Casetă tehnică / Declaraţie de neasumare a unor răspunderi

Casetă tehnică şi publicaţie conform art. 24 şi 25 din legea publicaţiilor

Proprietarul publicaţiei şi editorul

 

Fondul de integrare austriac – fond pentru integrarea refugiaţilor şi imigranţilor (ÖIF)

 

Schlachthausgasse 30, 1030 Wien

+43 (0) 1 7101203 – 100

mail@integrationsfonds.at

 

Obiectul acţiunii

Fondul de integrare austriac este un fond cu personalitate juridică proprie, a cărui activitate nu este orientată spre profit şi care urmăreşte exclusiv scopuri în folosul comunităţii, conform art. 34 până la 47 din Ordonanţa privind impozitele federale. Scopul declarat este sprijinirea integrării persoanelor imigrate în Austria, mai ales în cazurile în care acest lucru este prevăzut conform legilor, ordonanţelor sau iniţiativelor federaţiei.

 

Fondul promovează înţelegerea şi acceptarea integrării în cadrul societăţii austriece.

 

În legătură cu aceasta, misiunea fondului constă, în special, în consiliere, informare şi sprijin, mijlocire a limbii, asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi promovare a dialogului în scopul unei înţelegeri reciproce. Fondul percepe misiunea sa ca fiind concepută pentru cooperare pe plan european şi internaţional.

 

Organe autorizate pentru reprezentare

Director general Mag. Franz Wolf-Maier

Director general adjunct Mag. Roland Goiser

 

Consiliul de administraţie

Preşedinte Dr. Herbert Anderl

Vicepreşedinte MR Mag. Karl Hutter MBA

Membru Dr. Stefan Steiner

Wolfgang Waldner

 

Orientare de bază

Această pagină de Internet serveşte pentru furnizarea de informaţii privind ofertele de cursuri de limbă ale ÖIF şi ale unor ofertanţi de cursuri externi, precum şi pentru punerea la dispoziţie a unor materiale didactice şi de predare (DaF/DaZ).

 

Excluderea răspunderii

Conţinutul acestei publicaţii a fost redactat şi verificat cu cea mai mare grijă posibilă. Totuşi, pentru corectitudinea, integritatea şi actualitatea conţinutului nu ne asumăm nicio răspundere.

 

Nici Fondul de integrare austriac şi nici alţi participanţi la realizarea acestei publicaţii nu îşi asumă nicio răspundere pentru niciun fel de daune care ar putea rezulta prin folosirea, aplicarea sau transmiterea mai departe a conţinutului respectiv.

 

Dacă această publicaţie conţine trimiteri la publicaţiile unor terţi asupra cărora Fondul de integrare austriac nu exercită nicio influenţă, este exclusă o răspundere privind conţinutul acelor publicaţii. Pentru corectitudinea informaţiilor din publicaţiile terţilor răspunde proprietarul publicaţiei respective.

 

Drepturi de autor

Toate materialele din această publicaţie sunt protejate prin dreptul de autor. Fără aprobarea prealabilă scrisă a autorului este interzisă orice formă tehnică existentă sau care poate apărea în viitor de multiplicare, prelucrare, difuzare şi valorificare, indiferent dacă forma respectivă este remunerată sau nu.

 

Protecţia datelor

De regulă, folosirea acestui site Internet este posibilă fără indicarea unor date personale. În cazul în care, totuşi, se preiau date personale, acestea nu sunt comunicate terţilor fără acordul dvs. expres.

 

Prin aceasta se refuză în mod expres utilizarea datelor de contact, publicate în caseta tehnică obligatorie, pentru transmiterea de materiale de reclamă sau informative nesolicitate în mod expres.
Configurare şi conversie

SIWA Online GmbH
www.siwa.at