Sitemap

Gizlilik Bildirimi

Gizlilik Bildirimi

Verilerin işlenmesine ilişkin muvafakat

http://sprachportal.integrationsfonds.at adresli dil portalında kayıt için kendi rızamla vermiş olduğum bilgilerimin (isim, soyadı, e-posta adresi) Avusturya Entegrasyon Fonu tarafından elektronik ortamda kullanılacağına dair muvafakatimi beyan ederim.
Bu veri işlemenin izin verilen tek amacı http://sprachportal.integrationsfonds.at dil portalında kullanıcıların yönetilmesidir. Avusturya Entegrasyon Fonunun bunun dışındaki diğer amaçlarla verileri işlemesi veya üçüncü şahıslara iletmesi yasaktır.
İşbu muvafakat beyanı, tarafımdan istenildiği zaman ve herhangi bir neden belirtmeksizin yazılı olarak Avusturya Entegrasyon Fonuna (1030 Wien, Schlachthausgasse 30) mektup yazılarak veya e-posta gönderilerek sprache@integrationsfonds.at ya da sözlü olarak geri alınabilir. İtirazım Avusturya Entegrasyon Fonuna ulaştığı andan itibaren verilerin işlenmesi yasaktır.