Mape stručnog jezika

U mapama stručnog jezika naći ćete autentične tekstove iz odgovarajućeg stručnog područja i komunikativne zadatke.

Tako proširujete svoj vokabular, vježbate komunikacijske situacije te ćete moći uskoro sudjelovati u profesionalnoj praksi i stručnim razgovorima.

Materijali su pogodni kao podloga za kurseve i za samostalno učenje.