نقشه سایت

بیانیه محافظت از اطلاعات

بیانیه محافظت از اطلاعات


اختیار در خصوص پردازش اطلاعات شخصی

اینجانب بدین وسیله به صندوق هم‌آمیزی اتریش اجازه می‌دهم که اطلاعات شخصی‌ام، اعم از نام و آدرس ایمیل که هنگام ثبت‌نام در درگاه آموزش زبان http://sprachportal.integrationsfonds.at وارد کرده‌ام را پردازش الکترونیکی کند.

تنها هدف مجاز برای پردازش اطلاعات، مدیریت کاربر در درگاه آموزش زبان است http://sprachportal.integrationsfonds.at صندوق هم‌آمیزی اتریش نه اجازه پردازش اطلاعات برای مقاصد دیگر و نه نشر اطلاعات برای اشخاص ثالث را دارد.

من می‌توانم در هر زمانی و بدون ذکر هیچ دلیلی، با نوشتن نامه‌ای به صندوق هم‌آمیزی اتریش به آدرس (Austrian Integration Fund Schlachthausgasse 30, 1030 Wien) و ارسال ایمیل به آدرس sprache@integrationsfonds.at و یا شفاها این اجازه را لغو کنم. از زمانی که اجازه پردازش اطلاعات ازصندوق هم‌آمیزی اتریش سلب شود، این نهاد دیگر مجاز به پردازش اطلاعات نمی‌باشد.