FAQ - Soru kataloğu


Kurs

Avusturya Enstitüsü aşağıdaki konumlarda Almanca kursları sunmaktadır:
Bratislava: https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
Budapeşte: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brno: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Belgrat: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Roma: https://www.roma.oesterreichinstitut.it,
Varşova: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Krakow:  http://www.krakow.oei.org.pl,
Wrocław: http://www.wroclaw.oei.org.pl

Avusturya Enstitüsü tüm seviyelerde ÖSD sınavları sunmaktadוr.

Avusturya'da, Avusturya Enstitüsü kurslar sunmuyor.

Kurs ücretleri hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz. Lütfen seviye belirleme çerçevesinde yapılan görüşmelerde size uygun yardım imkanlarını soruşturunuz.

ÖIF kursları şu kişilere yöneliktir:

 

  1. Göçmenler  Dikkat: Entegrasyon sözleşmelerinin yerine getirilmesi için verilmiş olan kuponlar, Avusturya Entegrasyon Fonu’nun bir kursuna katılımda bozdurulamaz.
  2. İltica gerekçesi olanlar
  3. Sınırdışı edilmeme hakkı bulunan mülteciler

ÖIF Viyana, Linz, Graz ve Innsbruck’taki kendi yerlerinde okuma yazma, A1’den B2 seviyesine kadar Almanca kursları, mesleğe yönelik Almanca kursları ve bilgisayar kursları sunuyor. ÖIF’nin sunduğu kursları burada bulabilirsiniz.

Hayır, entegrasyon ve sınavlara hazırlık kurslarını yalnız sertifikalı kurs enstitüleri sunuyor.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

ÖIF Sınavlar

Dil sınavlarının sınav sonuçları (sadece „A1-Fit für Österreich“, „ÖIF-TEST neu“, „Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)“, „B2-ÖIF-Test“ sınav formatlarını kapsar) katılımcılara, sınavı takip eden iki hafta içerisinde sadece Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖIF) tarafından açıklanır.  Entegrasyon sınavların işlem süresi (yalnızca Entegraysonsınavı A1,A2,B1 içermekte) 15 isgününü kapsamaktadır. Sonucların ikamet edilen ev adresine Posta aracılığı ile Adaylara iletilecektir. Acil durumlarda makam, yasal bir danışman ya da temsilci (örneğin Caritas, Volkshilfe vs.) ÖIF'den (pruefungen@integrationsfonds.at adresli e-posta üzerinden) yazılı olarak  bilgi isteyebilir.  Bu başvuru şu bilgileri içermelidir: Sınav katılımcısının adı, sınava katıldığı tarih, sınava katıldığı yer (kurum). Bu durumda sınav sonuçları, sertifika hazırlanmadan önce de ÖIF tarafından makam ya da temsilciye yazılı olarak teyit edilebilir.

Sınavlara sertifikalı bir kurs enstitüsünde girmek istiyorsanız, ücretleri doğrudan tercih ettiğiniz enstitüden öğreniniz.

ÖIF sınavlarına istediğiniz kadar katılabilirsiniz.  Sınavların bazı bölümlerini (örn. sadece yazma ya da sadece konuşma ya da sadece toplumsal değerler konulu bölümleri) tek tek tekrarlamak mümkün değildir. Ancak bir sınavdan hemen sonra başka bir sınava girilebilir. Sınav tarihleri arasında belirli bir asgari bekleme süresi öngörülmez. Buna rağmen her tekrarladığınız sınavda enstitünün sizden ücret talep edebileceğini dikkate alınız. Sınava doğrudan ÖIF'de girerseniz her durumda sınav ücretini karşılamanız gerekir.

Her sınav tipinin model testi, sınava hazırlanmanızda size destek sunuyor.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Sınav, yazılı bir bölüm (70 dakika) ile sözlü bir bölümden (her katılımcı için 15 dakika) oluşur ve iletişim kurma durumlarında  yeteneklerin nasıl kullanıldığını, özellikle çok basit durumlarda kesin ihtiyaçları ölçüyor (örneğin kendini tanıtma, yeme ve içme, alışveriş, ikamet).


A1-FFÖ model testini burada bulabilirsiniz.

DTÖ testi, dinleme, okuma, yazma ve konuşmadaki Almanca becerilerini test eder. Toplam test 100 dakikalık bir yazılı bölüm ve ortalama 16 dakikalık bir sözlü bölümden oluşur, iki kişi veya tek olarak sınav verilebilir.

Sınava katılanlar, B1 karnesi alabilmek için  Almanca becerilerin (dinleme/okuma, yazma ve konuşma) tümünde B1 seviyesine ulaşma mecburiyetinde değillerdir. Bu demektir ki, katılımcılar konuşma modülünde ve bununla birlikte diğer iki modülün (dinleme/okumada veya yazmada) birinde B1 seviyesine ulaşmaları halinde B1 karnesi alırlar.

A2 seviyesinde sınav belgesi almak için, konuşma modülünde ve bununla birlikte diğer iki modülün birinden (dinleme/okuma veya yazma) başarılı olunması zorunludur.


DTÖ Model testini burada bulabilirsiniz.

ÖIF(2011)  testi A2 seviyesinde bir sınavdır. Test dinleme, okuma, yazma ve konuşma modüllerinden oluşur. Yazılı sınav ortalama 80 dakika, sözlü sınav her katılımcı için ortalama 10 dakika sürer. ÖIF (2011) model testini burada bulabilirsiniz.

A1 entegrasyon sınavı, dil eğitiminin yanı sıra toplumsal değerler ve oryantasyon bilgileriyle ilgili soruları kapsar. Yazılı sınav (15 dakikalık ara hariç) 120 dakika sürer. Sözlü sınav maksimum 4 kişiden oluşan gruplar halinde yapılır ve grup başına takriben 20 dakika sürer. 

Toplumsal değerler ve oryantasyon bilgilerine yönelik örnek sorular.

 

 

 

A2 entegrasyon sınavı, dil eğitiminin yanı sıra toplumsal değerler ve oryantasyon bilgileriyle ilgili soruları kapsar. Yazılı dil sınavı (15 dakikalık ara hariç) 125 dakika sürer ve toplumsal değerler ve oryantasyon bilgileri dahil okuma, dinleme ve yazma aşamalarından oluşur.  Ardından her aday 10 dakikalık sözlü bir sınava tabi tutulur.  Sınavda dereceye girebilmek için sınavın tüm bölümlerinin tamamlanması gerekir. Sadece toplumsal değerler ve oryantasyonla ilgili soruları doğru cevaplamanız sınavdan olumlu sonuç alınması için yeterli değildir.


Toplumsal değerler ve oryantasyon bilgilerine yönelik örnek sorular 

B1 entegrasyon sınavı, entegrasyon sözleşmesinin ikinci modülündeki yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olup, dil eğitiminin yanı sıra toplumsal değerler ve oryantasyon bilgileriyle ilgili soruları kapsar. Yazılı bölüm (15 dakikalık ara hariç) 140 dakika sürer ve toplumsal değerleri ve oryantasyon bilgileri dahil okuma, dinleme ve yazma aşamalarından oluşur.  Ardından sözlü sınava girilir. Yaklaşık 16 dakika süren bu sınava adaylar ya yalnız ya da ikinci bir adayla birlikte girerler.


Toplumsal değerler ve oryantasyon bilgilerine yönelik örnek sorular.

 

 

 

ÖIF sınavlarına ÖIF tarafından sertifikalandırılmış birçok kurs enstitüsünde katılabilinir. Avusturya’daki sertifikalı kurs enstitülerini burada bulabilirsiniz.
Lütfen enstitüde hangi sınav tipinin sunulduğunu soruşturun.


ÖIF bunun dışında ek olarak, belirtilen Viyana, Graz, Linz ve Innsbruck’ta toplu randevular sunar. Kayıt ve randevu için ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:  
Link

1. A1-Fit für Österreich

• A1 seviyesini sınar

• (özellikle Avusturya Yerleşme ve İkamet Yasası 21a maddesi uyarınca 'Göçten önce Almanca' anlamına gelen "Deutsch vor Zuzug" için)  dil yeterliliğinin tanınmasını sağlayan A1 belgesi 

 

2.  A1 entegrasyon sınavı (Integrationsprüfung A1)

• Toplumsal değerler ve oryantasyon bilgileri dahil A1 seviyesini sınar

• ilticacı ve ikincil koruma statüsü olan kişilerin entegrasyon beyanını imzalamalarıyla bulundukları taahhütleri yerine getirmelerini sağlar.

 

3. ÖIF testi (2011) (ÖIF-Test (2011))

• A2 seviyesini sınar

• 2011 Entegrasyon  Sözleşmesinin (IV) Modül 1 (A2) için dil yeterliliğinin tanınmasını sağlayan belge: 01.10.2017 tarihinden önce 2011 Entegrasyon Sözleşmesi’ni imzalayan kişiler ÖIF testi 2011 (A2) sertifikası ile 2011 yılının Entegrasyon Sözleşmesi (IV ) Modül 1’in yerine getirildiğini kanıtlayabilirler. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili makamlara (belediye ya da kaymakamlık) danışın.

 

4. Avusturya için Almanca Testi (DTÖ) (Deutsch-Test für Österreich (DTÖ))

 A2 seviyesini ve B1 seviyesini eş zamanlı sınar

• 2011 Entegrasyon Sözleşmesinin (IV) Modül 1 (A2) ve Modül 2 (B1) için  dil yeterliliğinin tanınmasını sağlayan belge: 01.10.2017 tarihinden önce 2011 Entegrasyon Sözleşmesi’ni imzalayan kişiler A2 ya da B1 seviyesinde Avusturya için Almanca Testi (DTÖ) sertifikası ile 2011 Entegrasyon Sözleşmesinin (IV) Modül 1 ya da 2'nin yerine getirildiğini kanıtlayabilirler. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili makamlara (belediye ya da kaymakamlık) danışın.

 

5.  A2 entegrasyon sınavı (Integrationsprüfung A2)

• Toplumsal değerler ve oryantasyon bilgileri dahil A2 seviyesini sınar

• 2017 Entegrasyon Sözleşmesinin (IV) Modül 1 (A2) için  dil yeterliliğinin tanınmasını sağlayan belge: 01.10.2017 tarihinden sonra Entegrasyon Sözleşmesi’ni imzalayan kişiler 2017 Entegrasyon Sözleşmesi’nin (IV) Modül 1'ni yerine getirebilirler.  Yalnızca A2 dil sınavının olumlu sonuçlanması Entegrasyon Sözleşmesi’nin (IV) Modül 1'nin yerine getirilmesi için yeterli değildir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili makamlara (belediye ya da kaymakamlık) danışın.

 

6. B1 entegrasyon sınavı (Integrationsprüfung B1)

• Toplumsal değerler ve oryantasyon bilgileri dahil B1 seviyesini sınar

• 2011 Entegrasyon Sözleşmesi’nin (IV) Modül 2 için  dil yeterliliğinin tanınmasını sağlayan belge: 01.10.2017 tarihinden sonra  Avrupa Birliği Sürekli İkamet İzni başvurusunda bulunmak isteyen kişiler 2017 Entegrasyon Sözleşmesi’nin (IV) 2. Modülünü yerine getirmiş olmalılardır.

• Avusturya vatadaşı olabilmek için: Avusturya'da 10 yıl yasal olarak ikamet ettikten sonra Avusturya vatandaşlığının verilmesi için başvuruda bulunduğunuzda da B1 entegrasyon sınavını başarıyla sonuçlandırmış olmanız gerekecektir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili makamlara (belediye ya da kaymakamlık) danışın.

 

7. B2 ÖIF sınavı

• B2 seviyesini sınar

• Avusturya'da 6 yıl yasal olarak ikamet ettikten sonra Avusturya vatandaşlığının verilmesi için.

ÖIF sunduğu 7 sınav formatını aşağıda bulabilirsiniz:

 

1. A1-Fit für Österreich – örnek sınavlar, dinleme örnekleri ve ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

2. A1 entegrasyon sınavı – örnek sınavlar, soru kataloğu, dinleme örnekleri ve ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

3. ÖIF sınavı (2011) – örnek sınavlar, dinleme örnekleri ve ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

4. Avusturya için Almanca Sınavı (DTÖ) – örnek sınavlar, dinleme örnekleri ve ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

5. A2 entegrasyon sınavı – örnek sınavlar, soru kataloğu, dinleme örnekleri ve ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

6. B1 entegrasyon sınavı – örnek sınavlar, sorular kataloğu, dinleme örnekleri ve ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

7. B2 ÖIF sınavı – örnek sınavlar, dinleme örnekleri ve ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

IV

Hayır, 300 ders biriminden oluşan entegrasyon kursuna gitmeniz şart değildir. Kursa katılmama ya da daha az ders birimi  kapsayan bir kursa gitme olanağına da sahipsiniz. Bu amaçla sertifikalı kurs enstitüleri farklı dil seviyeleri için  farklı modüller sunmaktadırlar. Entegrasyon Sözleşmesi‘ni yerine getirmek zorunda olanlar, Entegrasyon Sözleşmesi‘nin yalnızca Modül 1'ini yerine getirmelidir. Bunun için sadece geçerli sınav sertifikanızı göstermeniz yeterlidir (A2 seviyesinde entegrasyon sınavı sertifikası).

Federal kuponların ikinci bir nüshası ÖIF tarafından verilmektedir. Bunun için polise yapmış olduğunuz bir kayıp ilanı ve kuponun daha önce verilmiş olduğu makam (belediye ya da kaymakamlık) tarafından (örn. kupon nüshasının bir fotokopisi şeklinde) verilmiş olan bir teyit belgesi gerekmektedir. Teyitlerin ikisini de taahhütlü olarak posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderiniz:

 

Österreichischen Integrationsfonds

Bereich Integrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

 

Kuponun ikinci bir nüshasının çıkarılması için 15,- Euro tutarında bir işlem ücreti talep edilmektedir.  Ücreti ödedikten sonra kuponun ikinci nüshası posta yoluyla bize bildirmiş olduğunuz adrese gönderilir.       

Eğer IV’ü yerine getirmeniz ertelenirse, kuponun bitiş süresi de uzatılabilir.

ÖNEMLİ:
Kuponun geçerli olduğu süre içinde  IV’ü yerine getirmenizin ertelenmesi için  bir dilekçe vermelisiniz. Bu da önemli, resmi makamdan kuponun bitiş süresinden önce pozitif bir karar vermesi istenmelidir. Mutlaka erteleme için zamanında başvurunuz, resmi makamın karar yazısı çıkarmaya 6 aya kadar   zamanı vardır.  


Resmi makam - yani Belediye (Şehir) veya Kaymakamlık (Ülke) - şahsi yaşam durumuna bakarak IV‘ü yerine getirmeyi ileri tarihe erteleyebileceğine dair bir kararla izin verebilir:  „şahsi yaşam durumu“ örneğin şunlardır:

  • Hamilelikte problem
  • Ağır (fiziksel veya psikolojik) hastalık veya
  • Sunulan kurslarda eksiklik.
  • Erteleme her defasında en fazla bir yıllık süre uzatılabilir. Bununla birlikte kupon süresi de uzatılır.  

Kurs birimi başına 5,- Euro'ya kadar masrafların %50'si karşılanmaktadır. Kurs birimi başına 5,- Euro’dan fazla ise kurs birimi başına 2,50 Euro, ancak 300 kurs birimi için maksimum 750 Euro karşılanmaktadır.

Sertifikalı bir entegrasyon kursunun en azından  %75'ine katıldıysanız ve 18 aylık bir süre içinde ÖIF sınavıyla (A2 ve B1 entegrasyon sınavı) A2 seviyesini başarıyla tamamladıysanız, maksimum 300 ders birimi ya da kurs masraflarının %50'si için, ancak en fazla 750 Euro değerinde bir teşvik alabilirsiniz. 

Göçmenler, sertifikalı bir kurs enstitüsünde entegrasyon kursuna (Modül 1) gidebilmek için Mavi ÖIF Federal Kuponu şeklinde maddi bir destek alabilirler.  Yerleşim makamları, yani belediye ve kaymakamlık, bu kuponu belirli durumlarda da aile bireylerine vermektedir. Aile bireyi; Avusturya ve İsviçre vatandaşlarının eşleri ya da reşit ve evli olmayan çocukları, Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları, uzun süreli oturma iznine sahip üçüncü ülke vatandaşlarıdır (örn. AB daimi ikamet izni, yerleşim izni, iltica edenler ...)

• Yasal sorumluluk yaşının altında reşitler: Oturma izni verildikten 2 yıl sonra yasal sorumluluk yaşının altında, yani 14 yaşın altında olan çocuklar ve gençler muaf tutulur.

 

• Fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarından dolayı zorunluluklarını yerine getirmeleri beklenilmeyen kişiler: Burada yetkili makama, makam doktorunun bilir kişi raporu ibraz edilmelidir. Bu masrafları kişi tarafından karşılanır.

 

• İkamet sürelerinin üç yıl içerisinde 24 ayı geçmeyeceğini yazılı olarak beyan eden kişiler. Bu beyan, geri dönülmez bir şekilde ilk uzatma başvurusundan sonra  tekrar bir uzatma başvurusunda bulunmaktan vazgeçildiğini içerir.

Modül 1 (süreli oturma izni) için Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi ‘ne göre A2 seviyesinde Almanca bilgisine ve Avusturya'nın hukuki ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olmanız gerekir. Almanca bilgisi yeterli olmayan göçmenler için özel, teşvik verilen entegrasyon kursları vardır. Ancak bu entegrasyon kursları zorunlu değildir.

Modül 2 (AB daimi ikamet izni ya da Avusturya vatandaşlığı) için Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi ‘ne göre B1 seviyesinde Almanca bilgisine ve Avusturya'nın hukuki ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olmanız gerekir.

01.10.2017 tarihinden sonra aşağıdaki konumlardan biri tanınan üçüncü ülke vatandaşları oturma iznini almalarından iki yıl sonra Entegrasyon Sözleşmesinin birinci modülünü tamamlamış olmaları gerekir:

 

- Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart (Rot-Weiß-Rot-Karte) (Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart ile Modül 1'i tamamlamış sayılırsınız)

- Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Plus Kart (Rot-Weiß-Rot-Karte plus)

- Yerleşme izni (Niederlassungsbewilligung)

- Çalışma hakkı vermeyen yerleşme izni (Niederlassungsbewilligung) 

- Aile bireylerine yerleşme izini

- Aile bireyleri ikamet konumu

- Sanatkar yerleşme izni

- Özel durumlarda serbest çalışmayanlara yerleşme izni 

 

Entegrasyon yasasının madde 9 fıkra 4'te entegrasyon sözleşmesinin (IV) Modül 1 ile ilgili bütün tamamlama olanaklarını bulabilirsiniz.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Öğretme, Öğrenme, Değerlendirme, bir yabancı dilde kaydedilen öğrenme aşamalarının değerlendirilmesi ile uğraşır. Bunda, bir yabancı dilde insanlarla başarılı bir şekilde iletişim kurabilmek için nelerin öğrenilmesi gerektiğini açıklar. 
6 seviyeye ayrılan 3 yeterlik seviyesi söz konusudur:
·        A: Temel dil kullanımı
o   A1: Yeni başlayanlar
o   A2: Temel bilgiler
·        B: Bağımsız dil kullanımı
o   B1: İleri aşamada dil kullanımı
o   B2: Bağımsız dil kullanımı
·        C: Usta dil kullanımı
o   C1: Uzmanlık seviyesinde dil bilgisi
o   C2: Neredeyse anadil seviyesinde dil bilgisi
ADOÇP Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nın kısaltmasıdır.
Aslı İngilizce olan „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ın Türkçe'ye “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Öğretme, Öğrenme, Değerlendirme” olarak çevrilen “Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen”adıyla Almanca çevirisi, 2001 yılında Avrupa Konseyi'nin emri ile hazırlanmıştır. 
Goethe Enstitüsü InterNationes, Avusturya Milli Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı, Federal Almanya Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanları  Daimi Konferansı ve İsviçre Kanton Eğitim Müdürleri Konferansı, yayınlayanlar arasında yer almaktadır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, kursların, ders planlarının, yönetmeliklerin ve vasıf belgelerinin şeffaflığını arttırmakta olup,  bu nedenle de modern diller alanında uluslararası işbirliğine yönelik önemli katkıda bulunmaktadır. 
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, tüm bu görevleri yerine getirebilecek durumda olması için kapsamlı, şeffaf ve kendi içinde uyumlu olmak zorundadır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, Avrupa'daki farklı dil sertifikalarının kendi arasında denkleştirilebilmesi için bir araç olarak hazırlanmıştır. Program aynı zamanda, edinilen dil bilgilerinin değerlendirilebilmesi açısından da bir kıstas vazifesi görmektedir. 
Bu nedenle Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, tüm Avrupa'da hedef dildeki ders planlarının, sınavların, ders kitaplarının ve ders planına ilişkin yönetmeliklerin geliştirilmesinde de temel teşkil etmektedir. 
A1 seviyesinde öğrenciler, bildik, gündelik deyimleri ve çok basit cümleleri anlayabilmekte ve kullanabilmektedir. Kendilerini ve başkalarını tanıtmayı, başkalarına onların şahsına ilişkin basit sorular sormayı ve bu tür sorulara cevap vermeyi öğrenmiş durumdalardır. 
A2 seviyesinde öğrenciler, cümleleri ve sık kullanılan deyimleri anlayabilmektelerdir, ama bu cümle ve deyimlerin bildik ve onların doğrudan  çevresi ile bağlantılı olması gerekmektedir. Yani, öğrenciler bildik konular hakkında (aile, alışveriş, iş hayatı) basit, gündelik durumlarda anlaşabilmekte ve temel araçlarla kendilerini ve doğrudan çevrelerini anlatabilmektelerdir.
B1 seviyesinde öğrenciler, yaşamın bildik alanlarından ana noktaları (örn: okul, meslek yaşamı, aile, boş zamanlar vb.) anlayabilmektedir. Bu dil seviyesindeki öğrenciler, gündelik yolculuk durumlarının üstesinden gelebilmektelerdir. Öğrenciler artık, birbiriyle bağlantılı olarak, bildik ve kişisel ilgi alanları hakkında konuşabilmekte, bunları anlatabilmekte ve fikirlerini de kısaca gerekçelendirebilmekte ve açıklayabilmektelerdir.
B2 seviyesinde öğrenciler, soyut konulara ilişkin karmaşık metinlerin ana içeriğini  anlayabilmektelerdir. Öğrenciler artık, kendi uzmanlık alanlarında da herşeyin üstesinden gelebilmekte olup, bunun ötesinde kendi bakış açılarını ortaya koyabilmekte ve çeşitli olanakların avantaj ve dezavantajlarını  da belirtebilmektelerdir. Öğrenciler artık, spontane ve akıcı  bir biçimde iletişim kurabilmekte, hatta anadili bu olanlarla da hiç zorlanmadan sohbete girebilmektelerdir.