مطالب مرتبط با آموزش خواندن و نوشتن

این مطالب به عنوان نوعی معرفی و مقدمه زبان آلمانی عمل می‌کنند. الفبا، کلمات ابتدایی و جملات ساده به شکلی واضح و تشریحی تمرین شده‌اند که در این روند خواندن و نوشتن را آموزش می‌دهند.

با بخشی اضافه برای مدرسین.

Material für den Einstieg

Mein Start in Österreich - Wortschatz für Neuankömmlinge