Teczki do nauki języków specjalistycznych

W teczkach do nauki języków specjalistycznych znajdują się fragmenty tekstów z prawdziwych publikacji wraz z zestawem zadań.


W ten sposób można poszerzyć własne słownictwo, ćwiczyć różne sytuacje komunikacyjne i brać czynny udział w rozmowach specjalistycznych w pracy zawodowej.


Materiały edukacyjne można używać podczas zajęć lub do samokształcenia.