پوسترهای اتریش

اتریش جنبه‌های متعددی دارد؛ هر پوستر چشم‌اندازی نو از اتریش و بخش‌های مختلف زندگی در آن را ارائه می‌کند. پوسترها از موسسه Österreich واقع در وین قابل دریافت هستند (www.oei.org). رایگان - ولی در حال اتمام!

EU-Spiel mit Wissensfragen und Sprechanlässen

Bringen Sie die EU in den Deutschunterricht!

Hier finden Sie den EU-Spielplan, Spielanleitung und Spielkärtchen zum Gratis-Download:

  Hier finden Sie den Spielplan zum Download
  Download

Deutsch lernen leicht gemacht mit verwandten Wörtern