Instituts de cours internationaux


Raison sociale WIFI der Wirtschaftskammer Tirol
Adresse Egger-Lienz-Str. 116
6020 Innsbruck
Tirol Österreich
Courriel info@wktirol.at
Numéro de téléphone 0590 905 7406
www http://www.tirol.wifi.at
Catégorie Zertifiziertes Institut
Certification Kursträger IV 2011, Kursträger IV 2017
retour