FAQ


Tanfolyamok

Általánosságban az ÖIF belső tanfolyamai elsősorban a menedékjogot kapott személyeket és a kiegészítő védelmet élvező személyeket, valamint azon menedékkérőket célozzák meg, akiknek a menedékkérelme nagy valószínűséggel elismerésre kerül. Egyes esetekben az ÖIF által kínált különböző tanfolyamokra egyéb vagy speciális részvételi feltételek vonatkozhatnak.

Ön az ÖIF Integrációs Központjaiban kaphat további tájékoztatást arról, hogy milyen részvételi feltételeket kell teljesíteni az adott tanfolyamon való részvételhez. 

1.    Német nyelvtanfolyamok

Bécsi kirendeltségeiben az ÖIF B1-es és B2-es nyelvi szintű német nyelvtanfolyamokat kínál.

2.    Szakmai nyelvtanfolyamok

A bécsi és grazi kirendeltségeiben az ÖIF (a Bundesarbeitsgemeinschaft [Szövetségi Munkacsoport] BAG 2019 szervezettel együttműködésben) a „migrants care”-tanfolyamot, azaz egy olyan szakmai német nyelvtanfolyamot kínál, amely az ápolás és gondozás területére vonatkozó képzésekről ad átfogó tájékoztatást.

3.    Önkéntes tanulócsoportok

Az ÖIF minden ausztriai kirendeltségén elérhetők a „Treffpunkt Deutsch” [Német nyelv mint találkozási pont] elnevezésű tanulócsoportok, amelyek mindenekelőtt a normál német nyelvtanfolyam tananyagának elmélyítését vagy a normál német nyelvtanfolyamra történő beiratozásra való felkészítést szolgálják. Az oktatás nyelvi szintjének spektruma az A1-es szinttől egészen a B2-es szintig terjed. Az egészen kezdő nyelvtudással rendelkezők számára esetenként ún. Buchstabentraining-ek [„betű-tanfolyamok”] is indulnak. A nyelvoktatást megfelelő képzettséggel rendelkező segítő munkatársak önkéntes tevékenység keretében végzik.

Az ÖIF Integrációs Központjaiban lehet tájékoztatást kapni az ÖIF aktuális tanfolyami ajánlatáról. 

Az akkreditált képző intézmények integrációs és előkészítő tanfolyamokat kínálnak vizsgákhoz, az ÖIF B1-es szinten kínál integrációs tanfolyamokat és vizsgákat.

Az ÖIF által jelenleg B1-es és B2-es nyelvi szinten kínált német nyelvtanfolyamok tananyaga magában foglalja az adott vizsgára történő rövid előkészítést is

A tanfolyamok díjairól az ÖIF Integrációs Központjai nyújtanak tájékoztatást. Kérjük, hogy a szintfelmérő beszélgetés során érdeklődjön az esetleges támogatási lehetőségekről. 

Az ÖSTERREICH INSTITUT a következő helyszíneken tart német nyelvtanfolyamokat:

Belgrád:           https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs
Pozsony:         https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk

Brünn:              https://www.brno.oesterreichinstitut.cz
Budapest:       https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Krakkó:            http://www.krakow.oei.org.pl

Moszkva:        https//:www.oesterreichinstitut.ru
Róma:               https://www.roma.oesterreichinstitut.it

Szarajevó:       http://www.oei.ba
Varsó:                http://www.warszawa.oei.org.pl
Wrocław:        http://www.wroclaw.oei.org.pl

Ezeken helyszíneken az ÖSTERREICH INSTITUT egyben ÖSD-nyelvvizsga [Österreichisches Sprachdiplom Deutsch: Osztrák Nyelvi Diploma] letételére is lehetőséget biztosít minden nyelvi szinten.


Az ÖSTERREICH INSTITUT ezen a téren kizárólag Ausztrián kívül rendelkezik illetékességgel, ezért az ÖSTERREICH INSTITUT Ausztriában nem kínál tanfolyamokat.

ÖIF vizsgák

Amennyiben Ön valamely akkreditált képző intézménynél szeretne vizsgát tenni, úgy kérjük, érdeklődjön közvetlenül az adott intézménynél az árakról. 

Az ÖIF vizsgáit tetszőleges alkalommal meg lehet ismételni. Az egyes vizsgarészek megismétlése (pl. csak írásbeli vagy csak szóbeli rész vagy csak értéktartalmak) nem lehetséges. A vizsgázó azonban azonnal jelentkezhet a következő vizsgára, nincs minimális időbeli távolság megszabva két vizsgaidőpont között. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által választott intézet valószínűleg vizsgaismétlési díjat fog Öntől kérni. Amennyiben Ön a vizsgát közvetlenül az ÖIF-nél teszi le, akkor a vizsgadíjat minden esetben ki kell fizetni.

vizsgára felkészülés során ÖIF-vizsgatípusonként egy-egy mintateszt szolgál segítségül.

A vizsga egy írásbeli részből (70 perc) és egy szóbeli részből áll (20 perces csoportos vizsga) és elsősorban az egészen egyszerű, konkrét szükségletekkel kapcsolatos kommunikációs szituációk (pl. bemutatkozás, evés és ivás, vásárlás, lakás) megoldására irányuló kompetenciákat méri fel.


Mintatesztek és gyakorló tesztek: A1-Fit für Österreich - teszt.

A DTÖ a német nyelvi ismereteket a hallás utáni értés, az olvasás, az írás és a beszéd készségének szempontjából teszteli. A teljes teszt egy 100 perces írásbeli részből, valamint egy kb. 16 perces szóbeli részből áll, amely letehető akár páros vagy akár egyéni vizsgaként is.


A vizsgázóknak nem minden készség terén (hallás utáni értés / olvasás, írás és beszéd) kell a B1-es szintet elérniük a B1-es szintű nyelvvizsgabizonyítvány megszerzéséhez. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók akkor szerzik meg a B1-es nyelvvizsgabizonyítványt, ha a beszéd modulban, valamint a másik két modul egyikében (a hallás utáni értés/olvasásban vagy az írásban) elérték a B1-es szintet.


Az A2-es nyelvi szintet igazoló vizsgabizonyítvány megszerzéséhez - hasonló módon - az A2-es nyelvi szintet kell teljesíteni legalább a beszéd modulban és a két további modul egyikében (hallás utáni értés / olvasás vagy írás).

DTÖ-mintateszt itt található. 

Az ÖIF 2011-teszt egy A2-es szintű vizsga, amely hallás utáni értés, olvasás, írás és beszéd modulokból áll. Az írásbeli vizsga kb. 80 perces, a szóbeli vizsga pedig vizsgázónként kb. 10 percig tart.

Az új ÖIF-mintateszt itt található.

A B2-ÖIF-teszt egy 2 óra 25 perces írásbeli részből és egy szóbeli vizsgából áll, amely kb. 15 percig tart és egyszerre két vagy három vizsgázóval kerül lebonyolításra. Az írásbeli rész az olvasás utáni szövegértés (Leseverstehen), a nyelvtani, lexikai ismeretek (Sprachbausteine), a hallott szöveg értése (Hörverstehen) és az íráskészség (schriftlicher Ausdruck) modulokból áll.

B2 ÖIF mintateszt itt található.

Az „Integrationsprüfung A1” vizsga a nyelvi tartalmak mellett az értékekre, ill. az általános tájékozottságra vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Az írásbeli rész 110 percig tart. A szóbeli vizsga legfeljebb négy személyből álló csoportos vizsga keretében kerül lebonyolításra, és kb. 20 percig tart. 

Az értékekre és a tájékozottságra vonatkozó mintakérdések itt találhatók. 

Az „Integrationsprüfung A2” vizsga a nyelvi tartalmak mellett az értékekre, ill. az általános tájékozottságra vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Az írásbeli nyelvvizsga 120 percig tart, és a hallás utáni értést, az olvasást, az írást, valamint az értékeket és a tájékozottságot értékelő tesztrészből áll. Ezt követően kerül sor a szóbeli vizsgára, amelynek során minden vizsgázóra 10 perc jut. A vizsgázónak minden vizsgarészt teljesítenie kell ahhoz, hogy megkapja a vizsgaeredményt.

Az értékekre és a tájékozottságra vonatkozó mintakérdések itt találhatók.

A B1 integrációs vizsga („Integrationsprüfung B1“) az integrációs megállapodás 2. moduljának (Modul 2) teljesítéséhez szükséges, és a nyelvi tartalmak mellett az értékekre, ill. az általános tájékozottságra vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Az írásbeli vizsga 140 percig tart (amelybe nem tartozik bele a 15 perces szünet), és a hallás utáni értést, az olvasást, az írást, valamint az értékek ismeretét és a tájékozottságot értékelő tesztrészből áll. Ezt követően kerül sor az - egyéni vagy páros formában lebonyolításra kerülő - szóbeli vizsgára, amely mintegy 16 percet vesz igénybe. 

Az értékekre és a tájékozottságra vonatkozó mintakérdések itt találhatók.

Az ÖIF-vizsgákat számos, az ÖIF-nél akkreditált képző intézménynél le lehet tenni. Kérjük, érdeklődjön az adott intézménynél, hogy mely vizsgatípus szerepel a kínálatukban.

1. A1-Fit für Österreich

 • Az A1-es nyelvi szintet méri fel
 • A bizonyítvány az A1-es szintű nyelvtudást ismeri el (elsősorban a Letelepedési- és tartózkodási törvény 21.a.§-a szerinti „Deutsch vor Zuzug“ [„a bevándorlás előtt megszerzendő német nyelvtudás“] esetében)

 

2. A1 integrációs vizsga (Integrationsprüfung A1)

 • Az A1-es nyelvi szintet méri fel, az értékekre és a tájékozottságra vonatkozó tudás mellett
 • Menedékjogot kapott egyes személyek és kiegészítő védelmet élvező egyes személyek által aláírt integrációs nyilatkozatból fakadó kötelezettségek teljesítésére szolgál.

 

3. ÖIF-teszt (2011)

 • Az A2-es nyelvi szintet méri fel
 • A bizonyítvány az integrációs megállapodás (Integrationsvereinbarung - IV 2011) 1. moduljának (A2) teljesítését ismeri el: azok a személyek, akik 2017. október 1-je előtt az „Integrationsvereinbarung 2011” elnevezésű megállapodást írták alá, az IV 2011 megállapodás 1. moduljának teljesítését az ÖIF-teszt 2011 (A2-es szintű) bizonyítványával igazolhatják. Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon az érintett illetékes hatósághoz (önkormányzathoz, ill. járási igazgatási hivatalhoz)

 

4. Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

 • Az A2-es és B1-es nyelvi szintet méri fel egyidejűleg
 • A bizonyítvány az integrációs megállapodás (Integrationsvereinbarung - IV 2011) 1. moduljának (A2) teljesítését ismeri el: azok a személyek, akik 2017. október 1-je előtt az „Integrationsvereinbarung 2011” elnevezésű megállapodást írták alá, az IV 2011 megállapodás 1. moduljának teljesítését az ÖIF-teszt 2011 (A2-es szintű) bizonyítványával igazolhatják. Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon az érintett illetékes hatósághoz (önkormányzathoz, ill. járási igazgatási hivatalhoz)

 

5. A2 integrációs vizsga (Integrationsprüfung A2)

 • Az A2-es nyelvi szintet méri fel, az értékekre és a tájékozottságra vonatkozó tudás mellett
 • A bizonyítvány az integrációs megállapodás (Integrationsvereinbarung - IV 2017) 1. moduljának (A2) teljesítését ismeri el: azok a személyek, akik az „Integrationsvereinbarung 2017” elnevezésű megállapodást 2017. október 1-je után írták alá, az IV 2017 megállapodás 1. modulját ezzel a vizsgával teljesíthetik. Az IV 2017 1. moduljának teljesítéséhez csupán az A2-es szintű nyelvvizsga nem elegendő.  Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon az érintett illetékes hatósághoz (önkormányzathoz, ill. járási igazgatási hivatalhoz)

 

6. B1 integrációs vizsga (Integrationsprüfung B1)

 • Az B1-es nyelvi szintet méri fel, az értékekre és a tájékozottságra vonatkozó tudás mellett
 • A bizonyítvány az integrációs megállapodás (Integrationsvereinbarung - IV 2017) 2. moduljának teljesítését ismeri el: azoknak a személyeknek, akik 2017. október 1-je után kívánják az EU területén való huzamos tartózkodási engedély („Daueraufenthalt EU“) iránti kérelmüket benyújtani, teljesíteniük kell az IV 2017 megállapodás 2. modulját.
 • Osztrák állampolgárság igénylése esetén: a B1-es nyelvi szintű integrációs vizsga („Integrationsprüfung B1”) akkor is alapkövetelménye lehet az állampolgárság kérelmezésének, ha az adott személy már 10 éve jogszerűen tartózkodik Ausztriában. Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon az érintett illetékes hatósághoz (önkormányzathoz, ill. járási igazgatási hivatalhoz)

 

7. B2-ÖIF-teszt:

 • A B2-es nyelvi szintet méri fel
 • Az osztrák állampolgárság megszerzéséhez szükséges, ha az adott személy már 6 éve jogszerűen tartózkodik Ausztriában.

Az ÖIF kínálatában összesen hétféle vizsgatípus szerepel:

1. A1-Fit für Österreich – mintateszt, hallott szöveg gyakorlása és további információk.

2. ÖIF-TEST neu A2 – mintateszt, hallott szöveg gyakorlása és további információk.

3. Deutsch-Test für Österreich (DTÖ) A2/B1 – mintateszt, hallott szöveg gyakorlása és további információk.

4. B2-ÖIF-Test – mintateszt, hallott szöveg gyakorlása és további információk.

5. Integrationsprüfung A1 – mintateszt, kérdéskatalógus és további információk.

6. Integrationsprüfung A2 – mintateszt, kérdéskatalógus és további információk.

7. Integrationsprüfung B1– mintateszt, kérdéskatalógus és további információk.

A kizárólag az „A1-Fit für Österreich“, az „ÖIF-TEST neu“, a „Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)“ és a „B2-ÖIF-Test“ vizsgatípusokat  magában foglaló nyelvvizsgák vizsgaeredményeinek ismertetése a vizsga időpontját követő két héten belül kizárólag az ÖIF-en keresztül történik a vizsgázó felé. A kizárólag az „Integrationsprüfung A1“, az „Integrationsprüfung A2“ és az „Integrationsprüfung B1“ vizsgatípusokat magában foglaló integrációs vizsgák feldolgozási határideje 15 munkanap. Az eredményt ezt követően postai úton juttatják el a vizsgázónak. Sürgős esetben a hatóság írásbeli megkeresést küldhet az ÖIF részére (e-mail-ben a pruefungen@integrationsfonds.at címre). A megkeresésnek a következő információkat kell tartalmaznia: a vizsgázó neve, a vizsga dátuma, a vizsga helyszíne (intézmény). Az ÖIF ezt követően - még a bizonyítvány kiállítása előtt - közvetlenül, írásban tájékoztathatja a hatóságot, ill. annak képviselőjét a vizsga eredményéről. 

A magasabb vizsgaszám miatt jelenleg sajnos hosszabb a várakozási idő. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

IV(D)

Nem, Önnek egyáltalán nem kötelező a 300 tanórát magába foglaló integrációs tanfolyamon részt vennie. Dönthet úgy is, hogy semmilyen tanfolyamon nem vesz részt vagy egy kevesebb tanórából álló tanfolyamra iratkozik be. Az akkreditált képző intézmények ennek érdekében különböző nyelvi szinteken számos modult kínálnak. Az integrációs megállapodás alapján azonban Önre nézve kötelező, hogy teljesítse az 1. modult (Modul 1). Ehhez azonban be kell mutatnia egy elismert bizonyítványt (azaz az „Integrationsprüfung“-hoz szükséges, legalább A2-es szintű nyelvtudást igazoló bizonyítványt).

Az utalvány másolatát az ÖIF állítja ki. Ehhez az elvesztés tényéről szóló rendőrségi bejelentésre és egy hatósági igazolásra (pl. az utalvány fénymásolatára) van szükségünk (az önkormányzattól vagy a járási igazgatási hivataltól), attól a hatóságtól, amely az elveszített utalványt kiállította. Küldje el ezt a két igazolást postai úton, ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Österreichischer Integrationsfonds

TeamIntegrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

 

Az utalvány másolatának kiállítási költsége 15 euró. Az erről szóló számla befizetését követően az utalvány másolatát az Ön által megadott címre postázzuk. 

Ha Ön halasztást kap az IV teljesítésére, akkor az utalvány lejárati ideje is meghosszabbodik.


FONTOS! Önnek addig kell kérelmeznie a IV teljesítésének halasztását, amíg az utalvány még érvényes. Az is fontos, hogy a hatóság még az utalvány lejárata előtt kedvező döntésről szóló határozatot bocsásson ki. Gondoskodjon tehát arról, hogy a halasztást időben kérelmezzék, mivel a hatóságnak hat hónap időtartam áll a rendelkezésére ahhoz, hogy meghozza a határozatot. 

A hatóság - azaz az önkormányzat vagy a járási igazgatási hivatal (tartomány) – a személyes életkörülmények figyelembevételével határozat útján halasztást adhat a IV teljesítésére. Ilyen személyes életkörülménynek számít pl.:

 • terhességgel kapcsolatos problémák
 • súlyos (pszichikai vagy fizikai) betegség vagy
 • a tanfolyam-kínálat hiányos volta.
 • Halasztás minden esetben legfeljebb egy év időtartamra adható. Ezzel meghosszabbodik az utalvány lejárati ideje is (lásd alább).

Ha a tanóra költsége nem haladja meg az 5 euró összeget alkalmanként, a támogatás a költségek 50%-ára terjed ki. Ha a tanóra költsége meghaladja az 5 euró összeget alkalmanként, a támogatás mértéke alkalmanként 2,50 euró, ám a támogatás végösszege - 300 tanóra költségvisszatérítéseként - legfeljebb 750 euró lehet.

Ha Ön egy akkreditált integrációs tanfolyam tanóráinak legalább 75%-án részt vett, és az utalvány kiállításától számított 18 hónapon belül sikeres A2-es szintű nyelvtudást igazoló ÖIF-vizsgát tett (Integrationsprüfung A2 vagy B1), akkor legfeljebb 300 tanórányi költségtérítést, ill. a tanfolyam költségének 50%-át – maximum 750 eurónyi összeget – térítenek vissza Önnek. 

A bevándorlóknak módjukban áll a kék ÖIF-utalvány („blauer ÖIF-Bundesgutschein”) formájában anyagi támogatást igénybe venni, amennyiben részt vesznek valamely akkreditált képző intézmény integrációs kurzusán (Modul 1). A letelepedési engedélyek terén illetékes hatóságok – azaz az önkormányzatok, ill. a járási igazgatási hivatalok – az utalványt bizonyos feltételek mellett az ún. „hozzátartozók” számára állítják ki. Hozzátartozónak minősülnek: hosszabb idejű tartózkodási engedéllyel rendelkező (pl. az EU területén huzamos tartózkodási jogot élvező, letelepedési engedéllyel rendelkező vagy menedékjogosult…) osztrák/svájci/EGT/harmadik országbeli állampolgár házastársa vagy kiskorú és hajadon gyermekei.

 • kiskorúak: azon gyermekek és fiatalkorúak, akik a tartózkodási engedély jóváhagyása után két évvel még mindig kiskorúnak számítanak, azaz 14 év alattiak.
 •  azon személyek, akik fizikai vagy pszichikai egészségügyi állapotuk miatt nem lennének képesek teljesíteni az integrációs megállapodás egyes moduljának (Modul 1) feltételeit. Ehhez be kell mutatni a - saját költségen elkészíttetett - orvosszakértői véleményt a hatóság felé.
 • azon személyek, akik írásban nyilatkoznak arról, hogy az Ausztriában történő tartózkodásuk három éven belül 24 hónapnál nem lesz hosszabb. A nyilatkozat tartalmazza továbbá annak a kizárását is, hogy az első hosszabbítási kérelmet követően újabb hosszabbítási kérelem kerül benyújtásra.

Az 1. modul (Modul 1) elérése, tehát az ideiglenes tartózkodási engedély feltétele a Közös Európai Referenciakeret szerinti A2-es szintű nyelvtudás, valamint Ausztria jogi és társadalmi rendszerének alapvető értékeiről szóló ismeretek megszerzése. A nem elégséges nyelvtudással rendelkező bevándorlók speciális és támogatott integrációs tanfolyamokon vehetnek részt. A kurzusokon való részvétel ugyanakkor nem kötelező.

A 2. modul (Modul 2) elérése, tehát az EU területén való huzamos tartózkodási engedély vagy az osztrák állampolgárság feltétele a Közös Európai Referenciakeret szerinti B1-es szintű nyelvtudás, valamint Ausztria jogi és társadalmi rendszerének alapvető értékeiről szóló mélyreható ismeretek megszerzése. 

Azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik 2017. október 1-jét követően a következő típusú tartózkodási engedélyek valamelyikét megkapták, a tartózkodási engedély kiadásának napjától számított két éven belül kötelesek teljesíteni az integrációs megállapodás egyes modulját (Modul 1):

- „Rot-Weiß-Rot-Karte“ (egy „piros-fehér-piros“ kártyával az egyes modul (Modul 1) már ex lege teljesítettnek számít)

- „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“ („piros-fehér-piros plusz“ kártya)

- letelepedési engedély

- letelepedési engedély – nem munkavállalás céljából

- letelepedési engedély – hozzátartozó

- tartózkodási engedély – családtag

- letelepedési engedély – művész

- letelepedési engedély – kivételes helyzetben levő munkavállaló

 

Az integrációs megállapodás egyes moduljának (Modul 1) teljesítésére vonatkozó összes feltételt az Integrációs törvény [Integrationsgesetz] 9.§ (4) bekezdése tartalmazza.

Közös Európai Referenciakeret

A „Közös Európai Referenciakeret: Nyelvtanulás, Nyelvtanítás, Értékelés” az idegen nyelvtanulás területén elért előrehaladás értékelésével foglalkozik. Eközben arról is képet kapunk, hogy mit kell megtanulnunk ahhoz, hogy sikeresen megértethessük magunkat egy idegen nyelven. 

3 kompetenciaszint további 6 különböző szintfokozatra tagolható.

 • A: Alapszintű nyelvhasználó
  • A1: Kezdő
  • A2: Alapismeretek
 • B: Önálló nyelvhasználó
  • B1: Küszöbszintű nyelvhasználat
  • B2: Önálló nyelvhasználat
 • C: Mesterfokú nyelvhasználó
  • C1: Haladó nyelvismeretek
  • C2: Csaknem anyanyelvi ismeretek

A KER a Közös Európai Referenciakeret magyar rövidítése.

 Az eredeti angol szövegezés, a „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ német fordítása, a “Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen” 2001-ben készült el az Európa Tanács megbízásából. 

A kiadók közé tartozik a Goethe-Institut InterNationes intézet, az osztrák Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur - BMBWK), a Német Szövetségi Köztársaság Tartományi Kultuszminisztereinek Állandó Konferenciája (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland - KMK) és a Kantonális Nevelési Igazgatók Svájci Konferenciája (Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren - EDK).

A Közös Európai Referenciakeret nagyban hozzájárul a tanfolyamok, tantervek, irányelvek, valamint a minősítő igazolások átláthatóságához, és ezért nagy mértékben hozzájárul a modern nyelvek területén a nemzetközi együttműködéshez. 

Mindezen feladatok teljesítése érdekében a Közös Európai Referenciakeretnek átfogónak, átláthatónak és koherensnek kell lennie.

 

A Közös Európai Referenciakeretet annak eszközéül hozták létre, hogy a különböző európai nyelvvizsga-bizonyítványok egymással összehasonlíthatók legyenek. Egyidejűleg pedig megteremti a mércét a nyelvtudás megszerzésének értékeléséhez. 

Ezért a Közös Európai Referenciakeret egész Európában a célnyelvi tantervek, vizsgák, tankönyvek és tantervi irányelvek fejlesztésének alapja is egyben.

Az A1-es szinten a tanulók ismerős, mindennapi fordulatok és nagyon egyszerű mondatok megértésére és használatára képesek. Megtanultak bemutatkozni és másokat bemutatni, másoknak a személyükre vonatkozó egyszerű kérdéseket feltenni, valamint a kérdésekre válaszolni

Az A2-es szinten a tanulók gyakran használt kifejezések megértésére képesek, amelyek számukra mégis ismerősek, és közvetlen életkörnyezetükkel összefüggenek. Ez azt jelenti, hogy a tanulók egyszerű, mindennapos helyzetekben ismerős témákkal (család, bevásárlás, munka) kapcsolatban megértetik magukat, és képesek alapvető eszközökkel leírni saját személyüket és közvetlen környezetüket.

A B1-es szinten a tanulók már képesek megérteni az élet ismerős területeinek főbb jelenségeit (pl.: iskola, foglalkozás, család, szabadidő stb.). Ezen a nyelvi szinten a tanulók jól meg tudnak birkózni a mindennapi utazási helyzetekkel. Képesek ismerős és személyes érdeklődési körükről összefüggően beszélni, ezt leírni, valamint véleményüket röviden megindokolni és elmagyarázni.

A B2-es szinten a tanulók már meg tudják érteni elvont témákbankomplex szövegekfő tartalmát. A tanulók saját szakterületükön is el tudnak igazodni, ezen túlmenően képesek saját álláspontjuk kifejtésére, valamint a különböző lehetőségek előnyeinek és hátrányainakközlésére is. Képesek spontán módon és folyékonyan megértetni magukat oly módon, hogy az anyanyelvi partnerekkel folytatott beszélgetés sem jelent gondot.