Sitemap

Ochrona danych

Ochrona danych


Zgoda na przetwarzanie danych

Udzielam wyraźną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, tj. imię, nawisko, adres e-mail przez Austriacki Fundusz na rzecz Integracji podczas rejestracji w portalu językowym http://sprachportal.integrationsfonds.at.
Jedynym dopuszczalnym celem przetwarzania danych jest zarządzanie użytkownikami portalu językowego http://sprachportal.integrationsfonds.at. PPrzetwarzanie danych przez Austriacki Fundusz na rzecz Integracj w innych celach oraz przekazywanie tych danych osobom trzecim jest zabronione.
Niniejszą deklarację zgody mogę odwołać w każdej chwili i bez podania przyczyny, w formie pisemnej drogą pocztową na adres Österreichischer Integrationsfonds, 1030 Wiedeń, Schlachthausgasse 30, lub e-mailem, na adres sprache@integrationsfonds.at lub ustnie. Od momentu, w którym Austriacki Fundusz na rzecz Integracji otrzymał odwołanie deklaracji, przetwarzanie danych jest zabronione.