Sitemap

FAQ - Soru kataloğu


Kurs

Avusturya Enstitüsü aşağıdaki konumlarda Almanca kursları sunmaktadır:
Bratislava: https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
Budapeşte: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brno: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Belgrat: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Roma: https://www.roma.oesterreichinstitut.it,
Varşova: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Krakow:  http://www.krakow.oei.org.pl,
Wrocław: http://www.wroclaw.oei.org.pl

Avusturya Enstitüsü tüm seviyelerde ÖSD sınavları sunmaktadוr.

Avusturya'da, Avusturya Enstitüsü kurslar sunmuyor.

Kurs ücretleri hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz. Lütfen seviye belirleme çerçevesinde yapılan görüşmelerde size uygun yardım imkanlarını soruşturunuz.

ÖIF kursları şu kişilere yöneliktir:

 

  1. Göçmenler  Dikkat: Entegrasyon sözleşmelerinin yerine getirilmesi için verilmiş olan kuponlar, Avusturya Entegrasyon Fonu’nun bir kursuna katılımda bozdurulamaz.
  2. İltica gerekçesi olanlar
  3. Sınırdışı edilmeme hakkı bulunan mülteciler

ÖIF Viyana, Linz, Graz ve Innsbruck’taki kendi yerlerinde okuma yazma, A1’den B2 seviyesine kadar Almanca kursları, mesleğe yönelik Almanca kursları ve bilgisayar kursları sunuyor. ÖIF’nin sunduğu kursları burada bulabilirsiniz.

Hayır, entegrasyon ve sınavlara hazırlık kurslarını yalnız sertifikalı kurs enstitüleri sunuyor.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

ÖIF Sınavlar

Her sınav tipinin model testi, sınava hazırlanmanızda size destek sunuyor.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Sınav, yazılı bir bölüm (70 dakika) ile sözlü bir bölümden (her katılımcı için 15 dakika) oluşur ve iletişim kurma durumlarında  yeteneklerin nasıl kullanıldığını, özellikle çok basit durumlarda kesin ihtiyaçları ölçüyor (örneğin kendini tanıtma, yeme ve içme, alışveriş, ikamet).


A1-FFÖ model testini burada bulabilirsiniz.

DTÖ testi, dinleme, okuma, yazma ve konuşmadaki Almanca becerilerini test eder. Toplam test 100 dakikalık bir yazılı bölüm ve ortalama 16 dakikalık bir sözlü bölümden oluşur, iki kişi veya tek olarak sınav verilebilir.

Sınava katılanlar, B1 karnesi alabilmek için  Almanca becerilerin (dinleme/okuma, yazma ve konuşma) tümünde B1 seviyesine ulaşma mecburiyetinde değillerdir. Bu demektir ki, katılımcılar konuşma modülünde ve bununla birlikte diğer iki modülün (dinleme/okumada veya yazmada) birinde B1 seviyesine ulaşmaları halinde B1 karnesi alırlar.

A2 seviyesinde sınav belgesi almak için, konuşma modülünde ve bununla birlikte diğer iki modülün birinden (dinleme/okuma veya yazma) başarılı olunması zorunludur.


DTÖ Model testini burada bulabilirsiniz.

ÖIF(2011)  testi A2 seviyesinde bir sınavdır. Test dinleme, okuma, yazma ve konuşma modüllerinden oluşur. Yazılı sınav ortalama 80 dakika, sözlü sınav her katılımcı için ortalama 10 dakika sürer. ÖIF (2011) model testini burada bulabilirsiniz.

Die Integrationsprüfung A1 umfasst Sprachinhalte sowie Fragen zum Werte- und Orientierungswissen. Der schriftliche Teil dauert 120 Minuten (exkl. 15-minütiger Pause). Die mündliche Prüfung wird als Gruppenprüfung von max. 4 Personen durchgeführt und dauert pro Gruppe etwa 20 Minuten.Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil (120 Minuten) und einem mündlichen Teil (15 Minuten pro Teilnehmer/in). 

Beispielfragen zum Werte- und Orientierungswissen. 

Die Integrationsprüfung A2  umfasst Sprachinhalte sowie Fragen zum Werte- und Orientierungswissen. Die schriftliche Sprachprüfung dauert 125 Minuten (exkl. 15-minütiger Pause) und besteht aus den Subtests Lesen, Hören und Schreiben inkl. Werte- und Orientierungswissen. Anschließend folgt die mündliche Prüfung, die 10 Minuten pro Kandidat/in in Anspruch nimmt.  Es müssen alle Prüfungsteile absolviert werden, um ein Prüfungsergebnis zu erhalten. Die Beantwortung der Werte- und Orientierungsfragen alleine reicht nicht aus, um ein positives Prüfungsergebnis zu erhalten.

Beispielfragen zum Werte- und Orientierungswissen.

Die Integrationsprüfung B1 dient zur Erfüllung des Moduls 2 der Integrationsvereinbarung und umfasst Sprachinhalte sowie Fragen zum Werte- und Orientierungswissen. Die schriftliche Prüfung dauert 140 Minuten (exkl. 15-minütiger Pause) und besteht aus den Subtests Hören, Lesen und Schreiben inkl. Werte- und Orientierungswissen. Anschließend folgt die mündliche Prüfung, die entweder als Einzel- oder als Paarprüfung durchgeführt werden kann und ca. 16 Minuten in Anspruch nimmt. 

Beispielfragen zum Werte- und Orientierungswissen.

ÖIF sınavlarına ÖIF tarafından sertifikalandırılmış birçok kurs enstitüsünde katılabilinir. Avusturya’daki sertifikalı kurs enstitülerini burada bulabilirsiniz.
Lütfen enstitüde hangi sınav tipinin sunulduğunu soruşturun.


ÖIF bunun dışında ek olarak, belirtilen Viyana, Graz, Linz ve Innsbruck’ta toplu randevular sunar. Kayıt ve randevu için ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:  
Link

IV

Eğer IV’ü yerine getirmeniz ertelenirse, kuponun bitiş süresi de uzatılabilir.

ÖNEMLİ:
Kuponun geçerli olduğu süre içinde  IV’ü yerine getirmenizin ertelenmesi için  bir dilekçe vermelisiniz. Bu da önemli, resmi makamdan kuponun bitiş süresinden önce pozitif bir karar vermesi istenmelidir. Mutlaka erteleme için zamanında başvurunuz, resmi makamın karar yazısı çıkarmaya 6 aya kadar   zamanı vardır.  


Resmi makam - yani Belediye (Şehir) veya Kaymakamlık (Ülke) - şahsi yaşam durumuna bakarak IV‘ü yerine getirmeyi ileri tarihe erteleyebileceğine dair bir kararla izin verebilir:  „şahsi yaşam durumu“ örneğin şunlardır:

  • Hamilelikte problem
  • Ağır (fiziksel veya psikolojik) hastalık veya
  • Sunulan kurslarda eksiklik.
  • Erteleme her defasında en fazla bir yıllık süre uzatılabilir. Bununla birlikte kupon süresi de uzatılır.  

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Öğretme, Öğrenme, Değerlendirme, bir yabancı dilde kaydedilen öğrenme aşamalarının değerlendirilmesi ile uğraşır. Bunda, bir yabancı dilde insanlarla başarılı bir şekilde iletişim kurabilmek için nelerin öğrenilmesi gerektiğini açıklar. 
6 seviyeye ayrılan 3 yeterlik seviyesi söz konusudur:
·        A: Temel dil kullanımı
o   A1: Yeni başlayanlar
o   A2: Temel bilgiler
·        B: Bağımsız dil kullanımı
o   B1: İleri aşamada dil kullanımı
o   B2: Bağımsız dil kullanımı
·        C: Usta dil kullanımı
o   C1: Uzmanlık seviyesinde dil bilgisi
o   C2: Neredeyse anadil seviyesinde dil bilgisi
ADOÇP Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nın kısaltmasıdır.
Aslı İngilizce olan „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ın Türkçe'ye “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Öğretme, Öğrenme, Değerlendirme” olarak çevrilen “Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen”adıyla Almanca çevirisi, 2001 yılında Avrupa Konseyi'nin emri ile hazırlanmıştır. 
Goethe Enstitüsü InterNationes, Avusturya Milli Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı, Federal Almanya Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanları  Daimi Konferansı ve İsviçre Kanton Eğitim Müdürleri Konferansı, yayınlayanlar arasında yer almaktadır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, kursların, ders planlarının, yönetmeliklerin ve vasıf belgelerinin şeffaflığını arttırmakta olup,  bu nedenle de modern diller alanında uluslararası işbirliğine yönelik önemli katkıda bulunmaktadır. 
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, tüm bu görevleri yerine getirebilecek durumda olması için kapsamlı, şeffaf ve kendi içinde uyumlu olmak zorundadır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, Avrupa'daki farklı dil sertifikalarının kendi arasında denkleştirilebilmesi için bir araç olarak hazırlanmıştır. Program aynı zamanda, edinilen dil bilgilerinin değerlendirilebilmesi açısından da bir kıstas vazifesi görmektedir. 
Bu nedenle Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, tüm Avrupa'da hedef dildeki ders planlarının, sınavların, ders kitaplarının ve ders planına ilişkin yönetmeliklerin geliştirilmesinde de temel teşkil etmektedir. 
A1 seviyesinde öğrenciler, bildik, gündelik deyimleri ve çok basit cümleleri anlayabilmekte ve kullanabilmektedir. Kendilerini ve başkalarını tanıtmayı, başkalarına onların şahsına ilişkin basit sorular sormayı ve bu tür sorulara cevap vermeyi öğrenmiş durumdalardır. 
A2 seviyesinde öğrenciler, cümleleri ve sık kullanılan deyimleri anlayabilmektelerdir, ama bu cümle ve deyimlerin bildik ve onların doğrudan  çevresi ile bağlantılı olması gerekmektedir. Yani, öğrenciler bildik konular hakkında (aile, alışveriş, iş hayatı) basit, gündelik durumlarda anlaşabilmekte ve temel araçlarla kendilerini ve doğrudan çevrelerini anlatabilmektelerdir.
B1 seviyesinde öğrenciler, yaşamın bildik alanlarından ana noktaları (örn: okul, meslek yaşamı, aile, boş zamanlar vb.) anlayabilmektedir. Bu dil seviyesindeki öğrenciler, gündelik yolculuk durumlarının üstesinden gelebilmektelerdir. Öğrenciler artık, birbiriyle bağlantılı olarak, bildik ve kişisel ilgi alanları hakkında konuşabilmekte, bunları anlatabilmekte ve fikirlerini de kısaca gerekçelendirebilmekte ve açıklayabilmektelerdir.
B2 seviyesinde öğrenciler, soyut konulara ilişkin karmaşık metinlerin ana içeriğini  anlayabilmektelerdir. Öğrenciler artık, kendi uzmanlık alanlarında da herşeyin üstesinden gelebilmekte olup, bunun ötesinde kendi bakış açılarını ortaya koyabilmekte ve çeşitli olanakların avantaj ve dezavantajlarını  da belirtebilmektelerdir. Öğrenciler artık, spontane ve akıcı  bir biçimde iletişim kurabilmekte, hatta anadili bu olanlarla da hiç zorlanmadan sohbete girebilmektelerdir.