Przykładowe testy do ściągnięcia

A1-Fit für Österreich

Przykładowy test z kluczem odpowiedzi w załączniku

 
Wydrukuj przykładowy test i arkusz odpowiedzi. Przeczytaj przykładowy test i zanotuj odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi. Odtwórz plik dźwiękowy w części egzaminu „słuchanie”. 

ÖIF-Test (2011)

Przykładowy test z kluczem odpowiedzi w załączniku

Wydrukuj przykładowy test i arkusz odpowiedzi. Przeczytaj przykładowy test i zanotuj odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi. Odtwórz plik dźwiękowy w części egzaminu „słuchanie”.

 

 

Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

Przykładowy test z kluczem odpowiedzi w załączniku

Wydrukuj przykładowy test i arkusz odpowiedzi. Przeczytaj przykładowy test i zanotuj odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi. Odtwórz plik dźwiękowy w części egzaminu „słuchanie”.

B2-ÖIF-Test

Testy przykładowe w przygotowaniu