni evropski jezički sertifikati mogu učiniti međusobno uporedivim. On takođe istovremeno čini merilo za ocenjivanje stečenih jezičkih znanja.

Zajednički evropski referentni okvir zbog toga takođe predstavlja osnovu za razvoj nastavnih planova, ispita, udžbenika i kurikularnih direktiva na ciljnom jeziku  u celoj Evropi.

 

Zašto trebamo Zajednički referentni okvir?

Zajednički europski referentni okvir stvoren je kao instrument za omogućavanje međusobnog uspoređivanja različitih europskih jezičnih certifikata. On istodobno stvara i mjerilo za mogućnost vrednovanja stjecanja jezičnih vještina.

Zajednički europski referentni okvir zbog toga je također temelj za razvoj nastavnih planova, ispita, udžbenika i kurikularnih smjernica na ciljnom jeziku u cijeloj Europi.

 

Zašto nam je potreban zajednički referentni okvir?

Zajednički europski referentni okvir napravljen je kao instrument za to da se razni europski jezički certifikati mogu učiniti međusobno usporedivim. On također istovremeno čini mjerilo za ocjenjivanje stečenih jezičkih znanja.

Zajednički europski referentni okvir zbog toga također predstavlja osnovu za razvoj nastavnih planova, ispita, udžbenika i kurikularnih direktiva na ciljnom jeziku  u cijeloj Europi.

Na nivou A1 polaznici/ce mogu da razumeju i primene poznatesvakodnevne fraze i vrlo jednostavne rečenice. Naučili ste da sebe i druge predstavite i da drugim ljudima postavljate jednostavna pitanja o njima i da odgovarate na pitanja. 

 

Kako se prema GER-u opisuje razina A1?

Na razini A1 učenici mogu razumjeti i koristiti poznatesvakodnevne izraze i vrlo jednostavne rečenice. Naučili su predstaviti sebe i druge i drugim ljudima postavljati jednostavna pitanja u vezi s njima osobno te također odgovarati na pitanja.

 

Kako se opisuje nivo A1 prema ZER?

Na nivou A1 polaznici/ce mogu razumjeti i primijeniti poznatesvakodnevne fraze i vrlo jednostavne rečenice. Naučili ste da sebe i druge predstavite i da drugim ljudima postavite jednostavna pitanja o njima i da odgovarate na pitanja.

Na nivou A2 polaznici/ce mogu da razumeju rečenice i često korišćene izraze, koji im nisu toliko bliski i imaju veze s njihovim neposrednim životnim okruženjem. To znači da se polaznici/ce preko njima bliskih tema (porodica, kupovina, posao) mogu sporazumevati u jednostavnim, svakodnevnim situacijama i uz pomoć elementarnih sredstava mogu opisati sopstvenu ličnost i njeno neposredno okruženje.

 

Kako se prema GER-u opisuje razina A2?

Na razini A2 učenici mogu razumjeti rečenice i često korištene izrazekoji su im ipak poznati i povezani s njihovom neposrednom životnom okolinom. To znači da se učenici sporazumijevaju o poznatim temama (obitelj, kupovina, posao) u jednostavnim, svakodnevnim situacijama te pomoću elementarnih sredstava mogu opisati vlastitu osobu i svoju neposrednu okolinu.

 

Kako se opisuje nivo A2 prema ZER?

Na nivou A2 polaznici/ce mogu razumjeti rečenice i često korištene izraze, koji im nisu toliko bliski i imaju veze s njihovim neposrednim životnim okruženjem. To znači da se polaznici/ce preko njima bliskih tema (obitelj, kupovina, posao) mogu sporazumijevati u jednostavnim, svakodnevnim situacijama i uz pomoć elementarnih sredstava mogu opisati vlastitu ličnost i njeno neposredno okruženje.

Na nivou B1 polaznici/ce već mogu da razumeju glavne stavke iz bliskih oblasti života (npr.: škola, posao, porodica, slobodno vreme, itd.). Polaznici/ce na ovom nivou znanja jezika mogu dobro izaći na kraj sa svakodnevnim situacijama putovanja. Sada ste u stanju da povezano govorite o bliskim i ličnim oblastima interesovanja, da ih opišete i da svoje mišljenje kratko obrazložite i objasnite.

 

Kako se prema GER-u opisuje razina B1?

Na razini B1 učenici već mogu razumjeti glavne točke iz poznatih područja života (npr.: škola, poslovni svijet, obitelj, slobodno vrijeme itd.). Učenici na ovoj jezičnoj razini mogu dobro svladati svakodnevne situacije putovanja. Oni sada mogu povezano govoriti o poznatim i osobnim područjima interesa, opisati ih te također ukratko obrazložiti  i objasniti svoje stavove.

 

Kako se opisuje nivo B1 prema ZER?

Na nivou B1 polaznici/ce već mogu razumijeti glavne stavke iz njima bliskih oblasti života (npr.: škola, posao, obitelj, slobodno vrijeme, itd.). Polaznici/ce na ovom nivou znanja jezika mogu dobro izaći na kraj sa svakodnevnim situacijama putovanja. Sada ste u stanju da povezano govorite o vama bliskim i osobnim oblastima interesovanja, da ih opišete i da svoje mišljenje kratko obrazložite i objasnite.

Na nivou B2 polaznici/ce već mogu da razumeju glavne sadržaje složenih tekstova o apstraktnim temama. Polaznici se mogu snaći i u sopstvenoj stručnoj oblasti i osim toga mogu da objasne sopstvena gledišta i takođe da navedu prednosti i nedostatke raznih opcija. Znate da se sporazumevate spontano i tečno, tako da i razgovor sa govornicima maternjeg jezika funkcioniše bez problema.

 

Kako se prema GER-u opisuje razina B2?

Na razini B2 učenici već mogu razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova o apstraktnim temama. Učenici se mogu snaći i u vlastitom stručnom području, osim toga objasniti svoje vlastite stavove te također navesti prednosti i nedostatke različitih mogućnosti. Oni se mogu spontano i tečno sporazumijevati tako da i razgovor s izvornim govornicima funkcionira bez poteškoća.

 

Kako se opisuje nivo B2 prema ZER?

Na nivou B2 polaznici/ce već mogu razumjeti glavne sadržaje složenih tekstova o apstraktnim temama. Polaznici se mogu snaći i u vlastitoj stručnoj oblasti, osim toga mogu objasniti vlastita gledišta i također navesti prednosti i nedostatke raznih opcija. Znate da se sporazumevate spontano i tečno, tako da i razgovor sa govornicima maternjeg jezika funkcioniše bez problema.