Sitemap

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Saglasnost za obradu ličnih podataka

Izjavljujem da dajem izričitu saglasnost da se moji lični podaci, koje sam dao/dala prilikom registracije na jezičkom portalu http://sprachportal.integrationsfonds.at, dakle prezime, ime i e-adresa, mogu elektronski obraditi od strane Austrijskog integracionog fonda.
Jedina dozvoljena svrha ove obrade podataka je administracija korisnika jezičkog portala http://sprachportal.integrationsfonds.at. Obrada u druge svrhe Austrijskog integracionog fonda nije dozvoljena kao ni prijenos podataka trećim licima.
Ova Izjava o saglasnosti može s moje strane biti opozvana u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja pisanim putem, i to slanjem pisma Austrijskom integracionom fondu, 1030 Wien, Schlachthausgasse 30 ili slanjem e-poruke na sprache@integrationsfonds.at ili usmenim putem. Od trenutka prispjeća opoziva kod Austrijskog integracionog fonda, dodatna obrada podataka više neće biti dopuštena.