Materijali za besplatno preuzimanje

Aktivnosti za dječiji vrtić

 

Aktivnosti za dječiji vrtić za poticanje usvajanja jezika s fokusom na lakšem učenju njemačkog jezika.


OeIF_Icon_KG_MusikundBewegung.png

Lernen mit Musik und Bewegung 1

OeIF_Icon_KG_Rhythmik.png

Lernen mit Rhythmik 1

OeIF_Icon_KG_Bewegung.png

Lernen durch Bewegung 1

OeIF_Icon_KG_Bewegung_01.png

Lernen durch Bewegung 2

OeIF_Icon_KG_Musik.png

Lernen mit Musik

OeIF_Icon_KG_Sehen.png

Lernen durch Sehen

OeIF_Icon_KG_Reime.png

Lernen mit Reimen

OeIF_Icon_KG_Rhythmik_01.png

Lernen mit Rhythmik 2

OeIF_Icon_KG_MusikundBewegung_01.png

Lernen mit Musik und Bewegung 2

OeIF_Icon_KG_MusikundBewegung_02.png

Lernen mit Musik und Bewegung 3

OeIF_Icon_KG_MusikundBewegung_05.png

Lernen mit Musik und Bewegung 4

OeIF_Icon_KG_Bewegung_04.png

Lernen durch Bewegung 3

OeIF_Icon_KG_Bewegung_05.png

Lernen durch Bewegung 4

OeIF_Icon_KG_Rhythmik_03.png

Lernen mit Rhythmik 3