Sitemap

FAQ


Cursuri

Institutul Austriac (Österreich Institut) oferă cursuri de limba germană în următoarele orașe:
 
Bratislava: https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk
Budapesta: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brno: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Belgrad: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Roma: https://www.roma.oesterreichinstitut.it,
Varșovia: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Cracovia:  http://www.krakow.oei.org.pl,
Wrocław: http://www.wroclaw.oei.org.pl
Institutul Austriac (Österreich Institut) oferă examene de dimplomă pentru limba germană (ÖSD) la orice nivel.
Institutul Austriac (Österreich Institut) nu oferă cursuri în Austria.

Informaţii privind costurile cursurilor găsiţi aici.  Vă rugăm să vă interesaţi în cadrul discuţiei de stabilire a categoriei asupra posibilităţilor de susţinere. 

 

Cursurile ÖIF se adresează următoarelor categorii de persoane:

 

 1. Imigranţi  Atenţie: Cupoanele pentru încheierea unui contract de integrare nu pot fi rambursate prin participarea la un curs al Fondului de integrare austriac. 
 2. Persoane care au drept la azil
 3. Persoane care au drept de protecţie subsidiar 

 

În locaţiile sale din Viena, Linz, Graz şi Innsbruck, ÖIF oferă cursuri de alfabetizare, cursuri de limba germană pentru treptele de nivel A1 până la B2, cursuri de germană specifice unor profesii şi cursuri IT.

Oferta de cursuri ÖIF o găsiţi aici.

 

Nu, numai institutele certificate pentru cursuri oferă cursuri de integrare şi cursuri de pregătire pentru teste.

Alte informaţii găsiţi aici.

Teste

 

Rezultatele testului (certificatele de test) sunt comunicate participanţilor în interval de 2 săptămâni după data testului, numai prin intermediul ÖIF. Nu pot fi date informaţii telefonice referitoare la rezultatele testelor. În cazuri urgente, autorităţile, un consilier juridic sau un reprezentant  (de exemplu Caritas, Ajutorul popular etc.) pot trimite o cerere scrisă (prin e-mail) către ÖIF. Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii: Numele participantului la test, data testului, locul testului (institutul). După aceasta, ÖIF poate confirma în scris direct autorităţilor (sau unui reprezentant, a se vedea mai sus) rezultatul testului înainte de prezentarea dovezilor.

 

Direct la ÖIF, o ocazie de susţinere a examenului pentru testul DTÖ/ ÖIF, respectiv noul test B2-ÖIF  costă €130 de participant. Dacă doriţi să susţineţi testele la un institut certificat pentru cursuri, interesaţi-vă despre preţuri direct la institutul respectiv.

 

Puteţi repeta aceste teste de câte ori doriţi. Puteţi repeta testul imediat; nu există un interval minim între două susţineri succesive ale testului. Dar vă rugăm să aveţi în vedere că, probabil, institutul respectiv vă va solicita o taxă pentru fiecare repetare. Dacă susţineţi testul direct la ÖIF, vi se va solicita de fiecare dată taxa de test.

Pentru fiecare format de test ÖIF există un model de test, ca sprijin pentru pregătirea testului.

Alte informaţii găsiţi aici.

 

Testul constă dintr-o parte scrisă (70 de minute) şi dintr-o parte orală (15 minute pentru fiecare participant) şi determină competenţele în situaţii de comunicaţie, în special în situaţii foarte simple legate de necesităţi concrete (de exemplu prezentare, mâncare şi băutură, cumpărături, locuinţă).

 

Modelul de test A1-FFÖ îl găsiţi aici.

 

DTÖ testează cunoştinţele de limbă germană în domeniul ascultării, citirii, scrierii şi vorbirii. Întregul test este format dintr-o parte scrisă de 100 de minute şi o parte orală de cca. 16 minute, care poate fi susţinută împreună cu prima sau poate fi susţinută separat.


Participanţii la test nu trebuie să treacă testele din toate domeniile B1 (ascultare/citire, scriere şi vorbire) pentru a căpăta un certificat B1. Aceasta înseamnă că participanţii obţin un certificat B1 dacă au atins nivelul B1 la modulul vorbire şi la încă un modul din celelalte două (fie ascultare/citire, fie scriere).


Pentru a obţine un certificat de test pentru nivelul A2, acest nivel trebuie atins cel puţin la modulul de vorbire şi la încă un modul din celelalte două (ascultare/citire sau scriere).

 

Modelul de test DTÖ îl găsiţi aici.

Testul ÖIF (2011) este un test pentru nivelul A2. El este format din modulele ascultare, citire, scriere şi vorbire. Testul scris durează cca. 80 de minute iar testul oral durează cca. 10 minute pentru un participant. 

Modelul de test ÖIF nou îl găsiţi aici.

Testul B2-ÖIF constă într-o parte scrisă, de 2 ore și 20 de minute precum și într-un examen oral, care durează cca. 15 minute și se poate desfășura cu doi sau trei candidați simultan. Partea scrisă constă în modulele: înțelegere text, structuri de limbă, înțelegere vorbire și exprimare în scris.

Modelul de test pentru B2 ÖIF poate fi găsit aici. (link către modelul de test)

 

 

Testul ÖIF vechi este un test pentru nivelul A2. El este format din modulele ascultare, citire, scriere şi vorbire. Testul durează cca. 90 de minute. Modelul de test ÖIF vechi îl găsiţi aici.

 

Nu, testul ÖIF vechi (A2) poate fi susţinut numai cu un cupon galben.


Nu.
 
În cadrul contractului de integrare, imigranţii din terţe state trebuie să susţină un test de limbă germană pentru integrare de nivel A2, oarecum similar cu testul ÖIF2011 dezvoltat de Fondul de integrare austriac. Cine trece acest test, dă dovadă de suficiente cunoştinţe de limbă germană şi obţine un certificat de absolvire a cursului. Modulul 1 al contractului de integrare este îndeplinit prin trecerea cu succes a acestui test A2.

Pentru obţinerea cetăţeniei austriece şi/sau a unui permis de şedere nelimitată trebuie să faceţi dovada unor cunoştinţe suficiente de germană la nivelul B1. În acest scop, ÖIF oferă testul de germană scalat pentru Austria (DTÖ).

Oricum, pentru obţinerea cetăţeniei austriece, trebuie să susţineţi şi un test referitor la istoria Austriei, ordinea democratică şi istoria landului federal în care trăiţi. Acest test trebuie susţinut în faţa autorităţilor locale competente (consiliu municipal sau prefectură) din oraşul sau landul federal în care locuiţi.

Testele ÖIF pot fi susţinute la multe institute pentru cursuri certificate de ÖIF. Institutele certificate pentru cursuri din Austria le găsiţi aici. Interesaţi-vă la institut în legătură cu ce format de test se oferă.

 

 

În afară de aceasta, ÖIF oferă şi aşa-numite programări colective în Viena, Graz, Linz şi Innsbruck. Mai multe detalii pentru înscriere şi programări găsiţi aici.

 1.    A1 – Fit pentru Austria

 • testează nivelul A1
 • dovadă de limbă recunoscută pentru A1

 

2. Test ÖIF  (2011)

 • testează nivelul A2
 • dovadă de limbă recunoscută pentru modulul 1 (A2) - IV 2011

 

3.    Test de germană pentru Austria (DTÖ) 

 • testează simultan nivelul A2 şi nivelul B1
 • dovadă de limbă recunoscută pentru modulul 1 (A2) şi modulul 2 (B1) - IV 2011
 • pentru obţinerea cetăţeniei austriece (B1)

 

4.    Testul B2 ÖIF

 • testează nivelul B2
 • pentru dobândirea cetățeniei austriece

ÖIF oferă  4 formate de test:

 

 1. A1 – Fit pentru Austria – model de test, exemple audio şi alte informaţii găsiţi aici.

 2. Test ÖIF  (2011) – model de test, exemple audio şi alte informaţii găsiţi aici.

 3. Test de germană pentru Austria (DTÖ) – model de test, exemple audio şi alte informaţii găsiţi aici.
 4. Testul B2-ÖIF – test  model, exemple de ascultat și informații suplimentare găsiți aici.

Descărcare test exemplificativ

 

 

IV(D)

 

Nu, nu sunteţi obligat să urmaţi un curs de limbă de 300 de ore. Aveţi şi posibilitatea de a nu urma niciun curs sau de a urma cursuri mai scurte. În acest scop, institutele certificate pentru cursuri vă oferă diverse module pentru diverse niveluri de limbă. Ca persoană ce necesită obligatoriu categoria IV, aveţi numai obligaţia de a prezenta un certificat de limbă germană recunoscut pentru nivelul A2.

 

Duplicate sunt eliberate de ÖIF. În acest scop aveţi nevoie de o adeverinţă de pierdere de la organul de poliţie şi de o confirmare din partea autorităţilor că s-a eliberat cuponul între timp pierdut (de exemplu sub forma unei fotocopii sau a unei copii dactilografiate a cuponului). Expediaţi aceste două documente la ÖIF prin poştă sau fax, sau aduceţi-le personal. Deoarece duplicatul va fi expediat prin poştă, avem nevoie neapărat de adresa actuală.

 

Dacă v-a fost eliberat pentru amânarea îndeplinirii condiţiilor pentru categoria IV, se prelungeşte şi termenul de valabilitate al cuponului.

 

IMPORTANT: Trebuie să prezentaţi cererea pentru amânarea îndeplinirii categoriei IV într-o perioadă în care cuponul este încă valabil. De asemenea, este important ca autorităţile să emită o hotărâre de aprobare înainte de expirarea valabilităţii cuponului. Aveţi grijă, de asemenea, să solicitaţi din timp amânarea deoarece autorităţile au la dispoziţie până la şase luni pentru a emite o hotărâre.

 

Autorităţile - consiliul municipal (oraş) sau prefectură (land) – pot acorda o amânare a îndeplinirii condiţiilor pentru categoria IV luând în consideraţie condiţiile personale specifice: "Condiţii personale specifice" sunt, de exemplu:

 • Probleme de graviditate

 • boală gravă (psihică sau fizică) sau

 • ofertă de cursuri deficitară.

 • Amânarea poate fi acordată pentru cel mult un an. Prin aceasta se prelungeşte şi termenul de valabilitate al cuponului (a se vedea mai jos).

Dacă autorităţile au stabilit şi necesitatea de alfabetizare, cuponul este valabil timp de 3 ani de la data eliberării, în cazul în care cursul de alfabetizare a fost absolvit în interval de un an de la eliberare. Pentru cursuri de limbă germană pentru integrare, cuponul este valabil timp de 2 ani. Pentru a avea dreptul la o compensare a costurilor, trebuie să treceţi cu succes în acest interval un test recunoscut pentru nivelul A2.


Cu un cupon albastru: Pentru a avea dreptul la o compensare a costurilor, trebuie să finalizaţi cu succes cursul cel târziu la 18 luni de la acordarea prelungirii permisului de şedere, printr-un test ÖIF (test ÖIF 2011, DTÖ) pentru nivelul A2.

Pentru un curs de alfabetizare puteţi beneficia de o compensare de până la 100% din costul cursului, adică de maximum 375 Euro pentru 75 unităţi de învăţământ. Pentru cursul de germană pentru integrare, în cazul în care cuponul este valabil, obţineţi 50 de procente din costul cursului, dar cel mult 750 Euro şi cel mult 2,50 Euro pentru o oră de curs. Vă rugăm să aveţi în vedere termenele de transfer: Cuponul galben este valabil încă numai până la 30.06.2014 (inclusiv modulul de alfabetizare), respectiv până la 30.06.2013 (fără modul de alfabetizare).


Cupon albastru valabil: Pentru un curs de germană pentru integrare de nivel A2, în cazul în care cuponul este valabil, obţineţi 50 de procente din costul cursului, dar cel mult 750 Euro şi cel mult 2,50 Euro pentru o oră de curs.

 

Dacă aţi finalizat cu succes printr-un test ÖIF un curs de germană certificat la nivel A2 în interval de 18 luni de la eliberarea cuponului, obţineţi un sprijin de maximum 300 unităţi de învăţământ, respectiv 50 de procente din costul cursului, dar cel mult de 750 Euro.

 

Imigranţii pot obţine un sprijin financiar sub forma cuponului federal ÖIF albastru pentru a urma un curs de integrare (modul 1) la un institut certificat pentru cursuri. În anumite condiţii, autorităţile locale – consiliul municipal sau prefectura – eliberează cuponul membrilor familiei. Membrii de familie sunt soţul/soţia sau copiii minori necăsătoriţi ai cetăţenilor austrieci, elveţieni, cetăţenilor CEE şi ai unor terţe state cu permis de şedere de durată mai lungă (de exemplu: "Permis de şedere de durată CE", "Autorizare locală nelimitată", "Persoane cu drept de azil").

 • Minori: Se exceptează copiii şi adolescenţii care, la doi ani după obţinerea permisului de şedere, sunt încă minori, deci cu vârsta mai mică de 14 ani.

 • Stare precară a sănătăţii: Aici se va prezenta un certificat medical obţinut pe propria cheltuială.

 

Pentru modulul 1 (pentru permis de şedere limitată) sunt necesare cunoştinţe de limbă germană la nivel A2 al cadrului de referinţă comun european pentru limbi. Pentru imigranţii ale căror cunoştinţe de limbă nu sunt suficiente, există cursuri de limbă speciale subvenţionate. Aceste cursuri de limbă nu sunt, totuşi, obligatorii.

 

 

Pentru modulul 2 (pentru permise de şedere nelimitată şi/sau pentru cetăţenie austriacă) sunt necesare cunoştinţe de limbă germană la nivelul B1.

 

Cetăţeni ai unor terţe ţări, adică din afara UE, care au sosit în Austria de la 1 iulie 2011 şi vor să rămână permanent în Austria. Prin semnarea contractului de integrare, imigranţii se angajează să dobândească în interval de doi ani cunoştinţe suficiente de limbă germană.

Cadrul European Comun de Referință

Cadrul European Comun de Referință: a instrui, a învăța, a judeca se ocupă cu judecarea progresului de învățare într-o limbă străină. Acesta explică ce trebuie învățat pentru a fi capabil de a se înțelege cu succes într-o limbă străină. 
Există 3 nivele de competență, care sunt divizate în 6 subnivele.
·        A: Folosirea elementară a limbii
o   A1: Începător
o   A2: Cunoștințe de bază
·        B: Uilizare independentă a limbii
o   B1: Utilizare avansată a limbii
o   B2: Utilizare independentă a limbii
·        C: Utilizare competentă a limbii
o   C1: Cunoștiințe de limbă competente
o   C2: Cunoștiințe apropiate de nivelul matern
CECR este prescurtarea pentru Cadrul European Comun de Referință.
Traducerea germană “Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen” a ediției originale în limba engleză „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ a fost creată în anul 2001 din însărcinarea Consiliului European. 
Institutul Goethe InterNationes, Ministerul federal austriac pentru educație, știință și cultură, Conferința permanentă a miniştrilor educaţiei landurilor din Republica Federală Germania și Conferința elvețiană cantonală a directorilor de educație se numără printre editori.
Cadrul European Comun de Referință ridică nivelul de transparență al cursurilor, planurilor de învățământ, directivelor și a certificatelor de calificare și având astfel o contribuție ridicată în folosul colaborării internaționale  în domeniul limbilor moderne. 
Cadrul European Comun de Referință trebuie să fie cuprinzător, transparent și coerent pentru a putea îndeplini toate aceste sarcini.
Cadrul European Comun de Referință a fost creat ca instrument pentru a putea face comparabile diferitele certificate de limbă europene între ele. Acesta reprezintă în același timp și un criteriu de măsură pentru a putea aprecia însuşrea cunoștiințelor de limbă. 
Cadrul European Comun de Referință este de aceea și baza pentru dezvoltarea planurilor de învățământ, examenelor, manualelor și a directivelor curriculare în toată Europa. 
La nivelului A1 studenții pot înțelege și utiliza expresii familiare, cotidiene și propoziții foarte simple. Ei au învățat se prezinte pe sine și pe alții și să adreseze întrebări simple altor oameni referitor la persoana acestora și să și răspundă la întrebări. 
La nivelul A2 studenții pot înțelege propoziții și expresii des folosite, care le sunt totuși familiare și care au de aface  cu mediul lor de viață imediat. Aceasta înseamnă, că studenții pot înțelege teme familiare  (familie, cumpărături, muncă) în situații simple, cotidiene și să descrie, folosind mijloace elemetare, propria lor persoană și mediul înconjurător imediat.
La nivelului B1 studenții pot înțelege deja punctele principale din mediile de viață familiare (de exemplu: școală, sfera muncii, familie, timp liber etc.). La acest nivel studenții pot controla bine situații cotidiene de călătorie. Ei pot vorbi acum despre și descrie subiecte de interes familiare, coerente  și pot exprima și motiva pe scurt propriile opinii. .
La nivelului B2 studenții pot înțelege deja conținuturile de bază ale textelor complexe cu teme abstracte. Studenții se pot descurca și pot explica proprile puncte de vedere legate de propriul domeniu de expertiză,  pot numi și avantajele și dezavantajele diferitelor posibilități. Ei se pot Înțelege spontan și cursiv, în așa fel încât şi o discuție cu vorbitori nativi să se desfășoare fără greutați.