FAQ


Tanfolyamok

Az ÖIF-tanfolyamok címzettjei:

 

  1. Migránsok - Figyelem. az integrációs megállapodás teljesítésére szóló utalványok az Osztrák Integrációs Alap tanfolyamainak látogatásakor nem válthatók be.
  2. Menedékjogot kapott személyek
  3. Kiegészítő védelemre jogosultak

 

Az ÖIF a Bécsben, Linzben, Grazban és Innsbruckban lévő telephelyein írás-olvasási tanfolyamokat, A1 - B2 szintű német nyelvtanfolyamokat, szakmaspecifikus német nyelvtanfolyamokat és számítógépes tanfolyamokat kínál.

Az ÖIF tanfolyami ajánlatát itt találja.

Nem, integrációs tanfolyamokat és vizsgaelőkészítő tanfolyamokat csak engedélyezett tanfolyamszervezők kínálnak.

További információk itt találhatók.

A tanfolyami költségekkel kapcsolatos információkat itt találja. A megfelelő támogatási lehetőségekről szíveskedjék a besorolási beszélgetése keretében érdeklődni. 

Vizsgák

A nyelvvizsgák eredményeiről (ez kizárólag a „A1-Fit für Österreich“, „ÖIF-TEST neu“, „Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)“, „B2-ÖIF-Test“ vizsgákra vonatkozik) a vizsga időpontjától számított két héten belül az ÖIF értesíti vizsgázókat. Az integrációs vizsgák (ez alatt kizárólag az A1, A2 illetve B1-es integrációs vizsgaformátumok értendők) feldolgozási határideje 15 munkanap. A vizsgázókat az erdeményről ezt követően postai úton értesítjük. Sürgős esetben a hatóság, egy jogi tanácsadó vagy egy jogi képviselő (pl. a Caritas-tól, Volkhilfe-től, stb.) írásban kérvényezheti az ÖIF-től a vizsgaeredményeket (e-mailben, a következő címen: pruefungen@integrationsfonds.at). A kérvénynek a következő információkat kell tartalmaznia: a vizsgázó neve, a vizsga időpontja, a vizsga helyszíne (intézmény). Az ÖIF-nek így módjában áll az adott hatósággal vagy az adott jogi képviselővel közvetlenül, még a bizonyítvány kiállítása előtt, írásban közölni a vizsgaeredményt. 

 

 

 

 

Amennyiben egy hitelesített nyelvoktató-intézetben szeretne vizsgázni, a költségek felől kérjük érdeklődjön az adott intézetnél.

 

 

 


Az ÖIF vizsgát annyiszor ismételheti meg, ahányszor csak szeretné. A vizsga egyes részeit önmagukban nem megismételheti meg (pl. csak az írásbeli részt vagy csak a szóbeli részt). A vizsgát azonnal megismételheti, tehát nincs ún. türelmi idő a két vizsgaidőpont között. Azt viszont kérjük, tartsa szem előtt, hogy intézménytől függően, valószínűleg minden új próbálkozást külön meg kell fizetnie. Ha közvetlenül az ÖIF-nél vizsgázik, szintén minden egyes vizsgát és próbálkozást külön kell megfizetnie.

 

A vizsgára való felkészülésben támogatást nyújt egy modellteszt minden egyes ÖIF vizsgaformátumhoz.

További információk itt találhatók.

 

A vizsga egy írásos részből (70 perc) és egy szóbeli részből (vizsgázónként 15 perc) áll, és a kompetenciákat méri fel különösen egészen egyszerű, konkrét szükségletekkel kapcsolatos kommunikációs szituációk (pl. bemutatkozás, evés és ivás, vásárlás, lakás) megoldásában.

 

Az A1-FFÖ modelltesztje itt található.

 

A DTÖ a német nyelvismeretet teszteli a hallás utáni értés, olvasás, írás és beszéd készségekben. Az egész teszt egy 100 perces írásbeli részből, és egy kb. 16 perces szóbeli részből áll, amelyet akár páros, akár egyszemélyes vizsgaként le lehet tenni.


A B1-bizonyítvány eléréséhez a vizsgázóknak nem minden készségben (hallás utáni értés / olvasás, írás és beszéd) kell B1-et elérniük. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók B1-bizonyítványt kapnak, ha beszéd modulban, valamint a másik két modul egyikében (vagy hallás/olvasásban, vagy írásban) elérték a B1 szintet.


Az A2 szintre szóló vizsgabizonyítvány eléréséhez ezt a szintet ugyancsak legalább a beszéd modulban és a két további modul egyikében (hallás utáni értés / olvasás vagy írás) kell elérni.


A DTÖ modelltesztjét itt taláalja.

Az ÖIF-teszt (2011) A2-szintű vizsga, amely hallás utáni értés, olvasás, írás és beszéd modulokból áll. Az írásbeli vizsga kb. 80 perces, a szóbeli vizsga pedig vizsgázónként kb 10 perces. 
Az  ÖIF teszt (2011) modelltesztje itt található.

Az „Integrationsprüfung A1“ vizsga keretén belül felmérésre kerül a vizsgázó nyelvtudása, az adott ország értékeiről szerzett tudása és az országot érintő általános tájékozottsága. Az írásbeli rész 120 percig tart (a 15 perces szünet nélkül számolva). A szóbeli rész kb. 20 percig tart és egy, maximum 4 fős, csoportos beszélgetés formájában történik.

Mintakérdések az adott ország értékeiről szerzett tudás és az országot érintő általános tájékozottság felméréséhez.

 

 

 

Az „Integrationsprüfung A2“ vizsga keretén belül felmérésre kerül a vizsgázó nyelvtudása, az adott ország értékeiről szerzett tudása és az országot érintő általános tájékozottsága. Az írásbeli rész 125 percig tart (a 15 perces szünet nélkül számolva) és a következő részvizsgákból tevődik össze: szövegértés, hallott szöveg, írás – beleértve az adott ország értékeiről szerzett tudás és az országot érintő általános tájékozottság felmérését. Ezt követi a szóbeli rész, mely 10 perc/vizsgázó. Ahhoz, hogy a vizsga összességében sikeres legyen, minden részvizsgát sikeresen le kell tenni, tehát nem elég, ha a vizsgázó csupán a az adott ország értékeiről szerzett tudását és az országot érintő általános tájékozottságát bizonyítja a vizsga során.

Mintakérdések az adott ország értékeiről szerzett tudás és az országot érintő általános tájékozottság felméréséhez.

Az „Integrationsprüfung B1“ vizsga a kettes modul (Modul 2) teljesítéséhez szükséges az integrációs megállapodás alapján. A vizsga keretén belül felmérésre kerül a vizsgázó nyelvtudása, az adott ország értékeiről szerzett tudása és az országot érintő általános tájékozottsága.  Az írásbeli rész 140 percig tart (a 15 perces szünet nélkül számolva) és a következő részvizsgákból tevődik össze: hallott szöveg, szövegértés, írás – beleértve az adott ország értékeiről szerzett tudás és az országot érintő általános tájékozottság felmérését.  Ezt követi a szóbeli rész, mely egyesével vagy párokban történik és kb. 16 percig tart.

Mintakérdések az adott ország értékeiről szerzett tudás és az országot érintő általános tájékozottság felméréséhez.

 

 

 

A régi ÖIF-teszt egy A2-szintű vizsga, amely a hallás utáni értés, olvasás, írás és beszéd modulokból áll. A vizsga kb. 90 percig tart. 

A régi ÖIF-teszt modelltesztje itt található.

 

Nem, a régi ÖIF-tesztet (A2) csak sárga utalvánnyal lehet letenni.

Az ÖIF-vizsgákat számos, az ÖIF-nél akkreditált tanfolyamszervező intézetnél le lehet tenni. Az akkreditált tanfolyamszervezők listája itt található. Kérjük, érdeklődjön az intézetnél, hogy melyik vizsgaformát kínálják.

 

Az ÖIF ezen kívül ún. gyűjtött vizsgaidőpontokat kínál Bécsben, Grazban, Linzben és Innsbruckban. Jelentkezéssel és időpontokkal kapcsolatos közelebbi részletek itt találhatók. 

  1.   A1-Fit für Österreich

• az A1 szintű nyelvtudást teszteli

• az A1 szintű nyelvtudás elismert bizonyítványa (főleg itt: „Deutsch vor Zuzug“, azaz „német nyelv a kiköltözés előtt“, a letelepedési- és tartózkodási engedélyek 21a § szerint)

 

     2.   Integrationsprüfung A1

• az A1 szintű nyelvtudást, valamint az adott ország értékeiről szerzett tudást és az országot érintő általános tájékozottságot teszteli

• teljesíti az integrációs nyilatkozatba foglalt követelményeket, melyet bizonyos esetekben a menedékre jogosultak, valamint a kiegészítő védelemre jogosultak aláírnak.

 

     3.   ÖIF-Test (2011)

• az A2 szintű nyelvtudást teszteli

• a 2011-es integrációs megállapodás szerinti egyes modul (Modul 1) A2 szintű nyelvtudás elismert bizonyítványa: azon személyek, akik 2017.10.1-je előtt aláírták a 2011-es integrációs megállapodást, egy ÖIF vizsga 2011 A2 szintű nyelvtudás bizonyítványával igazolhatják, hogy teljesítik az egyes modul (Modul 1) követelményeit. Pontosabb információért, kérjük, érdeklődjön az illetékes hatóságnál (a városi tanácsnál vagy a járási hivatalnál)

 

     4.   Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

• az A2 és B1 szintű nyelvtudást teszteli egyidejűleg

•  a 2011-es integrációs megállapodás szerinti az egyes (A2) és kettes (B1) modulok (Module 1 und 2) A2 és B1 szintű nyelvtudás elismert bizonyítványa: azon személyek, akik 2017.10.1-je előtt aláírták a 2011-es integrációs megállapodást, egy DTÖ vizsga 2011 A2 vagy B1 szintű nyelvtudás bizonyítványával igazolhatják, hogy teljesítik az egyes és kettes modulok (Modul 1 und 2) követelményeit. Pontosabb információért, kérjük, érdeklődjön az illetékes hatóságnál (a városi tanácsnál vagy a járási hivatalnál)

 

      5.   Integrationsprüfung A2

• az A2 szintű nyelvtudást, valamint az adott ország értékeiről szerzett tudást és az országot érintő általános tájékozottságot teszteli

•  a 2017-es integrációs megállapodás szerinti egyes modul (Modul 1) A2 szintű nyelvtudás elismert bizonyítványa: azon személyek, akik 2017.10.1-je után írták alá a 2017-es integrációs megállapodást, ezzel a vizsgával igazolhatják, hogy teljesítik a 2017-es integrációs megállapodás egyes modulját (Modul 1). Egy egyszerű, A2 szintű nyelvtudást bizonyító vizsga nem elég a 2017-es integrációs megállapodás egyes moduljának (Modul 1) elismeréséhez. Pontosabb információért, kérjük, érdeklődjön az illetékes hatóságnál (a városi tanácsnál vagy a járási hivatalnál)

 

        6.  Integrationsprüfung B1

• az B1 szintű nyelvtudást, valamint az adott ország értékeiről szerzett tudást és az országot érintő általános tájékozottságot teszteli

•  a 2017-es integrációs megállapodás szerinti kettes modul (Modul 2) elismert bizonyítványa: azon személyek, akik 2017.10.1-je után kérvényeznek huzamos tartózkodási jogot az EU területén, ún. „Daueraufenthalt EU“, kötelezőek teljesíteni a 2017-es integrációs megállapodás szerinti kettes modult (Modul 2).

• az osztrák állampolgárság igénylése esetén: a B1 nyelvi szintű integrációs vizsga (Integrationsprüfung B1) akkor is alapkövetelménye lehet az állampolgárság odaítélésének, ha az adott személy már 10 éve törvényesen tartózkodik Ausztriában. Pontosabb információért, kérjük, érdeklődjön az illetékes hatóságnál (a városi tanácsnál vagy a járási hivatalnál)

 

        7.   B2-ÖIF-Test

• az B2 szintű nyelvtudást teszteli

• az osztrák állampolgárság igényléséhez szükséges, ha az adott személy már 6 éve törvényesen tartózkodik Ausztriában

1.      

Az ÖIF kínálata 7 vizsgából áll:

 

1.  A1-Fit für Österreich – mintavizsga, hallott szöveg gyakorlása és további információk itt.

 

2.  Integrationsprüfung A1 – mintavizsga, kérdéskatalógus, hallott szöveg gyakorlása és további információk itt.

 

3.  ÖIF-Test (2011) – mintavizsga, hallott szöveg gyakorlása és további információk itt.

 

4.  Deutsch-Test für Österreich (DTÖ) –mintavizsga, hallott szöveg gyakorlása és további információk itt.

 

5.  Integrationsprüfung A2 – mintavizsga, kérdéskatalógus, hallott szöveg gyakorlása és további információk itt.

 

6.  Integrationsprüfung B1 – mintavizsga, kérdéskatalógus, hallott szöveg gyakorlása és további információk itt.

 

7.  B2-ÖIF-Test–  mintavizsga, hallott szöveg gyakorlása és további információk itt.

 

 

Die Prüfungsergebnisse von Sprachprüfungen (umfasst ausschließlich die Prüfungsformate „A1-Fit für Österreich“, „ÖIF-TEST neu“, „Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)“, „B2-ÖIF-Test“) werden innerhalb von 10 Werktagen + Postweg nach dem Prüfungstermin ausschließlich über den ÖIF an die Teilnehmer/innen bekannt gegeben. Die Bearbeitungsfrist für Integrationsprüfungen (umfasst ausschließlich die Prüfungsformate „Integrationsprüfung A1“, „Integrationsprüfung A2“, „Integrationsprüfung B1“) beträgt 15 Werktage + Postweg. Anschließend wird das Ergebnis per Post an den/die Teilnehmer/in übermittelt. In dringenden Fällen kann die Behörde eine schriftliche Anfrage an den ÖIF schicken (per E-Mail an pruefungen@integrationsfonds.at). Die Anfrage muss folgende Informationen enthalten: Name der Prüfungsteilnehmer/innen, Prüfungsdatum, Prüfungsort (Institut). Der ÖIF kann dann der Behörde bzw. dem Vertreter direkt auch das Prüfungsergebnis vor Ausstellung des Zeugnisses schriftlich bestätigen. 

IV(D)

Nem, Önnek egyáltalán nem kötelező egy 300 tanórát magába foglaló integrációs kurzuson részt vennie. Dönthet úgy is, hogy semmilyen kurzuson nem vesz rész vagy egy kevesebb tanórás kurzusra iratkozik be. A hitelesített nyelvoktató-intézetek e célból számos modult kínálnak különféle nyelvi szinteken. Ami azonban az integrációs megállapodás alapján kötelező: az egyes modul (Modul 1) teljesítése. Ehhez viszont egy elismert bizonyítványt kell felmutatnia (azaz egy „Integrationsprüfung“ A2 szintű nyelvtudást bizonyító  bizonyítványt).

Nem, Önnek egyáltalán nem kötelező egy 300 tanórát magába foglaló integrációs kurzuson részt vennie. Dönthet úgy is, hogy semmilyen kurzuson nem vesz rész vagy egy kevesebb tanórás kurzusra iratkozik be. A hitelesített nyelvoktató-intézetek e célból számos modult kínálnak különféle nyelvi szinteken. Ami azonban az integrációs megállapodás alapján kötelező: az egyes modul (Modul 1) teljesítése. Ehhez viszont egy elismert bizonyítványt kell felmutatnia (azaz egy „Integrationsprüfung“ A2 szintű nyelvtudást bizonyító  bizonyítványt).

Az utalvány másolatának kiadása kizárólag az ÖIF-nek áll módjában. Ehhez egy rendőrségi bejelentésre van szükségünk az elvesztésről és egy hatósági igazolásra, (a városi tanácstól vagy a járási hivataltól) mely igazolja, hogy az elvesztett utalványt kiállította (pl. az utalvány fénymásolatával). Küldje el postai úton, ajánlva ezt a két iratot az alábbi címre:

 

Österreichischen Integrationsfonds

Bereich Integrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

 

Az új utalvány kiállításának költsége € 15, --. Miután ezt az összeget igazoltan befizette, az új utalványt postázzuk Önnek az Ön által megadott postacímre.

 

Ha Ön halasztást kap a VI teljesítésére, úgy az utalvány lejárati ideje is meghosszabbodik.

 

FONTOS: Önnek addig kell kérelmeznie a IV teljesítésének halasztását, amíg az utalvány még érvényes. Az is fontos, hogy a hatóság még az utalvány lejárata előtt pozitív határozatot bocsásson ki. Biztosítsa tehát azt, hogy a halasztást időben kérelmezzék, mivel a hatóságnak hat hónapig terjedő ideje van arra, hogy határozatot hozzon.

 

 

A hatóság - tehát a magisztrátus (város) vagy a járási előljáróság (tartomány) – a személyes életkörülmények figyelembevételével határozat útján halasztást adhat a IV teljesítésére: "Személyes életkörülmények" pl.:

  • terhességi problémák

  • súlyos (pszichikai vagy fizikai) betegség vagy

  • tanfolyam-kínálat hiányos volta.

  • A halasztás mindenkor legfeljebb egy évre nyújtható. Ezzel meghosszabbodik az utalvány lejárati ideje is (lásd alább).

Ha a tanóra költsége nem haladja meg az 5,- EUR összeget alkalmanként, a költségek 50%-a támogatott. Ha a tanóra költsége meghaladja az 5,- EUR összeget alkalmanként, a támogatás alkalmanként 2,50 EUR, ám a támogatás végösszege maximum 750, -- EUR az összesen 300 tanóra költségvisszatérítéseként.

Ha Ön egy hitelesített integrációs kurzus tanóráit legalább 75%-ban látogatta és az utalvány kiállításától számított 18 hónapon belül egy sikeres A2 szintű nyelvtudást bizonyító ÖIF-vizsgát tett (Integrationsprüfung A2 vagy B1), akkor legfejjebb 300 tanórányi költségtérítést, avagy a kurzus költségének 50%-át – maximum 750 eurónyi összeget – visszatérítenek Önnek.

A bevándorlóknak módjukban áll a kék ÖIF-utalvány formájában anyagi támogatást igénybe venni, amennyiben részt vesznek egy integrációs kurzuson (Modul 1) egy hitelesített nyelvoktató-intézetben. A letelepedési engedélyekkel foglalkozó hatóságok – azaz a városi tanács vagy a járási hivatal – ezt az utalványt bizonyos feltételek mellett ún. hozzátartozók számára állítják ki. Hozzátartozónak minősülnek: egy hosszabb idejű tartózkodási engedéllyel rendelkező (pl. az EU területén huzamos tartózkodási jogot élvező, letelepedési engedéllyel rendelkező vagy menedékjogosult…) osztrák/svájci/EGT/harmadik országbeli állampolgár házastársa vagy kiskorú és hajadon gyermeke/i.

• kiskorúak: azon gyermekek és fiatalkorúak, akik a tartózkodási engedély jóváhagyása után két évvel még mindig kiskorúnak számítanak, azaz 14 év alattiak.

 

• azon személyek, akik fizikai vagy pszichikai egészségügyi állapotuk miatt nem lennének képesek teljesíteni az integrációs megállapodás egyes moduljának (Modul 1) feltételeit. Ezesetben szükséges egy tisztiorvosi szakvélemény felmutatása az illetékes hatóságnál. A szakvélemény kötségeit nem térítjük vissza.

 

• azon személyek, akik írásban igazolják, hogy 3 éven belül nem tartózkodnak Ausztriában összesen több, mint 24 hónapot. Egy hosszabbítási kérelem után ez az írásos igazolás visszavonhatatlanul magába foglalja egy újabb hosszabbítási kérelem lehetőségének kizárását.

A Közös Európai Referenciakeret alapján az egyes modul eléréséhez (Modul 1), tehát az ideiglenes tartózkodási engedély megszerzéséhez A2 szintű nyelvtudás szükséges, valamint Ausztria reáliáinak ismerete (bizonyítania kell az ország értékeiről szerzett tudását és az országot érintő általános tájékozottságát). Azon bevándorlók, akik nyelvi tudása nem elégséges, speciális és támogatott integrációs kurzusokon vehetnek részt. A kurzusokon való részvétel mellesleg nem kötelező.
A Közös Európai Referenciakeret alapján a kettes modul eléréséhez (Modul 2), tehát a huzamos tartózkodási jog az EU területén vagy az osztrák állampolgárság megszerzéséhez B1 szintű nyelvtudás szükséges, valamint Ausztria reáliáinak ismerete (bizonyítania kell az ország értékeiről szerzett tudását és az országot érintő általános tájékozottságát).

Azon harmadik országbeli állampolgárok, akik 2017.10.1-je után a következő tipusú tartózkodási engedélyek valamelyikét megkapták, a tartózkodási engedély kiadásának napjától számított két éven belül kötelesek teljesíteni az integrációs megállapodás egyes modulját (Modul 1):

 

- „Rot-Weiß-Rot-Karte“ (egy „piros-fehér-piros“ kártyával az egyes modul (Modul 1) már ex lege teljesítettnek számít)

- „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“ („piros-fehér-piros plussz“ kártya)

- letelepedési engedély

- letelepedési engedély – nem munkavállalás céljából  

- letelepedési engedély – hozzátartozó

- tartózkodási engedély - családtag

- letelepedési engedély – művész

- letelepedési engedély – kivételes helyzetben levő munkavállaló

 

Az integrációs megállapodás egyes moduljának (Modul 1) összes feltételéről bővebben integrációs törvény 9. § (4) bekezdésében olvashat.

Közös Európai Referenciakeret

A Közös Európai Referenciakeret: Nyelvtanulás, Nyelvtanítás, Értékelés az idegen nyelvben elért tanulási haladások értékelésével foglalkozik. Eközben elmagyarázza, mit kell megtanulni ahhoz, hogy eredményesen megértessük magunkat egy idegen nyelven. 
3 kompetenciaszint van, amely 6 különböző szintfokozatra tagolható.
·        A: Alapszintű nyelvhasználó
o   A1: Kezdő
o   A2: Alapismeretek
·        B: Önálló nyelvhasználó
o   B1: Küszöbszintű nyelvhasználat
o   B2: Önálló nyelvhasználat
·        C: Mesterfokú nyelvhasználó
o   C1: Haladó nyelvismeretek
o   C2: Csaknem anyanyelvi ismeretek
A KER a Közös Európai Referenciakeret magyar rövidítése.
Az eredeti angol szövegezés, a „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“  német fordítása, a “Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen” 2001-ben készült az Európa Tanács megbízásából. 
Kiadói közé tartozik a Goethe-Institut InterNationes intézet, az osztrák Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium, a Német Szövetségi Köztársaság Tartományi Kultuszminisztereinek Állandó Konferenciája és a Katonális Nevelési Igazgatók Svájci Konferenciája.
A Közös Európai Referenciakeret növeli a tanfolyamok, tantervek, irányelvek, valamint a minősítő igazolások átláthatóságát, és ezért nagy mértékben hozzájárul a modern nyelvek területén a nemzetközi együttműködéshez. 
Annak érdekében, hogy mindezen feladatokat teljesíthesse, a Közös Európai Referenciakeretnek átfogónak, átláthatónak és koherensnek kell lennie.

 

 

 

A Közös Európai Referenciakeretet annak eszközéül hozták létre, hogy egymással összehasonlíthatóvá tegye a különböző európai nyelvvizsga-bizonyítványokat. Egyidejűleg mércét képez ahhoz is, hogy a nyelvtudás megszerzése értékelhető legyen. 
Ezért a Közös Európai Referenciakeret egész Európában a célnyelvi tantervek, vizsgák, tankönyvek és tantervi irányelvek fejlesztésének alapja is. 
Az A1 szinten a tanulók ismerős, mindennapi fordulatok és nagyon egyszerű mondatok megértésére és használatára képesek. Megtanultak másokat bemutatni és bemutatkozni, másoknak személyükre vonatkozó, egyszerű kérdéseket feltenni, valamint kérdésekre válaszolni is. 
Az A2 szinten a tanulók gyakran használt kifejezések megértéséreképesek, amelyek számukra mégis ismerősek, és közvetlen életkörnyezetükkel összefüggenek. Ez azt jelenti, hogy a tanulók egyszerű, mindennapos helyzetekben ismerős témákon (család, bevásárlás, munka) keresztül megértetik magukat, és képesek alapvető eszközökkel leírni saját személyüket és közvetlen környezetüket.
A B1 szinten a tanulók már képesek megérteni az ismerős életterületekről eredő főbb pontokat (pl.: iskola, foglalkozás, család, szabadidő stb.). Ezen a nyelvi szinten a tanulók jól meg tudnak birkózni a mindennapi utazási helyzetekkel. Képesek ismerősés személyes  érdeklődési területekről összefüggően beszélni, ezeket leírni, valamint véleményüket is röviden megindokolni és elmagyarázni.
A B2 szinten a tanulók már meg tudják érteni elvont témákban komplex szövegek fő tartalmait. A tanulók saját szakterületükön is el tudnak igazodni, ezen túlmenően képesek saját álláspontjuk kifejtésére, valamint a különböző lehetőségek előnyeinek és hátrányainak közlésére is. Képesek spontán és folyékonyan megértetni magukat oly módon, hogy az anyanyelvi partnerekkel folytatott beszélgetés is fáradság nélkül megy.