FAQ


Cursuri

În general, cursurile interne ale ÖIF se adresează în principal, persoanelor cărora li s-a recunoscut dreptul la azil şi la protecţie complementară, dar şi solicitanţilor de azil cu probabilitate mare de recunoaştere a dreptului la azil. De la caz la caz, pentru diferite cursuri oferite de ÖIF pot exista alte condiţii de participare sau condiţii de participare mai speciale.

În Centrele de Integrare ale ÖIF sunteţi informat în detaliu despre condiţiile de participare care trebuie îndeplinite pentru a participa la un anumit curs.

1.    Cursuri de limba germană

La sediile sale din Viena, ÖIF oferă cursuri de limba germană la nivelurile de la B1 la B2.

2.    Cursuri de limbă pentru anumite profesii

La sediile sale din Viena şi Graz, ÖIF (în colaborare cu Oficiul Federal pentru Muncă, Bundesarbeitsgemeinschaft BAG 2019) oferă cursulmigrants care“, un curs de specialitate de limba germană, în cadrul căruia sunteţi informat despre formarea profesională în domeniile serviciilor de îngrijire.

3.    Grupe de învăţare voluntare

La toate sediile sale din Austria, ÖIF oferă aşa-numitele grupe de învăţare „Focus pe germană“, care servesc în principal la aprofundarea subiectelor cursurilor obişnuite de limba germană sau la pregătirea pentru frecventarea unui curs obişnuit de limba germană. Cursul cuprinde toate nivelurile de cunoaştere a limbii de la A1 până la B2. Pentru persoanele care se află chiar la începutul învăţării limbii, se oferă ocazional şi cursuri elementare. Aceste cursuri sunt susţinute de asistenţi calificaţi, care lucrează în regim de voluntariat.

În Centrele de Integrare ale ÖIFsunteţi informat cu privire la oferta actuală de cursuri ÖIF. 

Institute certificate pentru predare oferă cursuri de integrare şi pregătire pentru examene, iar ÖIF oferă cursuri de integrare şi verificări pentru nivelul B1.

Cu toate acestea, în cursurile de limba germană pentru nivelurile de cunoaştere a limbii B1 şi B2, care sunt oferite în prezent de ÖIF, materialul de curs respectiv include, de asemenea, şi o scurtă pregătire pentru examenele corespunzătoare.

În Centrele de Integrare ale ÖIF sunteţi informaţi care sunt costurile cursurilor. Vă rugăm să vă informaţi în cadrul interviului dvs. de încadrare la un anumit nivel de cunoaştere a limbii despre oportunităţile de finanţare corespunzătoare.

ÖSTERREICH INSTITUT oferă cursuri de limba germană la următoarele sedii:

Belgrad:            https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs
Bratislava:       https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk

Brünn:                https://www.brno.oesterreichinstitut.cz
Budapesta:      https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Cracovia:          http://www.krakow.oei.org.pl

Moscova:          https//:www.oesterreichinstitut.ru
Roma:                 https://www.roma.oesterreichinstitut.it

Sarajevo:           http://www.oei.ba
Varşovia:          http://www.warszawa.oei.org.pl
Wrocław:         http://www.wroclaw.oei.org.pl

În toate aceste sedii, ÖSTERREICH INSTITUT oferă şi posibilitarea susţinerii examenelor ÖSDpentru orice nivel de cunoaştere a limbii.


Întrucât aria de responsabilitate a instituţiei ÖSTERREICH INSTITUT se referă numai la zona din afara Austriei, aceasta nu oferă cursuri şi în Austria.

Examenele ÖIF

Dacă doriţi să susţineţi examenele la un institut certificat care oferă cursuri de limbă, puteţi afla preţurile direct de la institutul respectiv. 

Testele ÖIF pot fi repetate de câte ori doriţi. Nu este permisă repetarea unor părţi individuale ale examenului (de exemplu, numai scrierea sau numai vorbirea sau numai conceptele numerice). Cu toate acestea, puteţi începe imediat un alt examen; nu există un timp minim între datele examenelor. Vă rugăm să reţineţi însă că institutul dvs. vă poate percepe o taxă pentru fiecare repetare a unui examen. În orice caz, dacă susţineţi un examen direct la ÖIF, trebuie să achitaţi taxa de examinare.

La asistenţa pentru pregătirea examenului se oferă un exemplu de test pentru fiecare tip de examen ÖIF.

Examenul este format dintr-o parte scrisă (70 de minute) şi o parte orală (20 de minute, examen de grup) şi determină competenţele necesare pentru a face faţă situaţiilor de comunicare şi se referă în special în situaţii foarte simple, la nevoi concrete (de exemplu, a vă prezenta, a mânca şi a bea, a face cumpărături, a locui).


Spre exemple de teste şi exerciţii Testul A1-Pregătit pentru Austria.

DTÖ testează cunoştinţele de limbă germană cu privire la competenţele: ascultare, citire, scriere şi vorbire. Întregul test constă dintr-o parte scrisă de 100 de minute şi o parte orală de aproximativ 16 minute, care poate fi absolvită fie odată cu prima parte, fie ca examen individual.


Pentru a obţine un certificat de competenţă lingvistică B1, nu este obligatoriu ca participanţii la examen să obţină nivelul B1 la toate competenţele (ascultare / citire, scriere şi vorbire). Aceasta înseamnă că participanţii la examen vor primi un certificat de competenţă lingvistică B1 dacă au ajuns la nivelul B1 în modulul de vorbire, precum şi într-unul din celelalte două module (fie ascultare/citire, fie scriere).


Pentru a obţine un certificat de competenţă lingvistică la nivelul A2, acest nivel trebuie de asemenea atins, cel puţin la modulul de vorbire şi într-unul din celelalte două module (ascultare/citire sau scriere).

Spre Exemplu de test DTÖ.

Testul ÖIF 2011 este o examinare la nivelul A2. Constă din modulele de Ascultare, Citire, Scriere şi Vorbire. Examenul scris durează aproximativ 80 de minute, în timp ce examenul oral durează aproximativ 10 minute de participant.

Spre Exemplu nou de TEST ÖIF.

Testul ÖIF B2 constă dintr-o parte scrisă de 2 ore şi 25 de minute şi dintr-un examen oral, care durează aproximativ 15 minute şi poate fi efectuat simultan cu doi sau trei candidaţi. Partea scrisă constă din modulele de înţelegere a textului, modulele lingvistice, înţelegerea limbii vorbite şi exprimarea în scris.

Spre Exemplu de test ÖIF B2.

Examenul de integrare A1 cuprinde aspecte de limbă, dar şi întrebări care vizează cunoştinţe de orientare culturală şi valori. Partea scrisă durează 110 minute. Examenul oral este un examen de grup de maxim 4 persoane şi durează aproximativ 20 de minute per grup. 

Aici se găsesc exemple de întrebări care vizează cunoştinţele de orientare culturală şi valorile. 

Examenul de integrare A2 cuprinde aspecte de limbă, dar şi întrebări care vizează cunoştinţe de orientare culturală şi valori. Examenul de limbă scris durează 120 de minute şi constă din teste individuale de citire, ascultare şi scriere, precum şi de cunoştinţe de orientare culturală şi valori. În continuare se susţine examenul oral, care durează 10 minute de candidat. Pentru a obţine un rezultat în urma examinării, trebuie absolvite toate părţile examenului.

Aici se găsesc exemple de întrebări care vizează cunoştinţele de orientare culturală şi valorile. 

Examenul de integrare B1 serveşte la absolvirea modulului 2 din Convenţia de integrare şi cuprinde aspecte de limbă, dar şi întrebări care vizează cunoştinţe de orientare culturală şi valori. Examenul scris durează 140 de minute (cu excepţia unei pauze de 15 minute) şi constă din teste individuale de ascultare, citire şi scriere, inclusiv cunoaşterea valorilor şi cunoştinţe de orientare culturală. Acesta este urmat de examenul oral, care poate fi efectuat fie ca un test individual, fie odată cu celălalt examen şi durează aproximativ 16 minute. 

Aici se găsesc exemple de întrebări care vizează cunoştinţele de orientare culturală şi valorile. 

Examenele ÖIF pot fi susţinute la multe institute care oferă cursuri ÖIF certificate. Vă rugăm să întrebaţi la institutul respectiv ce tip de examen este oferit.

1. A1-Pregătit pentru Austria

 • Testează nivelul A1
 • Certificat de limbă recunoscut pentru A1 (în special pentru „Limba germană înainte de stabilire”, în conformitate cu § 21a din Legea privind stabilirea şi domicilierea)

 

2. Examenul de integrare A1

 • Testează nivelul A1, inclusiv cunoştinţele de valori şi orientare culturală
 • Serveşte la îndeplinirea obligaţiile prevăzute în declaraţia de integrare semnată de anumite persoane cărora li s-a recunoscut dreptul la azil şi la protecţie complementară.

 

3. Testul ÖIF (2011)

 • Testează nivelul A2
 • Certificat de competenţă lingvistică recunoscut pentru modulul 1 (A2) din Convenţia de integrare (IV) 2011: persoanele care au semnat Convenţia de integrare 2011 înainte de 01.10.2017 pot dovedi absolvirea modulului 1 din IV 2011 prin intermediul certificatului de competenţă lingvistică ÖIF 2011 (A2). Pentru informaţii mai detaliate, vă rugăm să contactaţi autoritatea competentă respectivă (Administraţia municipală, respectiv Administraţia locală).

 

4. Testul de limba germană pentru Austria (DTÖ)

 • Testează în acelaşi timp nivelul A2 şi nivelul B1
 • Certificat de competenţă lingvistică recunoscut pentru modulul 1 (A2) din Convenţia de integrare (IV) 2011: persoanele care au semnat Convenţia de integrare 2011 înainte de 01.10.2017 pot dovedi absolvirea modulului 1 din IV 2011 prin intermediul certificatului de competenţă lingvistică ÖIF 2011 (A2). Pentru informaţii mai detaliate, vă rugăm să contactaţi autoritatea competentă respectivă (Administraţia municipală, respectiv Administraţia locală).

 

5. Examenul de integrare A2

 • Testează nivelul A2, inclusiv cunoştinţele de valori şi orientare culturală
 • Certificat de competenţă lingvistică recunoscut pentru modulul 1 (A2) din Convenţia de integrare (IV) 2017: persoanele care au semnat Convenţia de integrare 2011 înainte de 01.10.2017 pot dovedi absolvirea modulului 1 din IV 1 prin intermediul acestui examen. Un simplu examen de limbă A2 nu este suficient pentru absolvirea modulului 1 din IV 2017.  Pentru informaţii mai detaliate, vă rugăm să contactaţi autoritatea competentă respectivă (Administraţia municipală, respectiv Administraţia locală).

 

6. Examenul de integrare B1

 • Testează nivelul B1, inclusiv cunoştinţele de valori şi orientare culturală
 • Certificat de competenţă lingvistică recunoscut pentru modulul 2 din Convenţia de integrare (IV) 2017: persoanele care, după 01.10.2017 doresc să depună o cerere pentru permisul de şedere „Daueraufenthalt EU“ (şedere permanentă în UE) trebuie să absolve modulul 2 din IV 2017.
 • Pentru obţinerea cetăţeniei austriece: examenul de integrare B1 poate fi folosit şi pentru a solicita cetăţenia austriacă după 10 ani de şedere legală. Pentru informaţii mai detaliate, vă rugăm să contactaţi autoritatea competentă respectivă (Administraţia municipală, respectiv Administraţia locală).

 

7. Testul ÖIF B2:

 • Testează nivelul B2
 • Obţinerea cetăţeniei austriece după 6 ani de şedere legală.

ÖIF oferă 7 tipuri de examene:

1. A1-Pregătit pentru Austria – exemplu de test, exemple audio şi alte informaţii.

2. TEST nou ÖIF A2 – exemplu de test, exemple audio şi alte informaţii.

3. Testul de limba germană pentru Austria (DTÖ) A2/B1 – exemplu de test, exemple audio şi alte informaţii.

4. Testul ÖIF B2 – exemplu de test, exemple audio şi alte informaţii.

5. Examenul de integrare A1 – exemplu de test, catalog de întrebări şi alte informaţii.

6. Examenul de integrare A2 – exemplu de test, catalog de întrebări şi alte informaţii.

7. Examenul de integrare B1 – exemplu de test, catalog de întrebări şi alte informaţii.

Rezultatele examenelor de limbă  (sunt cuprinse doar tipurile de examen „A1- Pregătit pentru Austria", „TEST nou ÖIF", "Testul de limba germană pentru Austria (DTÖ)", „Testul ÖIF B2“) vor fi comunicate în termen de 2 săptămâni de la data examenului, iar participanții vor fi informați exclusiv prin intermediul ÖIF. Perioada de procesare a examenelor de integrare  (sunt cuprinse doar tipurile de examen „Examen de integrare A1", „Examen de integrare A2", „Examen de integrare B1") este de 15 zile lucrătoare. După aceea, rezultatul va fi comunicat participanţilor prin poştă În cazuri urgente, autoritatea poate trimite o cerere în scris către ÖIF (prin e-mail la pruefungen@integrationsfonds.at). Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii: numele participantului la examinare, data examinării, locul examinării (institutul). Ulterior, înainte de eliberarea certificatului, ÖIF poate apoi să confirme de asemenea în scris, direct autorităţii sau reprezentantului, rezultatul examenului. Din cauza numărului mai mare de examene, există, din păcate, un timp de așteptare mai lung în acest moment. Ne cerem scuze pentru inconveniențe, ne cerem iertare pentru orice inconveniență.

IV(D)

Nu, nu trebuie să participaţi la un curs de integrare de 300 de lecţii. De asemenea, aveţi opţiunea de a nu participa la cursuri sau de a participa la cursuri cu mai puţine lecţii. În acest scop, institutele de cursuri certificate oferă module diferite, pentru diferite niveluri de limbă. Ca persoană cu obligaţia de a absolvi IV, vi se cere să absolviţi numai modulul 1 din Convenţia de integrare. Pentru aceasta trebuie doar să prezentaţi un certificat de examinare recunoscut (certificat pentru examenul de integrare la nivelul A2 cel puţin).

Nu, nu trebuie să participaţi la un curs de integrare de 300 de lecţii. De asemenea, aveţi opţiunea de a nu participa la cursuri sau de a participa la cursuri cu mai puţine lecţii. În acest scop, institutele de cursuri certificate oferă module diferite, pentru diferite niveluri de limbă. Ca persoană cu obligaţia de a absolvi IV, vi se cere să absolviţi numai modulul 1 din Convenţia de integrare. Pentru aceasta trebuie doar să prezentaţi un certificat de examinare recunoscut (certificat pentru examenul de integrare la nivelul A2 cel puţin).

Duplicatele cupoanelor federale sunt emise de ÖIF. Pentru aceasta, avem nevoie de un anunţ de pierdere de la Poliţie şi o confirmare din partea autorităţii (Autoritatea Administrativă municipală, respectiv Autoritatea Administrativă statală) că respectivul cupon pierdut a fost emis (de exemplu, sub forma unei copii a duplicatului cuponului). Trimiteţi aceste două confirmări prin poştă, la adresa

Österreichischen Integrationsfonds

Team Integrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Viena

 

Pentru emiterea unui duplicat al cuponului se va percepe o taxă de procesare de 15 €. După achitarea facturii, duplicatul cuponului va fi trimis prin poştă la adresa indicată. 

Dacă vi se acordă o amânare pentru absolvirea IV, se va prelungi şi data de valabilitate a cuponului.


IMPORTANT: Trebuie să depuneţi o cerere pentru amânarea absolvirii IV, atât timp cât cuponul mai valabil. De asemenea, este important şi ca autoritatea să emită o decizie pozitivă înainte de expirarea cuponului. Aşadar, asiguraţi-vă că solicitaţi amânarea la timp, întrucât autoritatea emite decizia într-o perioadă de până la şase luni. 

Autoritatea - adică Autoritatea Administrativă Municipală (oraşul) sau Autoritatea Administrativă Statală (statul) - poate acorda un răgaz pentru absolvirea IV, ţinând cont de circumstanţele personale, prin emiterea unei decizii. „Circumstanţe personale” sunt, de exemplu:

 • Probleme în perioada gravidităţii
 • afecţiune gravă (psihică sau fizică) sau
 • lipsa ofertei de cursuri.
 • Amânarea poate fi acordată pentru maximum un an. Aceasta va extinde şi data de expirare a voucherului (a se vedea mai jos).

Pentru costuri de până la 5 euro pe unitate de curs vor fi acoperite 50% din costuri. Pentru costuri de peste 5 euro pe unitate de curs, se acoperă 2,50 euro pe unitate de curs, dar în limita a 750 de euro pentru 300 de unităţi de curs.

Dacă aveţi o prezenţă de minim 75% la un curs de integrare certificat şi dacă în termen de 18 luni de la emiterea cuponului aţi finalizat cu succes nivelul A2 prin absolvirea examenului ÖIF (examenul de integrare A2 sau B1), veţi primi echivalentul a maximum 300 de unităţi didactice sau 50% din costul cursului, dar nu mai mult de 750 de euro. 

Migranţii pot primi sprijin financiar sub forma cuponului federal ÖIF albastru pentru participarea la cursuri de integrare (modulul 1) la un institut certificat, care oferă cursuri. Autorităţile locale - adică Autoritatea Adminsitrativă Municipală sau Autoritatea Administrativă Statală - emit cuponul în anumite circumstanţe aşa-numiţilor membri ai familiei. Membrii familiei sunt soţul/soţia sau copiii minori necasătoriţi ai cetăţenilor austrieci, elveţieni, ai cetăţenilor SEE şi ai resortisanţilor ţărilor terţe cu permis de lungă şedere (de exemplu, şedere permanentă în UE, permis de stabilire, persoană cu drept de azil ...).

 • Minori sub autoritate tutelară: excepţie fac copiii şi adolescenţii care se mai află sub autoritatea tutelară, adică au sub 14 ani, la doi ani de la eliberarea permisului de şedere.
 •  Persoanele, care din cauza stării de sănătate fizică sau psihică ,nu au posibilitatea de a absolvi modulul: în acest caz trebuie prezentat autorităţilor un certificat medical oficial, pe cheltuiala proprie.
 • Persoanele care declară în scris că şederea lor nu va depăşi 24 de luni în termen de trei ani. Această declaraţie conţine o renunţare irevocabilă la depunerea unei alte cereri de prelungire după prima cerere de prelungire.

Modulul 1 (permis de şedere temporară) necesită cunoaşterea limbii germane la nivelul A2 conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbă şi cunoaşterea valorilor de bază ale ordinii juridice şi sociale a Austriei. Pentru migranţii care nu cunosc limba suficient de bine, există cursuri speciale de integrare finanţate. Totuşi, aceste cursuri de integrare nu sunt obligatorii.

Modulul 2 (şedere permanentă în UE sau cetăţenie austriacă) necesită cunoaşterea limbii germane la nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbă şi cunoaşterea aprofundată a valorilor de bază ale ordinii juridice şi sociale a Austriei. 

Resortisanţii ţărilor terţe care au primit unul dintre următoarele permise de şedere după 1 octombrie 2017 trebuie să absolve modulul 1 din IV în termen de doi ani de la primirea permisului de şedere:

- cardul roşu-alb-roşu (cu un card roşu-alb-roşu, modulul 1 este deja absolvit prin lege)

- cardul roşu-alb-roşu plus

- Niederlassungsbewilligung (permis de stabilire cu valabilitate pe durată nelimitată)

- Niederlassungsbewilligung (permis de stabilire cu valabilitate pe durată nelimitată) – cu excepţia activităţilor lucrative

- Niederlassungsbewilligung (permis de stabilire cu valabilitate pe durată nelimitată) – aparţinători

- Aufenthaltstitel (permis de şedere) Familienangehöriger membru de familie

- Niederlassungsbewilligung (permis de stabilire cu valabilitate pe durată nelimitată) – artişti

- Niederlassungsbewilligung (permis de stabilire cu valabilitate pe durată nelimitată) – cazuri speciale activitate salarială

 

Toate posibilităţile de absolvire a modulului 1 din IV se găsesc în § 9 alineatul 4 din Legea Integrării.

Cadrul de referinţă

Cadrul European Comun de Referinţa Pentru Limbi: Învăţare, Predare, Evaluare abordează evaluarea etapelor de învăţare a unei limbi străine. Acesta explică ce trebuie învăţat pentru a putea comunica cu succes într-o limbă.

Există trei grade de competenţă, structurate pe 6 niveluri diferite.

 • A: Utilizarea limbii la nivel elementar

A1: Începător

A2: Cunoştinţe de bază

 • B: Utilizator independent

B1: Utilizator avansat

B2: Utilizator independent

 • C: Utilizator foarte bun

C1: Cunoştinţe de limbă de specialitate

C2: Cunoştinţe de limbă apropiate de nivelul de vorbitor nativ

 

GER este prescurtarea germană a Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (Cadrul European Comun de Referinţă).

Traducerea în limba germană „Cadrul european comun de referinţă pentru predare, învăţare, evaluare” a versiunii originale din limba engleză, „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]”, a fost comandată de Consiliul Europei în 2001.  Printre editori se numără şi Institutul Goethe InterNationes, Ministerul Federal Austriac al Educaţiei, ştiinţei şi Culturii (BMBWK), Conferinţa permanentă a miniştrilor educaţiei din landurile Republicii Federale Germania (KMK) şi Conferinţa elveţiană a miniştrilor cantonali ai educaţiei (EDK).

Cadrul European Comun de Referinţă conferă un grad ridicat de transparenţă cu privire la cursuri, programe de predare, orientări şi certificate de calificare şi prin urmare, contribuie major la cooperarea internaţională în domeniul limbilor moderne.  Cadrul European Comun de Referinţă trebuie să poată îndeplini toate aceste sarcini: să fie cuprinzător, transparent şi coerent.

Cadrul European Comun de Referinţă a fost creat ca un instrument pentru a face comparabile între ele diversele certificate europene de limbă. În acelaşi timp, acesta reprezintă de asemenea un reper pentru evaluarea dobândirii cunoştinţelor de limbă.  Prin urmare, Cadrul European Comun de Referinţă constituie şi baza pentru elaborarea programelor de predare în limba ţintă, a examenelor, a manualelor şi a ghidurilor curriculare în toată Europa.

La nivelul A1, persoanele care învaţă o limbă străină pot înţelege şi utiliza expresii familiare din viaţa de zi cu zi, precum şi enunţuri foarte simple. Acestea au învăţat să se prezinte pe ele însele, dar şi pe alţii şi să pună altor persoane întrebări simple despre ele şi să răspundă la întrebări. 

La nivelul A2, persoanele care învaţă o limbă străină pot înţelege enunţuri şi expresii utilizate în mod frecvent, care le sunt familiare şi care sunt legate de mediul lor de viaţă imediat. Aceasta înseamnă că persoanele care învaţă o limbă străină pot comunica despre subiecte familiare (familie, cumpărături, muncă) în situaţii simple, de zi cu zi şi pot descrie propria persoană şi mediul lor de viaţă imediat cu mijloace elementare.

La nivelul B1, persoanele care învaţă o limbă străină pot înţelege deja principalele teme ale aspectelor de viaţă familiare (de exemplu: şcoală, mediu profesional, familie, timp liber etc.). La acest nivel de cunoaştere a limbii, persoanele care învaţă o limbă străină pot face faţă bine situaţiilor clasice care apar în timpul călătoriilor. Acum, acestea pot vorbi cu coerenţă despre subiecte de interesfamiliare şi personale, descriindu-le şi justificând şi explicând pe scurt opiniile lor.

La nivelul B2, persoanele care învaţă o limbă străină pot înţelege deja conţinutul principal al unor texte complexe, ajungând până la cel al unor subiecte abstracte. Persoanele care învaţă o limbă străină sunt capabile să se orienteze şi în propriul domeniu de specialitate, să-şi explice propriile puncte de vedere şi să indice, de asemenea, avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni. Ele pot comunica în mod spontan şi fluent, astfel încât o conversaţie cu vorbitori nativi să se deruleze fără efort.