Instituts de cours autrichiens


Raison sociale Volkshochschule Tirol / VHS Innsbruck
Adresse Marktgraben 10
6020 Innsbruck
Tirol Österreich
Courrielinnsbruck@vhs-tirol.at
Numéro de téléphone 0512/588882-0
wwwhttp://www.vhs-tirol.at/innsbruck
Catégorie Zertifiziertes Institut
Certification Kursträger IntG-DV 2019
retour