سوالات رایج


دوره‌های آموزشی

به طور کلی هدف دوره های آموزشی داخلی ÖIF، افراد دارای پناهندگی دائم و موقت می باشد وهمچنین پناهجویانی که احتمال قبولی بیشتری دارند. برای دوره های مختلف آموزشی ارائه شده توسط ÖIF ممکن است که پیش نیازهای مخصوص و متفاوتی وجود داشته باشند.

می توانید در مراکز ادغام ÖIF اطلاعات دقیق ترکسب کنید که چه پیش نیازهایی را باید داشته باشید تا بتوانید در یک دورۀ آموزشی معین شرکت نمائید.

 ۱.  کلاس های آلمانی

در مراکز ÖIF در وین، دوره های آموزشی زبان در سطح B1 و B2 ارائه می شوند.

۲. کلاس های زبان شغلی

در مراکز ÖIF در وین و گراتس (با همکاری انجمن کارکشوری BAG ۲۰۱۹) دورۀ آموزشی „migrants care“ ارائه می شود که یک دورۀ آموزشی تخصصی زبان می باشد که دراین دوره به صورت جامع اطلاعات دربارۀ دورۀ آموزشی در بخش مراقبت و بهیاری داده می شود.

۳. گروه های آموزشی داوطلبانه

 در همۀ مراکز ÖIF در اتریش گروه های آموزشی ‚Treffpunk Deutsch‘ ارائه می شوند، که به خصوص برای تکمیل مطالب کلاس های آلمانی و یا آمادگی برای کلاس های آلمانی عادی استفاده می شوند. کلاس ها، همه سطوح زبان از A1 تا B2 را پوشش می دهند. برای افرادی که درابتدای یادگیری زبان هستند، آموزش الفبا به صورت انفرادی ارائه می شود. کلاس توسط افراد متخصصی برگزار می شود، که به صورت افتخاری کار می کنند.

در مراکز ادغام ÖIF به شما دربارۀ دوره های آموزشی ارائه شده توسط  ÖIFاطلاعات داده می شود.

کلاس های اینتگراسیون و آمادگی آزمون توسط مؤسسه های آموزشی تأیید شده برگزار می شوند.ÖIF  کلاس های اینتگراسیون و آزمون سطح B1 را ارائه می دهد.

درکلاس های آلمانی ارائه شده کنونی توسط ÖIF، برای سطوح زبانی B1 و B2 علاوه بر مطالب کلاس، شامل یک دورۀ آمادگی کوتاه برای آزمون سطح مورد نظر نیزمی باشد.

در مراکز ادغامÖIF در مورد هزینه دوره ها به شما اطلاعات داده می شود. در چهارچوب مکالمه تعیین سطح، در مورد امکانات حمایت مالی اطلاعات کسب کنید.

موسسه Österreich دوره‌های آموزش زبان آلمانی را در شهرهای زیر ارائه می‌کند:

Belgrad(بلگراد):             https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs
Bratislava(براتیسلاوا):      https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk

Brünn(برنو):                  https://www.brno.oesterreichinstitut.cz
Budapest(بوداپست):        https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Krakau(کراکوف):            http://www.krakow.oei.org.pl

Moskau(مسکو):              https//:www.oesterreichinstitut.ru
Rom(رم):                      https://www.roma.oesterreichinstitut.it

Sarajevo(سارایوو):          http://www.oei.ba
Warschau(ورشو):          http://www.warszawa.oei.org.pl
Wrocław(وروتسواف):      http://www.wroclaw.oei.org.pl

 

در همه مراکز ذکر شده، موسسه اتریش آزمون های ÖSD برای همه سطوح زبانی را نیز ارائه می کنند.

از آنجایی که مسئولیت مؤسسات اتریش برای نواحی خارج از اتریش می باشد، در داخل اتریش کلاس های دیگری ارائه نمی گردد.

 

آزمون های ÖIF

اگر آزمون ها را در یک مؤسسۀ تأیید شده انجام می دهید، قیمت را به صورت مستقیم از مؤسسه بپرسید.

آزمون های ÖIF بدون محدودیت می توانند تکرار شوند. تکرار یک بخش امتحان (برای مثال تنها بخش کتبی یا تنها بخش شفاهی یا بخش ارزش ها) مجاز نمی باشد. شما می توانید فوراً در آزمون دیگری شرکت کنید. حداقل فاصلۀ زمانی برای وقت های آزمون وجود ندارد. اما باید توجه کنید که احتمالاً مؤسسه برای تکرار هر آزمون از شما هزینه می گیرد. چنانچه آزمون را به صورت مستقیم در ÖIF انجام دهید، حتماً باید هزینۀ آزمون را پرداخت کنید.

آمادگی آزمون یک نمونۀ سوال از آزمون های مختلف ÖIF را ارائه میکند.

 این آزمون شامل یک بخش کتبی (۷۰ دقیقه) و یک بخش شفاهی (۲۰ دقیقه، آزمون گروهی) می باشد و مهارت های لازم را برای رودررویی با موقعیت های ارتباطی به ویژه در شرایط بسیار ساده برای نیازهای خاص (مثلا معرفی خود، خوردن و آشامیدن، خرید کردن، سکونت داشتن) می آزماید.

نمونه آزمون A1-Fit für Österreich - Test.

DTÖ دانش آلمانی شما را در مهارت های شنیداری، درک مطلب، نوشتاری و صحبت کردن بررسی می کند. کل آزمون از یک بخش کتبی ۱۰۰ دقیقه ای و بخش شفاهی حدود ۱۶ دقیقه تشکیل شده است که به صورت زوجی یا انفرادی برگزار می شود.

شرکت کنندگان آزمون نباید لزوماً درهمه بخش ها (شنیداری/خواندن، نوشتاری و صحبت کردن) B1 را به دست آورند که کارنامه B1 دریافت کنند. این به آن معنی است که شرکت کنندۀ آزمون کارنامه B1 دریافت می کند، اگر در بخش صحبت کردن و همچنین دریک بخش دیگر (یا در بخش شنیداری/درک مطلب یا در بخش نوشتاری) به سطح B1 برسد.

برای دریافت کارنامه سطح A2 باید به این سطح، حداقل در بخش صحبت کردن و در یکی از دو بخش دیگر (بخش شنیداری/درک مطلب یا نوشتاری) رسید.

نمونه آزمون .DTÖ

ÖIF-Test 2011 یک آزمون در سطح A2 می باشد. از بخش های شنیداری، درک مطلب، نوشتاری و صحبت کردن تشکیل شده است. آزمون کتبی حدود ۸۰ دقیقه طول می کشد و آزمون شفاهی برای هر شرکت کننده حدود ۱۰ دقیقه طول می کشد.

 نمونه آزمون .ÖIF-TEST neu

B2-ÖIF-Test شامل یک بخش کتبی می باشد که حدود ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه طول می کشد و بخش شفاهی که حدود ۱۵ دقیقه طول می کشد و به طور همزمان برای دو یا سه داوطلب انجام می گیرد. بخش کتبی از بخش های درک مطلب، دستور زبان، بخش شنیداری و نوشتاری تشکیل شده است.

نمونه آزمون .B2 ÖIF-Test

آزمون اینتگراسیون A1 علاوه بر محتویات زبانی شامل سوال هایی در زمینه ارزش ها و راهیابی می باشد. بخش کتبی حدود ۱۱۰ دقیقه طول می کشد. بخش شفاهی به صورت گروهی و حداکثر در گروه های ۴ نفره برگزار می شود و برای هر گروه حدود ۲۰ دقیقه طول می کشد.

نمونه سوالات ارزش ها و راهیابی را در اینجا بیابید.

آزمون اینتگراسیون A2 علاوه بر محتویات زبانی شامل سوال هایی در زمینه ارزش ها و راهیابی می باشد. بخش کتبی آزمون زبان حدود ۱۲۰ دقیقه طول می کشد و شامل بخش های درک مطلب، شنیداری و نوشتاری و همچنین دانش ارزش ها و راهیابی می باشد. در ادامه آزمون شفاهی برگزار می شود که برای هر داوطلب حدود ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.  برای دریافت کارنامه آزمون بایستی همه بخش های آزمون با موفقیت به اتمام برسند.

نمونه سوالات ارزش ها و راهیابی را در اینجا بیابید.

آزمون اینتگراسیون B1 در جهت تحقق ماژول ۲ توافق نامه ادغام می باشد و شامل محتویات زبان و همچنین سوال هایی در زمینه دانش ارزش ها و راهیابی می باشد. آزمون کتبی ۱۴۰ دقیقه طول می کشد ( بدون ۱۵ دقیقه زمان استراحت) و شامل بخش های درک مطلب، شنیداری و نوشتاری و همچنین دانش ارزش ها و راهیابی می باشد. در ادامه آزمون شفاهی برگزار می شود که یا به صورت انفرادی و یا به صورت آزمون دو نفره برگزار می شود و حدود ۱۶ دقیقه طول می کشد.

نمونه سوالات ارزش ها و راهیابی را در اینجا بیابید.

آزمون های  ÖIFرا می توان در بسیاری از مؤسسات آموزشی تأیید شده توسط  ÖIFانجام داد. از مؤسسه اطلاعات کسب کنید که چه آزمون هایی را ارائه می کنند.

 ۱.A1-Fit für Österreich

·        آزمودن سطح A1

·        مدرک زبان معتبر برای A1 (به خصوص برای " آلمانی قبل از پیوستن" براساس ماده 21a قانون اسکان و اقامت)

۲. آزمون اینتگراسیون A1

·        آزمودن سطح A1 به همراه دانش ارزش ها و راهیابی

·        برای تحقق تعهد در زمینۀ بیانیه ادغام می باشد که توسط افراد دارای پناهندگی دائم و موقت امضا می شود.

۳.ÖIF-Test (2011)

·        آزمودن سطح A2

·        مدرک زبان معتبر برای ماژول ۱ (A2) توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV): افرادی که قبل از ۰۱.۱۰.۲۰۱۷ توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ را امضا کرده اند، می توانند از طریق آزمون

 ÖIF-Test 2011 و ارائه مدرک A2 تحقق ماژول ۱ توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV) را اثبات کنند. جهت کسب اطلاعات دقیق تر به اداره دولتی مسئول مراجعه نمائید.(مگیسترات Magistrat و یا بِتسیرکس هاپتمنشفت Bezirkshauptmannschaft)

۴.Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

·        آزمودن سطح A2 و B1 به صورت همزمان

·        مدرک زبان معتبر برای ماژول ۱ (A2) توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV): افرادی که قبل از ۰۱.۱۰.۲۰۱۷ توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ را امضا کرده اند می توانند از طریق آزمون ÖIF-Test 2011 مدرک A2 تحقق ماژول ۱ توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV) را اثبات کنند. جهت کسب اطلاعات دقیق تر به اداره دولتی مسئول مراجعه نمائید.(مگیسترات Magistrat و یا بِتسیرکس هاپتمنشفت Bezirkshauptmannschaft)

۵. آزمون اینتگراسیون A2

·        آزمودن سطح زبان A2 به همراه دانش ارزش ها و راهیابی

·        مدرک زبان معتبر برای ماژول ۱ (A2) توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV): افرادی که توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ را بعد از ۰۱.۱۰.۲۰۱۷ امضا کرده اند می توانند با این آزمون تحقق ماژول ۱ توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV) را اثبات کنند. فقط آزمون زبان A2 برای تحقق ماژول ۱ توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV) کافی نمی باشد. جهت کسب اطلاعات دقیق تر به اداره دولتی مسئول مراجعه نمائید.(مگیسترات Magistrat و یا بِتسیرکس هاپتمنشفت Bezirkshauptmannschaft)

 

۶. آزمون اینتگراسیون B1

·        آزمودن سطح B1 به همراه دانش ارزش ها و راهیابی

·        مدرک زبان معتبر برای ماژول ۲ توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV): افرادی که می خواهند بعد از ۰۱.۱۰.۲۰۱۷ درخواست "اقامت دائم اتحادیه اروپا" را بدهند، موظف به انجام دادن ماژول ۲ توافق نامه ادغام ۲۰۱۱ (IV) می باشند.

·        برای کسب تابعیت اتریشی: از آزمون اینتگراسیون B1 می توان در هنگام درخواست تابعیت اتریشی بعد از ۱۰ سال اقامت قانونی استفاده کرد. جهت کسب اطلاعات دقیق تر به اداره دولتی مسئول مراجعه نمائید.(مگیسترات Magistrat و یا بِتسیرکس هاپتمنشفت Bezirkshauptmannschaft)

۷.B2-ÖIF-Test

·        آزمودن سطح B2

·        کسب تابعیت اتریشی بعد از ۶ سال اقامت قانونی

ÖIF ۷ نوع آزمون زبانی ارائه می کند.

۱. A1-Fit für Österreich - نمونه سوالات، مثال های شنیداری و اطلاعات دیگر.

۲. ÖIF-TEST neu A2- نمونه سوالات، مثال های شنیداری و اطلاعات دیگر.

۳. Deutsch-Test für Österreich (DTÖ) A2/B1 - نمونه سوالات، مثال های شنیداری و اطلاعات دیگر.

۴. B2-ÖIF-Test - نمونه سوالات، مثال های شنیداری و اطلاعات دیگر.

۵. آزمون اینتگراسیونA1- نمونه سوالات، کاتالوگ سوالات و اطلاعات دیگر.

۶. آزمون اینتگراسیون A2 - نمونه سوالات، کاتالوگ سوالات و اطلاعات دیگر.

۷. آزمون اینتگراسیون B1- نمونه سوالات، کاتالوگ سوالات و اطلاعات دیگر.

نتایج آزمون های زبان (فقط شامل آزمون های „A1-Fit für Österreich“، „ÖIF-Test neu“، „Deutsch-Test für Österreich“، „B2-ÖIF-Test“) در طول دوهفته بعد از وقت آزمون، فقط از طریق ÖIF به شرکت کنندگان اطلاع رسانی می شود. مهلت رسیدگی برای آزمون های اینتگراسیون (فقط شامل آزمون های "آزمون اینتگراسیون A1"، "آزمون اینتگراسیون A2" و "آزمون اینتگراسیون B1" می باشند) ۱۵ روز کاری می باشد. در آخر، نتایج آزمون به صورت پستی برای شرکت کنندگان ارسال می شود. در موارد ضروری ادارۀ دولتی می تواند درخواست کتبی برای ÖIF ارسال کند (از طریق ایمیلpruefungen@integrationsfonds.at) درخواست باید شامل اطلاعات ذیل باشد: نام شرکت کننده، تاریخ آزمون، محل آزمون (نام مؤسسه). ÖIF می تواند نتایج آزمون را قبل از صدور کارنامه برای ادارۀ دولتی و یا وکیل به صورت کتبی تأیید نماید.

هزینۀ آزمون های ÖIF چقدر می شود؟

اگر آزمون ها را در یک مؤسسۀ تأیید شده انجام می دهید، قیمت را به صورت مستقیم از مؤسسه بپرسید.

چند بار می توان آزمون های ÖIF را تکرار کرد؟

آزمون های ÖIF بدون محدودیت می توانند تکرار شوند. تکرار یک بخش امتحان (برای مثال تنها بخش کتبی یا تنها بخش شفاهی یا بخش ارزش ها) مجاز نمی باشد. شما می توانید فوراً در آزمون دیگری شرکت کنید. حداقل فاصلۀ زمانی برای وقت های آزمون وجود ندارد. اما باید توجه کنید که احتمالاً مؤسسه برای تکرار هر آزمون از شما هزینه می گیرد. چنانچه آزمون را به صورت مستقیم در ÖIF انجام دهید، حتماً باید هزینۀ آزمون را پرداخت کنید.

با توجه به افزایش تعداد امتحانات، متاسفانه در حال حاضر زمان انتظار بیشتر است. برای هرگونه ناهماهنگی عذر می طلبیم.

IV (د)

خیر، شما موظف نیستید که کلاس های اینتگراسیون به میزان ۳۰۰ واحد درسی را بگذرانید. شما این امکان را دارید که کلاس آموزشی نگذرانید یا کلاسی با واحد های درسی کمتر بگذرانید. مؤسسات آموزشی تأیید شده برای این منظور کلاس های مختلفی برای سطح های مختلف ارائه می کنند. به عنوان فرد متعهد IV-، شما فقط موظف هستید که ماژول ۱ توافق نامه انجام دهید. به این منظور باید کارنامۀ یک آزمون تأیید شده را ارائه دهید. (کارنامۀ آزمون اینتگراسیون حداقل در سطح A2)

صدور برگه المثنی از کوپن اعتباری کشوری توسط ÖIF انجام می شود. برای این منظور به گواهی مفقودی از طرف پلیس و یک گواهی از طرف ادارۀ دولتی (مگیسترات Magistrat و یا بِتسیرکس هاپتمنشفت Bezirkshauptmannschaft) نیازمندیم که نشان دهد کوپن اعتباری مفقود شده، صادر شده بوده است. (مثلاً کپی کوپن اعتباری). هر دو گواهی را با پست سفارشی به آدرس پستی زیر ارسال کنید:

Österreichischen Integrationsfonds

TeamIntegrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

 

هزینۀ صدور المثنی کوپن اعتباری و هزینه رسیدگی، ۱۵ یورو می باشد. بعد از پرداخت قبض کوپن اعتباری المثنی با پست به آدرس داده شده ارسال می گردد.

اگر با درخواست تعویق شما برای تحقق توافق نامه IV موافقت شود، مهلت انقضای کوپن نیز تمدید می شود.

مهم: شما باید درخواست تعویق برای تحقق توافق نامه IV را تا زمانی که کوپن اعتباری شما هنوز اعتبار دارد، بدهید. مطمئن شوید که درخواست تعویق را به موقع انجام داده اید، زیرا ادارۀ دولتی تا ۶ ماه فرصت دارد که تصمیم خود را اتخاذ کند.

ادارۀ دولتی – مگیسترات (شهر) یا بِتسیرکس هاپتمنشفت (ایالت) – با در نظر گرفتن شرایط زندگی شخصی می تواند با صدور گواهی تصمیم گیری (Bescheid) تعویق برای تحقق توافق نامه IV را تضمین کند. مثال هایی از"شرایط زندگی شخصی": 

·        مشکلات در دوران بارداری

·        بیماری سخت (روحی یا جسمی)

·        کمبود کلاس های ارائه شده

·        تعویق می تواند حداکثر برای یک سال انجام شود. به این ترتیب مهلت انقضای کوپن اعتباری تمدید می شود (قسمت پایین را ببینید).

چنانچه هزینۀ هر واحد کلاس تا ۵ یوروباشد، ۵۰ درصد هزینه تقبل می شود. برای هزینۀ بیش از ۵ یورو برای هر واحد کلاس، ۲.۵ یورو تقبل می شود و حداکثر مبلغ ۷۵۰ یورو، بابت ۳۰۰ واحد درسی تقبل می شود.

چنانچه شما حداقل ۷۵ درصد یک کلاس اینتگراسیون تأیید شده را بگذرانید و درطی ۱۸ ماه بعد از صدور کوپن اعتباری، سطح A2 را با موفقیت به وسیله آزمون ÖIF (آزمون اینتگراسیون A2 یا B1) به اتمام برسانید، کمک هزینه به میزان حداکثر ۳۰۰ واحد درسی و یا ۵۰ درصد هزینه کلاس دریافت می کنید، حداکثر میزان دریافت کمک هزینه ۷۵۰ یورو می باشد.

مهاجران می توانند از حمایت مالی از طریق کوپن اعتباری کشوری برای گذراندن کلاس اینتگراسیون (ماژول ۱) در مؤسسه آموزشی تأیید شده بهره مند شوند. اداره اقامت – مگیسترات و یا بِتسیرکس هاپتمنشفت – کوپن اعتباری را تحت شرایط مشخصی به اعضای خانواده می دهد. اعضای خانواده شامل همسر یا فرزندان زیر سن قانونی و غیر متأهل اتریشی ها و سویسی ها، شهروندان منطقه اقتصادی اروپا و کشورهای ثالث با اقامت بلند مدت می باشند.

(برای مثال اقامت دائم اتحادیه اروپا، اجازه اقامت، دارای حق پناهندگی و …)

·        افراد زیرسن قانونی نابالغ: کودکان و نوجوانانی که بعد ازگذشت دو سال از صدور اجازۀ اقامتشان هنوز نابالغ، زیر ۱۴ سال هستند، از این امر مستثنی هستند.

·        افرادی که به دلیل وضعیت سلامتی جسمانی یا روحی نمی توانند این انتظار را برآورده کنند: برای اثبات این موضوع ارائه نظریه کارشناسی دکتر رسمی با هزینه خودتان الزامی است.

·        افرادی که به صورت کتبی اعلام کنند که مدت اقامتشان در طول یک دوره سه ساله از ۲۴ ماه تجاوز نمی کند. در این بیانیه اعلام می شود که صرف نظر از درخواست تمدید مجدد بعد از اولین تمدید، قابل پس گرفتن نمی باشد.

برای ماژول ۱(اقامت محدود) سطح دانش آلمانی A2، براساس چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها و همچنین دانش ارزش های اساسی و مقررات اجتماعی و حقوقی اتریش الزامی می باشد. برای مهاجرانی که دانش زبان آن ها به میزان کافی نمی باشد، کلاس های اینتگراسیون مخصوصی وجود دارند که تأمین هزینۀ آن پشتبانی می شود. گذراندن کلاس های اینتگراسیون اجباری نمی باشند.

برای ماژول ۲ (اقامت دائم یا تابعیت اتریشی) سطح دانش آلمانی B1 براساس چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها و همچنین دانش تکمیلی ارزش ها و مقررات اجتماعی و حقوقی اتریش الزامی می باشد.

 افرادی از کشورهای ثالث که بعد ار تاریخ ۰۱.۱۰.۲۰۱۷ اقامت های زیر را دریافت کرده اند، بایستی ماژول ۱ توافق نامه ادغام IV را در طول دوسال از دریافت اقامتشان انجام دهند.

-         کارت قرمز-سفید-قرمز(با داشتن اقامت کارت قرمز-سفید-قرمز، ماژول ۱ براساس قانون انجام شده است)

-         کارت قرمز-سفید-قرمز پلاس

-         اجازه اقامت (Niederlassungsbewilligung)

-         اجازه اقامت بدون اشتغال درآمدزا

(Niederlassungsbewilligung ausgenommen Erwerbstätigkeit)

-         اجازه اقامت برای خویشاوندان (Niederlassungsbewilligung – Angehöriger)

-         اقامت برای اعضای خانواده (Aufenthaltstitel Familienangehöriger)

-         اجازه اقامت برای هنرمندان (Niederlassungsbewilligung – Künstler)

-         اجازه اقامت موارد ویژه برای اشتغال وابسته درآمدزا

(Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit)

اطلاعات مربوط به محقق کردن ماژول ۱ توافق نامه ادغام IV را می توانید در بخش ۹ بند ۴ توافق نامه ادغام پیدا کنید.

چهارچوب مرجع

چهارچوب اروپایی مشترک مرجع: آموزش، یادگیری، ارزیابی می باشد که پیشرفت یاد گیری برای یک زبان خارجی را ارزیابی می کند. در آن توضیح داده شده که چه مواردی باید یاد  گرفته شود تا بتوان با یک زبان به طور موفق ارتباط برقرار کرد.

۳ سطح مهارتی وجود دارد که به ۶ سطح پایه ای مختلف تقسیم بندی می شود.

·        A: زبان آموز اولیه

o       A1- مبتدی

o       A2- دانش مقدماتی

·        B: زبان آموز مستقل

o       B1- متوسط

o       B2- فوق متوسط

·        C: زبان آموز مسلط

o       C1- پیشرفته

o       C2- فوق پیشرفته نزدیک به زمان مادری

GER مخفف Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (چهارچوب اروپایی مشترک مرجع) می باشد.

مأموریت تدوین چهارچوب اروپایی مشترک مرجع: یادگیری، آموزش، ارزیابی براساس متن اصلی انگلیسی

„Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“

در سال ۲۰۰۱ از طرف پارلمان اروپا واگذار شد.

مؤسسه بین المللی گوته، وزارت علوم، تحقیقات و فرهنگ اتریش (BMBWK) وائتلاف وزارت فرهنگ ایالت های جمهوری آلمان (KMK) و ائتلاف مسئولان پرورشی استان های سویس (EDK) از تهیه کنندگان به شمار می روند.

چهارچوب اروپایی مشترک مرجع شفافیت کلاس ها، برنامه های آموزشی، خط مشی ها و اثبات مهارت ها را ارتقا می دهد و سهم مهمی در همکاری بین المللی در بخش زبان های جدید ایفا می کند.

چهارچوب اروپایی مشترک مرجع باید بتواند همه تکالیفش را انجام دهد: جامع، شفاف و منسجم باشد.

چارچوب اروپایی مشترک مرجع به عنوان ابزاری طراحی شده است که بتوان مدارک زبانی مختلف کشورهای اروپایی را با هم مقایسه کرد. همچنین میتوان از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی دانش زبان استفاده کرد.

به همین منظور از چهارچوب اروپایی مشترک مرجع به عنوان مبنا برای طراحی برنامه های آموزشی زبان یادگیری مورد هدف، آزمون ها، کتاب های مرجع و خط مشی های آموزشی در تمام اروپا استفاده می شود.

در سطح A1 زبان آموزان می توانند اصطلاحات روزمره آشنا و جملات بسیار ساده را متوجه شوند و استفاده کنند. آن ها آموخته اند که چگونه خود و دیگران را معرفی کنند و از دیگران سؤال های شخصی بسیار ساده بپرسند و در صورت سؤال از خودشان، جواب بدهند.

در سطح A2 زبان آموزان می توانند جملات و اصطلاحات کاربردی رایج را که برایشان آشنایی دارد و به صورت مستقیم با محیط زندگیشان در ارتباط است، متوجه بشوند. این بدان معنی است که زبان آموزان در مورد موضوعات آشنا (خانواده، خرید، کار) و شرایط روزمره ساده، میتوانند صحبت کنند و با کلمات ابتدائی می توانند خودشان و محیط اطرافشان را توصیف کنند.

در سطح B1 زبان آموزان می توانند پیش از این موارد اصلی بخش های آشنای زندگی را متوجه بشوند (برای مثال: مدرسه، دنیای کار، خانواده، اوقات فراغت و غیره). زبان آموزان می توانند در این سطح زبان در شرایط مسافرت از پس کارهای خود به خوبی بر بیایند. آن ها می توانند در بخش های آشنا و شخصی مورد علاقه اشان صحبت کنند، آن را توصیف کنند و برای عقایدشان کوتاه دلیل بیاورند و توضیح بدهند.

در سطح B2 زبان آموزان می توانند مطالب اصلی متون پیچیده در مورد موضوعات انتزاعی را متوجه بشوند. و راه خود را  در بخش تخصصی خودشان پیدا کنند. علاوه بر این دیدگاهشان را بیان کنند و فواید و مضرات فرصت های مختلف را ذکر کنند.

آنها می توانند به صورت سلیس و بدون آمادگی قبلی صحبت کنند، به نحوی که گفتگو با یک شخص به زبان مادریش به سادگی صورت بگیرد.