Dates d'examens

EtablissementWIFI der Wirtschaftskammer Tirol
Adresse Egger-Lienz-Str. 116
6020 Innsbruck
Tirol Österreich
Type d'examen Integrationsprüfung B1
Date 05.10.2023 | 09:00
Description de l'examen indisponible
retour