Sitemap

FAQ


Tanfolyamok


Az Osztrák Intézetek a következő helyszíneken kínálnak német nyelvtanfolyamokat:
Pozsony: https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
Budapest: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brünn: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Belgrád: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Róma: https://www.roma.oesterreichinstitut.it
Varsó: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Krakkó:  http://www.krakow.oei.org.pl,
Boroszló: http://www.wroclaw.oei.org.pl
 Az Osztrák Intézetek minden szinten szerveznek ÖSD nyelvvizsgákat is.
Ausztriában az Osztrák Intézet nem tart nyelvtanfolyamokat.

A tanfolyami költségekkel kapcsolatos információkat itt találja. A megfelelő támogatási lehetőségekről szíveskedjék a besorolási beszélgetése keretében érdeklődni. 

Az ÖIF-tanfolyamok címzettjei:

 

 1. Migránsok - Figyelem. az integrációs megállapodás teljesítésére szóló utalványok az Osztrák Integrációs Alap tanfolyamainak látogatásakor nem válthatók be.
 2. Menedékjogot kapott személyek
 3. Kiegészítő védelemre jogosultak

 

Az ÖIF a Bécsben, Linzben, Grazban és Innsbruckban lévő telephelyein írás-olvasási tanfolyamokat, A1 - B2 szintű német nyelvtanfolyamokat, szakmaspecifikus német nyelvtanfolyamokat és számítógépes tanfolyamokat kínál.

Az ÖIF tanfolyami ajánlatát itt találja.

Nem, integrációs tanfolyamokat és vizsgaelőkészítő tanfolyamokat csak engedélyezett tanfolyamszervezők kínálnak.

További információk itt találhatók.

Vizsgák

 

A vizsgaeredmények  (vizsgatanúsítványok) ismertetése a részvevőkkel a vizsgaidőpontot követő 2 héten belül, kizárólag az ÖIF-en keresztül történik. A vizsgaeredményekkel kapcsolatban telefonon nem adunk felvilágosítást. Sürgős esetekben a hatóság, jogtanácsos vagy képviselő (pl. Caritas, Volkshilfe stb.) írásos megkeresést intézhet (e-mailben) az ÖIF-hez. A megkeresésnek a következő információkat kell tartalmaznia: a vizsgázó neve, a vizsga napja, helye (intézet). Az ÖIF ezután a hatóság felé közvetlenül (vagy egy képviselő felé, lásd fentebb)  írásban a vizsga eredményét is már a bizonyítvány kiállítása előtt igazolhatja.

Közvetlenül az ÖIF-nél a DTÖ/ az  ÖIF teszt (2011) /a B2-ÖIF-teszt vizsgadíja  résztvevőnként 130€. Ha Ön a vizsgákat akkreditált tanfolyamszervezőnél kívánja letenni, közvetlenül az adott intézménynél érdeklődjön az árakról.

Ön ezeket a vizsgákat tetszőlegesen megismételheti. Akár azonnal még egyszer megpróbálhatja; a vizsgaidőpontok között nincs minimállis időbeli távolság. Vegye azonban figyelembe, hogy az Ön intézete esetleg minden egyes ismétlésért díjat kérhet Öntől. Ha Ön közvetlenül az ÖIF-nél vizsgázik, mindenképpen meg kell fizetni a vizsgadíjat.

 

A vizsgára való felkészülésben támogatást nyújt egy modellteszt minden egyes ÖIF vizsgaformátumhoz.

További információk itt találhatók.

 

A vizsga egy írásos részből (70 perc) és egy szóbeli részből (vizsgázónként 15 perc) áll, és a kompetenciákat méri fel különösen egészen egyszerű, konkrét szükségletekkel kapcsolatos kommunikációs szituációk (pl. bemutatkozás, evés és ivás, vásárlás, lakás) megoldásában.

 

Az A1-FFÖ modelltesztje itt található.

 

A DTÖ a német nyelvismeretet teszteli a hallás utáni értés, olvasás, írás és beszéd készségekben. Az egész teszt egy 100 perces írásbeli részből, és egy kb. 16 perces szóbeli részből áll, amelyet akár páros, akár egyszemélyes vizsgaként le lehet tenni.


A B1-bizonyítvány eléréséhez a vizsgázóknak nem minden készségben (hallás utáni értés / olvasás, írás és beszéd) kell B1-et elérniük. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók B1-bizonyítványt kapnak, ha beszéd modulban, valamint a másik két modul egyikében (vagy hallás/olvasásban, vagy írásban) elérték a B1 szintet.


Az A2 szintre szóló vizsgabizonyítvány eléréséhez ezt a szintet ugyancsak legalább a beszéd modulban és a két további modul egyikében (hallás utáni értés / olvasás vagy írás) kell elérni.


A DTÖ modelltesztjét itt taláalja.

Az ÖIF-teszt (2011) A2-szintű vizsga, amely hallás utáni értés, olvasás, írás és beszéd modulokból áll. Az írásbeli vizsga kb. 80 perces, a szóbeli vizsga pedig vizsgázónként kb 10 perces. 
Az  ÖIF teszt (2011) modelltesztje itt található.

A B2-ÖIF-teszt egy 2 óra 20 perces írásbeli részből valamint egy kb. 15 percig tartó, egyidejűleg két vagy három jelölttel végezhető szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli rész az írott szöveg megértése, a nyelvtani szerkezetek, a hallás utáni értés és az írásbeli fogalmazás modulokból áll.

A B2 ÖIF-teszt mintatesztjét itt találja. (Link a mintateszthez)

 

A régi ÖIF-teszt egy A2-szintű vizsga, amely a hallás utáni értés, olvasás, írás és beszéd modulokból áll. A vizsga kb. 90 percig tart. 

A régi ÖIF-teszt modelltesztje itt található.

 

Nem, a régi ÖIF-tesztet (A2) csak sárga utalvánnyal lehet letenni.

 

Nem.

 

Az integrációs megállapodás keretében a  harmadik országokból származó migránsoknak A2 szintű német integrációs vizsgát kell letenniük, nagyjából az Osztrák Integrációs alap által kialakított új OIR 2011 tesztet. Aki megfelelt ezen a teszten, ezzel elégséges német nyelvismeretet bizonyított, és tanfolyami bizonyítványt kap. Az integrációs megállapodás 1-es modulja ennek az A2-vizsgának az eredményes letételével teljesül.

 

Az osztrák állampolgárság és/vagy az állandó tartózkodási jogcím eléréséhez Önnek B1-szintű elégséges német nyelvismeretet kell igazolnia. Az ÖIF ehhez a skála szerinti Ausztriára érvényes német nyelvismereti tesztet (DTÖ, Deutschtest für Österreich (DTÖ) kínálja.

 

Az állampolgárság megszerzéséhez azonban Önnek ezen kívül vizsgáznia kell Ausztria történelméről, és annak a szövetségi tartománynak a demokratikus rendjéről és történelméről, amelyben él. Ezt a vizsgát az Ön városának vagy szövetségi tartományának illetékes letelepedési hatóságánál (magisztrátus vagy járási előljáróság).

 

Az osztrák állampolgársághoz és/vagy a határozatlan idejű tartózkodási jogcímhez Önnek B1-szintű, kielégítő német nyelvismeretet kell bizonyítania. Elismert B2-bizonyítvánnyal azonban 6 év állandó tartózkodás és az összes előfeltétel teljesülése után szintén meg lehet szerezni az osztrák állampolgárságot. Az ÖIF ehhez a skálázott "Ausztriai német nyelvi teszt"-et (Deutschtest für Österreich DTÖ) és a B2- ÖIF-tesztet kínálja.

Az ÖIF-vizsgákat számos, az ÖIF-nél akkreditált tanfolyamszervező intézetnél le lehet tenni. Az akkreditált tanfolyamszervezők listája itt található. Kérjük, érdeklődjön az intézetnél, hogy melyik vizsgaformát kínálják.

 

Az ÖIF ezen kívül ún. gyűjtött vizsgaidőpontokat kínál Bécsben, Grazban, Linzben és Innsbruckban. Jelentkezéssel és időpontokkal kapcsolatos közelebbi részletek itt találhatók. 

 1.    A1 – Fit für Österreich

 • az A1-szintet teszteli
 • elismert nyelvtudás-igazolás A1-re

 

2. ÖIF-Teszt (2011) 

 • az A2-szintet teszteli
 • elismert nyelvtudás-igazolás a IV 2011 Modul 1 (A2)-re

 

3. Deutsch-Test für Österreich (DTÖ) (Németnyelvi teszt Ausztriára)

 • az A2-szintet és B1-szintet egyidejűleg teszteli
 • elismert nyelvtudás-igazolás a IV 2011 Modul 1  (A2)-re és Modul 2 (B1)-re
 • az osztrák állampolgárság megszerzéséhez (B1)

 

4. B2 ÖIF-teszt

 • a B-2-szintet teszteli
 • az osztrák állampolgárság megszerzéséhez

Az ÖIF 4  vizsgaformát kínál:

 

 1. A1 – Fit für Österreich – Modellteszt, hangos példák és további információk itt találhatók.
 2. ÖIF-Teszt (2011) – Modellteszt, hangos példák és további információk itt találhatók.
 3. Deutsch-Test für Österreich (DTÖ, Németnyelvi teszt Ausztriára) – Modellteszt, hangos példák és további információk itt találhatók.
 4. B2-ÖIF-teszt – mintatesztet, beszédmeghallgatási példákat és további tájékoztatásokat itt  talál.

 

 

IV(D)

 

Nem, Ön nem köteles 300 órás nyelvtanfolyamra járni. Arra is lehetősége van, hogy ne járjon tanfolyamra, vagy kevesebb tanítási egységes tanfolyamra járjon. Az akkreditált tanfolyamszervező intézetek ebből a célból különféle modulokat kínálnak, eltérő nyelvismereti szinten.  IV-köteles személyként önnek csak az a kötelessége, hogy hivatalosan elismert, A2 szintű német nyelvi tanúsítványt mutasson be.

 

Másolatokat az ÖIF állít ki.  Ehhez rendőrségi bejelentés szükséges az elvesztésről, és hatósági igazolás arról, hogy az elveszett utalvány kiállításra került (pl. az utalvány-másodpéldány másolata formájában). Kérjük, hogy ezt a két igazolást postán vagy telefaxon küldjék el az ÖIF-nek, vagy vigyék el részére személyesen. Mivel mi az utalvány másolatát postán küldjük el, feltétlenül szükségünk van az aktuális címre is.

 

Ha Ön halasztást kap a VI teljesítésére, úgy az utalvány lejárati ideje is meghosszabbodik.

 

FONTOS: Önnek addig kell kérelmeznie a IV teljesítésének halasztását, amíg az utalvány még érvényes. Az is fontos, hogy a hatóság még az utalvány lejárata előtt pozitív határozatot bocsásson ki. Biztosítsa tehát azt, hogy a halasztást időben kérelmezzék, mivel a hatóságnak hat hónapig terjedő ideje van arra, hogy határozatot hozzon.

 

 

A hatóság - tehát a magisztrátus (város) vagy a járási előljáróság (tartomány) – a személyes életkörülmények figyelembevételével határozat útján halasztást adhat a IV teljesítésére: "Személyes életkörülmények" pl.:

 • terhességi problémák

 • súlyos (pszichikai vagy fizikai) betegség vagy

 • tanfolyam-kínálat hiányos volta.

 • A halasztás mindenkor legfeljebb egy évre nyújtható. Ezzel meghosszabbodik az utalvány lejárati ideje is (lásd alább).

Kék utalvánnyal: a költségtérítési igényhez Önnek a tanfolyamot legkésőbb a tartózkodási jogcím megadása vagy meghosszabbítása után 18 hónappal A2 szintre vonatkozó ÖIF vizsgával (ÖIF teszt 2011, DTÖ) des ÖIF (ÖIF-Test 2011, DTÖ) sikeresen kell befejeznie.

érvényes kék utalvány:  Az A2 szintű német integrációs tanfolyamra, amíg az utalvány érvényes, Ön a tanfolyam költségeinek 50 %-át, de legfeljebb 750 euró maximális összeget, és legfeljebb 2,50 euró óradíjat kap visszatérítésként.

 

Ha akkreditált német nyelvtanfolyamot az utalvány kiállításától számított 18 hónapon belül ÖIF-vizsgával A2-szinten sikeresen befejezett,  legfeljebb 300 tanítási egységnyi támogatásban részesül, ill. megkapja a tanfolyam költségeinek 50 %-át, de legfeljebb 750 eurót.

 

A migránsok pénzügyi támogatásban részesülhetnek a kék szövetségi ÖIF-utalvány formájában, akkreditált tanfolyamszervezőnél integrációs tanfolyam (Modul 1) látogatása esetén. A letelepedési hatóságok - tehát a magisztrátus ill. a járási előljáróság - az utalványt bizonyos körülmények között úgynevezett családtagoknak adják ki. Családtagok az osztrákok, svájciak, EGT-polgárok és harmadik országok hosszabb tartózkodási jogcímmel (pl. tartós EK tartózkodás, "korlátlan letelepedési engedély","menedékjogot kapott személy") rendelkező állampolgárainak házastársai vagy kiskorú gyermekei.

 • A nem önjogú kiskorúak: kivételek  a gyermekek és a fiatalkorúak, amennyiben a tartózkodási jogcím megadása után még két évig kiskorúak, tehát 14 évesnél fiatalabbak.

 • Rossz egészségi állapot: Itt saját költségen hatósági orvosi szakvéleményt kell bemutatni.

 

Az 1-es modulhoz (a határozott idejű tartózkodási jogcímre) a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret A2-szintjének megfelelő német nyelvismeret szükséges. Az olyan migránsok részére, akiknek nyelvismerete nem elégséges, speciális, támogatott nyelvtanfolyamok állnak rendelkezésre. Ezek a nyelvtanfolyamok ugyanakkor nem kötelezőek.

 

A 2-es modulhoz (a határozatlan időre szóló tartózkodási jogcímhez és/vagy  az osztrák állampolgársághoz) B1 szintű német nyelvismeret szükséges.

 

 

Harmadik államok olyan polgárainak, azaz nem EU-állampolgároknak, akik 2011. július 1. óta jöttek Ausztriába, és tartósan Ausztriában kívánnak letelepedni. Az integrációs megállapodás aláírásával a migránsok vállalják, hogy két éven belül elégséges német nyelvismeretet szereznek.

Közös Európai Referenciakeret

A Közös Európai Referenciakeret: Nyelvtanulás, Nyelvtanítás, Értékelés az idegen nyelvben elért tanulási haladások értékelésével foglalkozik. Eközben elmagyarázza, mit kell megtanulni ahhoz, hogy eredményesen megértessük magunkat egy idegen nyelven. 
3 kompetenciaszint van, amely 6 különböző szintfokozatra tagolható.
·        A: Alapszintű nyelvhasználó
o   A1: Kezdő
o   A2: Alapismeretek
·        B: Önálló nyelvhasználó
o   B1: Küszöbszintű nyelvhasználat
o   B2: Önálló nyelvhasználat
·        C: Mesterfokú nyelvhasználó
o   C1: Haladó nyelvismeretek
o   C2: Csaknem anyanyelvi ismeretek
A KER a Közös Európai Referenciakeret magyar rövidítése.
Az eredeti angol szövegezés, a „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“  német fordítása, a “Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen” 2001-ben készült az Európa Tanács megbízásából. 
Kiadói közé tartozik a Goethe-Institut InterNationes intézet, az osztrák Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium, a Német Szövetségi Köztársaság Tartományi Kultuszminisztereinek Állandó Konferenciája és a Katonális Nevelési Igazgatók Svájci Konferenciája.
A Közös Európai Referenciakeret növeli a tanfolyamok, tantervek, irányelvek, valamint a minősítő igazolások átláthatóságát, és ezért nagy mértékben hozzájárul a modern nyelvek területén a nemzetközi együttműködéshez. 
Annak érdekében, hogy mindezen feladatokat teljesíthesse, a Közös Európai Referenciakeretnek átfogónak, átláthatónak és koherensnek kell lennie.

 

 

 

A Közös Európai Referenciakeretet annak eszközéül hozták létre, hogy egymással összehasonlíthatóvá tegye a különböző európai nyelvvizsga-bizonyítványokat. Egyidejűleg mércét képez ahhoz is, hogy a nyelvtudás megszerzése értékelhető legyen. 
Ezért a Közös Európai Referenciakeret egész Európában a célnyelvi tantervek, vizsgák, tankönyvek és tantervi irányelvek fejlesztésének alapja is. 
Az A1 szinten a tanulók ismerős, mindennapi fordulatok és nagyon egyszerű mondatok megértésére és használatára képesek. Megtanultak másokat bemutatni és bemutatkozni, másoknak személyükre vonatkozó, egyszerű kérdéseket feltenni, valamint kérdésekre válaszolni is. 
Az A2 szinten a tanulók gyakran használt kifejezések megértéséreképesek, amelyek számukra mégis ismerősek, és közvetlen életkörnyezetükkel összefüggenek. Ez azt jelenti, hogy a tanulók egyszerű, mindennapos helyzetekben ismerős témákon (család, bevásárlás, munka) keresztül megértetik magukat, és képesek alapvető eszközökkel leírni saját személyüket és közvetlen környezetüket.
A B1 szinten a tanulók már képesek megérteni az ismerős életterületekről eredő főbb pontokat (pl.: iskola, foglalkozás, család, szabadidő stb.). Ezen a nyelvi szinten a tanulók jól meg tudnak birkózni a mindennapi utazási helyzetekkel. Képesek ismerősés személyes  érdeklődési területekről összefüggően beszélni, ezeket leírni, valamint véleményüket is röviden megindokolni és elmagyarázni.
A B2 szinten a tanulók már meg tudják érteni elvont témákban komplex szövegek fő tartalmait. A tanulók saját szakterületükön is el tudnak igazodni, ezen túlmenően képesek saját álláspontjuk kifejtésére, valamint a különböző lehetőségek előnyeinek és hátrányainak közlésére is. Képesek spontán és folyékonyan megértetni magukat oly módon, hogy az anyanyelvi partnerekkel folytatott beszélgetés is fáradság nélkül megy.