Impressum / Disclaimer

Stopka redakcyjna i publikacja danych według §§ 24 i 25 ustawy o mediach

Właściciel medium i wydawca

 

Austriacki Fundusz Integracyjny – Fundusz Integracji Uchodźców i Migrantów (ÖIF)

 

Schlachthausgasse 30, 1030 Wien

+43 (0) 1 7101203 – 100

mail@integrationsfonds.at

 

Przedmiot działalności

Austriacki Fundusz Integracyjny jest funduszem posiadającym osobowość prawną, którego działalność nie ma na celu osiągania zysku, a który ma przynosić wyłącznie korzyści społeczne w świetle §§ 34 do 47 federalnego prawa podatkowego BAO. Zadeklarowanym celem jest wsparcie integracji osób migrujących do Austrii, szczególnie w zakresie przewidzianym przez ustawy, rozporządzenia i inicjatywy federalne.

 

Fundusz popiera zrozumienie i akceptację integracji w społeczeństwie austriackim.

 

Do zadań Funduszu należą przede wszystkim doradztwo, informacja i wsparcie, nauka języka, pomoc w poszukiwaniu pracy i wsparcie dialogu w celu włączenia do wspólnoty. Wypełniając swe zadania, Fundusz przykłada szczególną wagę do powiązań powstających na płaszczyźnie europejskiej i międzynarodowej.

 

Organy upoważnione do reprezentacji

Dyrektor mgr Franz Wolf-Maier

Zastępca dyrektora mgr Roland Goiser

 

Rada nadzorcza

Przewodniczący dr Herbert Anderl

Zastępca przewodniczącego MR mgr Karl Hutter MBA

Członek dr Stefan Steiner

Wolfgang Waldner

 

Podstawowy kierunek działania

Niniejsza strona internetowa służy do informowania o ofertach kursów językowych ÖIF oraz o zewnętrznych podmiotach oferujących kursy, a także do udostępniania materiałów do nauki i nauczania języka niemieckiego jako obcego i jako języka drugiego.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści zamieszczone na tej stronie zebrano i sporządzono z najwyższą starannością. Za ich prawidłowość, kompletność i aktualność nie przejmujemy odpowiedzialności.

 

Ani Austriacki Fundusz Integracyjny, ani inne podmioty zaangażowane w przygotowanie tego medium nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania, użycia i przekazywania zamieszczonych tu treści.

 

Jeśli niniejsze medium zawiera odniesienia do mediów osób trzecich, na które Austriacki Fundusz Integracyjny nie ma wpływu, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za ich treści. Za prawidłowość informacji zawartych w mediach osób trzecich odpowiedzialność ponosi właściciel mediów.

 

Prawo autorskie

Wszystkie treści publikowane w tym medium są chronione prawem autorskim. Bez pisemnej zgody autora wszelkie płatne i bezpłatne aktualnie lub w przyszłości technicznie dostępne sposoby powielania, opracowania, rozpowszechniania i wykorzystania są zabronione.

 

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony jest możliwe z reguły bez podawania danych osobowych. Jeśli podanie danych osobowych jest konieczne, bez Twojej wyraźnej zgody nie zostaną one przekazywane osobom trzecim.

 

Bezwględnie zabrania się wykorzystania danych kontaktowych opublikowanych w stopce do dostarczania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych.
Projekt i realizacja

SIWA Online GmbH
www.siwa.at